Kur'an'a Göre İslam İktisat Düşüncesinin Temelleri

Stok Kodu:
9786057171504
Boyut:
13,5x19,5
Sayfa Sayısı:
175
Basım Tarihi:
Temmuz 2022
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%30 indirimli
154,00TL
107,80TL
Taksitli fiyat: 6 x 19,40TL
9786057171504
600518
Kur'an'a Göre İslam İktisat Düşüncesinin Temelleri
Kur'an'a Göre İslam İktisat Düşüncesinin Temelleri
107.80

İÇİNDEKİLER

01. ÖNSÖZ 9
02. KISALTMALAR 10
1. KUR'AN VE İKTİSAT 11
10. GENEL BAKIŞ 11
11. KUR'AN 13
110. Genel Açıklama 13
111. Arapça İndirilen Allah'ın Sözü ve Kitabı 14
112. Koruyucusu Allah 15
113. Son Kutsal Kitap 16
114. Evrensel ve Yaşayan Kitap 18
12. KUR'AN İKTİSAT İLİŞKİSİ VE İSLAM İKTİSADI 19
120. Genel Açıklama 19
121. İktisat 19
122. İhtiyaçlar 20
123. Kur'an İktisat İlişkisi 22
124. İslam İktisadı 23
13. KUR'AN'DAKİ İKTİSADİ AÇILIMIN YÖNTEMİ 24
130. Genel Açıklama 24
131. Nassın Delaleti Kuralı 24
132. Allah'ın Lütuf ve İkramı 26
133. Emirlerdeki Çoğul Kalıbı 27
134. Toplumsal Uygulamalar ve Devlet 28
14. İKTİSADİ SİSTEM VE İSLAM 29
140. Genel Açıklama 29
141. Kapitalist Sistem 30
142. Sosyalist Sistem 31
143. Karma İktisadi Sistem 32
144. İslam İktisat Sistemi 34
2. KUR'AN'IN DÜŞÜNSEL İKTİSADİ REFERANSLARI 37
20. GENEL BAKIŞ 37
21. ALLAH 38
210. Genel Açıklama 38
211. Allah'ın İsimleri 39
212. Allah'ın Sıfatları 43
213. Mutlak Yaratıcı Olarak Allah 46
214. Mülkün Sahibi Olarak Allah 47
215. Göklerin ve Yerin Yaratılışı 48
216. Dünyanın Yaratılış Gayesi 51
22. İNSAN 52
220. Genel Açıklama 52
221. İnsanın Yapısı 53
222. İnsanın Yaradılışı 57
223. İnsanın Yaratılış Gayesi 58
224. İnsanın Ruhla Donanması 60
225. Allah'ın Yeryüzündeki Halifesi 61
226. İnsanın Kişiliği 63
227. Kur'an ve İnsan Karakterleri 65
228. İnsana Dünyada Ödül ve Ceza 70
23. İKTİSADİ KAYNAKLAR 71
230. Genel Açıklama 71
231. Üretim Faktörü Olarak Tabiat 71
232. Üretim Faktörü Olarak Emek 72
233 .Üretim Faktörü Olarak Sermaye 75
234. Nimetler ve Hayırlar 76
235. Nimetlerin İşlev ve Faydaları 78
236. İktisadi Kaynakların Musahhar Niteliği 80
24. İKTİSADİ FAALİYETLER 81
240. Genel Açıklama 81
241. Üretim 81
242. Fayda ve Tüketim 82
243. Tasarruf ve Yatırım 83
244. Değer, Fiyat ve Para 84
245. Verimlilik ve Etkililik 85
246. İktisadi Faaliyetlerde Halife olma Bilinci 88
247. İktisadi Faaliyetlerin Salih Amel Niteliği 89
25. KAZANÇLAR 90
250. Genel Açıklama 90
251. Kazancın Zamanı 93
252. Kazanç - İbadet İlişkisi 94
253. Kazancın Meşruluğu 95
254. Kazancın Allah'ın Lütfu Olma Niteliği 96
26. İNSANIN SORUMLULUĞU 98
260. Genel Açıklama 98
261. Hesap Verme Sorumluluğu 99
262. İnfak Etme ve Sadaka Verme 100
263. Ticari İşlerde Sorumluluk 100
264. Olumsuzluklardan Uzak Durma 102
265. Sorumluluğun İman Niteliği 102
3. İKTİSADİ HAYATLA İLGİLİ DİĞER KONULAR 105
30. GENEL BAKIŞ 105
31. ADALET 105
310. Genel Açıklama 105
311.Yönetimde Adalet 106
312. Kur'an'da Adalet Kavramı 107
313. Ticarette Adalet 108
314. Adalet Engelleri 109
315. Yönetim-Adalet İlişkisi 111
32. FAİZ 112
320. Genel Açıklama 112
321. Faiz Türleri 113
322. Faizin Kur'an'daki Yeri 114
323. Faiz Teorileri 116
324. Faizi Maliyete Ekleme 118
325. Faiz ve İktisat 119
326. Faizin Giderilmesi 119
33. ZEKÂT 120
330. Genel Açıklama 120
331. Zekâtın Koşulları 121
332. Zekâta Tabi Mallar 123
333. Zekâtın Ödenmesi ve Dağıtımı 123
334. Zekât-Vergi İlişkisi 125
335. Fıtır Sadakası 126
34. MÜLKİYET 127
340. Genel Açıklama 127
341. Genel Olarak Mülkiyet 130
342. Kur'an'da Mülkiyet 132
343. Mülkiyet Teorileri 140
344. Mülkiyeti Kazanma Yolları 142
345. Gayrimeşru Kazanç Yolları 144
346. Kullanım ve Görevleri Açısından Mülkiyet 144
35. TOPRAK VE MADEN MÜLKİYETİ 145
350. Genel Açıklama 145
351. Zilyetlik ve İhya 145
352. İhya Amaçlı Arazi Çevirme 146
353. Sulh Yoluyla Alınan Topraklar 147
354. Harp Yoluyla Alınan Topraklar 147
355. Maden Mülkiyeti 148
356. Toprak Düzeni 149
36. SERVET DAĞILIMI 152
360. Genel Açıklama 152
361. Servet Dağılımı Probleminin Kaynağı: Nedret 153
362. Servet Dağılımı Probleminin Kaynağı: Çelişki 154
363. Servet Dağılımı Probleminin Kaynağı: İnsan 155
364. Servet Dağılımında Emek Unsuru 158
365. Servet Dağılımı ve İhtiyaç 160
366. Servet Dağılımında Mülkiyet 162
367. Temel Üretim Kaynaklarının Dağılımı 164
368. Gelir Dağılımı 165
4. SONUÇ 167
40. ÖZETLEME 167
41. SONSÖZ 168
42. YARARLANILAN KAYNAKLAR 169
43. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 172
44. YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI 174

İÇİNDEKİLER

01. ÖNSÖZ 9
02. KISALTMALAR 10
1. KUR'AN VE İKTİSAT 11
10. GENEL BAKIŞ 11
11. KUR'AN 13
110. Genel Açıklama 13
111. Arapça İndirilen Allah'ın Sözü ve Kitabı 14
112. Koruyucusu Allah 15
113. Son Kutsal Kitap 16
114. Evrensel ve Yaşayan Kitap 18
12. KUR'AN İKTİSAT İLİŞKİSİ VE İSLAM İKTİSADI 19
120. Genel Açıklama 19
121. İktisat 19
122. İhtiyaçlar 20
123. Kur'an İktisat İlişkisi 22
124. İslam İktisadı 23
13. KUR'AN'DAKİ İKTİSADİ AÇILIMIN YÖNTEMİ 24
130. Genel Açıklama 24
131. Nassın Delaleti Kuralı 24
132. Allah'ın Lütuf ve İkramı 26
133. Emirlerdeki Çoğul Kalıbı 27
134. Toplumsal Uygulamalar ve Devlet 28
14. İKTİSADİ SİSTEM VE İSLAM 29
140. Genel Açıklama 29
141. Kapitalist Sistem 30
142. Sosyalist Sistem 31
143. Karma İktisadi Sistem 32
144. İslam İktisat Sistemi 34
2. KUR'AN'IN DÜŞÜNSEL İKTİSADİ REFERANSLARI 37
20. GENEL BAKIŞ 37
21. ALLAH 38
210. Genel Açıklama 38
211. Allah'ın İsimleri 39
212. Allah'ın Sıfatları 43
213. Mutlak Yaratıcı Olarak Allah 46
214. Mülkün Sahibi Olarak Allah 47
215. Göklerin ve Yerin Yaratılışı 48
216. Dünyanın Yaratılış Gayesi 51
22. İNSAN 52
220. Genel Açıklama 52
221. İnsanın Yapısı 53
222. İnsanın Yaradılışı 57
223. İnsanın Yaratılış Gayesi 58
224. İnsanın Ruhla Donanması 60
225. Allah'ın Yeryüzündeki Halifesi 61
226. İnsanın Kişiliği 63
227. Kur'an ve İnsan Karakterleri 65
228. İnsana Dünyada Ödül ve Ceza 70
23. İKTİSADİ KAYNAKLAR 71
230. Genel Açıklama 71
231. Üretim Faktörü Olarak Tabiat 71
232. Üretim Faktörü Olarak Emek 72
233 .Üretim Faktörü Olarak Sermaye 75
234. Nimetler ve Hayırlar 76
235. Nimetlerin İşlev ve Faydaları 78
236. İktisadi Kaynakların Musahhar Niteliği 80
24. İKTİSADİ FAALİYETLER 81
240. Genel Açıklama 81
241. Üretim 81
242. Fayda ve Tüketim 82
243. Tasarruf ve Yatırım 83
244. Değer, Fiyat ve Para 84
245. Verimlilik ve Etkililik 85
246. İktisadi Faaliyetlerde Halife olma Bilinci 88
247. İktisadi Faaliyetlerin Salih Amel Niteliği 89
25. KAZANÇLAR 90
250. Genel Açıklama 90
251. Kazancın Zamanı 93
252. Kazanç - İbadet İlişkisi 94
253. Kazancın Meşruluğu 95
254. Kazancın Allah'ın Lütfu Olma Niteliği 96
26. İNSANIN SORUMLULUĞU 98
260. Genel Açıklama 98
261. Hesap Verme Sorumluluğu 99
262. İnfak Etme ve Sadaka Verme 100
263. Ticari İşlerde Sorumluluk 100
264. Olumsuzluklardan Uzak Durma 102
265. Sorumluluğun İman Niteliği 102
3. İKTİSADİ HAYATLA İLGİLİ DİĞER KONULAR 105
30. GENEL BAKIŞ 105
31. ADALET 105
310. Genel Açıklama 105
311.Yönetimde Adalet 106
312. Kur'an'da Adalet Kavramı 107
313. Ticarette Adalet 108
314. Adalet Engelleri 109
315. Yönetim-Adalet İlişkisi 111
32. FAİZ 112
320. Genel Açıklama 112
321. Faiz Türleri 113
322. Faizin Kur'an'daki Yeri 114
323. Faiz Teorileri 116
324. Faizi Maliyete Ekleme 118
325. Faiz ve İktisat 119
326. Faizin Giderilmesi 119
33. ZEKÂT 120
330. Genel Açıklama 120
331. Zekâtın Koşulları 121
332. Zekâta Tabi Mallar 123
333. Zekâtın Ödenmesi ve Dağıtımı 123
334. Zekât-Vergi İlişkisi 125
335. Fıtır Sadakası 126
34. MÜLKİYET 127
340. Genel Açıklama 127
341. Genel Olarak Mülkiyet 130
342. Kur'an'da Mülkiyet 132
343. Mülkiyet Teorileri 140
344. Mülkiyeti Kazanma Yolları 142
345. Gayrimeşru Kazanç Yolları 144
346. Kullanım ve Görevleri Açısından Mülkiyet 144
35. TOPRAK VE MADEN MÜLKİYETİ 145
350. Genel Açıklama 145
351. Zilyetlik ve İhya 145
352. İhya Amaçlı Arazi Çevirme 146
353. Sulh Yoluyla Alınan Topraklar 147
354. Harp Yoluyla Alınan Topraklar 147
355. Maden Mülkiyeti 148
356. Toprak Düzeni 149
36. SERVET DAĞILIMI 152
360. Genel Açıklama 152
361. Servet Dağılımı Probleminin Kaynağı: Nedret 153
362. Servet Dağılımı Probleminin Kaynağı: Çelişki 154
363. Servet Dağılımı Probleminin Kaynağı: İnsan 155
364. Servet Dağılımında Emek Unsuru 158
365. Servet Dağılımı ve İhtiyaç 160
366. Servet Dağılımında Mülkiyet 162
367. Temel Üretim Kaynaklarının Dağılımı 164
368. Gelir Dağılımı 165
4. SONUÇ 167
40. ÖZETLEME 167
41. SONSÖZ 168
42. YARARLANILAN KAYNAKLAR 169
43. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 172
44. YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI 174

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 107,80    107,80   
2 57,51    115,02   
3 39,13    117,39   
4 30,00    119,98   
5 24,54    122,68   
6 20,66    123,97   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 107,80    107,80   
2 55,84    111,68   
3 37,62    112,87   
4 28,51    114,05   
5 23,07    115,35   
6 19,40    116,42   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 107,80    107,80   
2 55,84    111,68   
3 37,62    112,87   
4 28,51    114,05   
5 23,07    115,35   
6 19,40    116,42   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 107,80    107,80   
2 55,84    111,68   
3 37,62    112,87   
4 28,51    114,05   
5 23,07    115,35   
6 19,40    116,42   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 107,80    107,80   
2 55,84    111,68   
3 37,62    112,87   
4 28,51    114,05   
5 23,07    115,35   
6 19,40    116,42   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 107,80    107,80   
2 55,84    111,68   
3 37,62    112,87   
4 28,51    114,05   
5 23,07    115,35   
6 19,40    116,42   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 107,80    107,80   
2 55,84    111,68   
3 37,62    112,87   
4 28,51    114,05   
5 23,07    115,35   
6 19,40    116,42   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 107,80    107,80   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat