Renkler ve Muhasebe

Stok Kodu:
9786057858818
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
202
Baskı:
1
Basım Tarihi:
Şubat 2022
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%15 indirimli
245,00TL
208,25TL
Taksitli fiyat: 6 x 37,49TL
9786057858818
600121
Renkler ve Muhasebe
Renkler ve Muhasebe
208.25

İçindekiler
01.ÖNSÖZ 11
02. KISALTMALAR 13
1. RENKLER 15
10. GENEL BAKIŞ 15
11. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN RENKLER 15
110. Genel Açıklama 15
111. Rengin Tanımı ve Açıklaması 15
112. Renklerin Görülmesi 16
113. Renklerin Oluşumu 17
114. Görme ve Renk Algılama 18
12. RENK ÇEŞİTLERİ 18
120. Genel Açıklama 18
121. Ana Renkler 19
122. Ara renkler 20
123. Siyah ve Beyaz 21
124. Diğer Renk Çeşitleri 21
13. RENKLERİN KULLANIM ALANLARI 22
130. Genel Açıklama 22
131. Renkler ve İnsan Psikolojisi 23
132. Renkler ve Yaşam Alanları 24
133. Renkler ve İletişim 25
134. Renkler ve Antropoloji 26
14. RENKLER VE ANLAMLARI 27
140. Genel Açıklama 27
141. Kırmızı 27
142. Yeşil 28
143. Sarı 28
144. Mavi 28
145. Diğer Renkler 29
2. RENKLER VE BİLİMLER 31
20. GENEL BAKIŞ 31
21. RENKLER VE KÜLTÜR 32
210. Genel Açıklama 32
211. Batı Kültüründe Renkler 33
212. Doğu Kültüründe Renkler 34
213. Türk Kültüründe Renkler 35
214. Eski Türk İnanışlarında Renkler 36
22. RENKLER VE SANAT 37
220. Genel Açıklama 37
221. Mezopotamya ve Eski Mısır Sanatları 38
222. Asya Doğu Sanatları ve Renkler 43
223. Renkler ve Mimari 46
224. Renkler ve Resim Sanatı 47
23. RENKLER VE ULUSAL DİNLER 48
230. Genel Açıklama 48
231. Hint Dinleri ve Renkler 48
232. Çin Dinleri ve Renkler 50
233. Japon Dinleri ve Renkler 51
234. İran Dinleri ve Renkler 51
24. RENKLER VE İSLAMİYET 52
240. Genel Açıklama 52
241. Kur'an'da Renkler 52
242. Kur'an'da Renk Tabirleri ve Mesajları 54
243. Hadislerde Renkler 55
244. Allah'ın Nimeti Olarak Renk 56
25. RENKLER VE EDEBİYAT 57
250. Genel Açıklama 57
251. Renkler ve Türk Dili 58
252. Renkler ve Türk Folkloru 60
253. Renkler ve Türk Hikâyeciliği 61
254. Renkler ve Türk Romancılığı 63
26. RENKLER VE FELSEFE 64
260. Genel Açıklama 64
261. Platon ve Aristoteles'te Renkler 64
262. Campanella ve Bacon'da Renkler 66
263. Newton ve Renkler 67
264. Goethe ve Renkler 68
27. RENKLER VE EKONOMİ 68
270. Genel Açıklama 68
271. Ekonomik Faaliyetler ve Çevre Duyarlılığı 69
272. Hukukun Üstünlüğü İlkesi ve Kayıtlı Ekonomi 70
273. Ekonomik Faaliyetler ve Özel Çevreler 71
274. Kayıt Dışı Ekonomi, Gri ve Kara Listeler 71
28. RENKLER VE İŞLETME 72
280. Genel Açıklama 72
281. İşletme Faaliyetleri ve Çevre Duyarlılığı 74
282. İşletme Faaliyetleri ve Özel Çevreler 75
283. İşletme Faaliyetlerinde Hukuka Uygunluk 75
284. İşletme Faaliyetleri ve Kayıt Dışılık 76
29. RENKLER VE MUHASEBE İLİŞKİSİ 76
290. Genel Açıklama 76
291. Mali İşlemler ve Çevre Duyarlılığı 77
292. Mali İşlemler ve Özel Çevreler 77
293. Mali İşlemler ve Hukuka Uygunluk 78
294. Mali İşlemlerde Kayıt Dışılık 78
3. YEŞİL MUHASEBE 79
30. GENEL BAKIŞ 79
31. EKOLOJİK MUHASEBE VE MALİYETLER 80
310. Genel Açıklama 80
311. Ekolojik Muhasebenin İşleyişi 81
312. Ekolojik Muhasebe Yaklaşımları 81
313. Ekolojik Muhasebede Sosyal Maliyetler 83
314. Ekolojik Muhasebede İçsel Maliyetler 84
315. Ekolojik Muhasebede Kayıtlar 84
32. KARBON SALINIMI VE MUHASEBESİ 86
320. Genel Açıklama 86
321. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma, 86
322. Karbon Piyasası ve Karbon Vergisi 87
323. Karbon Salınım Muhasebesinin Tanımı ve Önemi 88
324. Karbon Salınım Muhasebesinin Amaçları ve Etkinliği 89
325. Karbon Salınım Muhasebesinin Uygulanması 89
33. YALIN MUHASEBE 91
330. Genel Açıklama 91
331. Yalın Üretim 91
332. Yalın Muhasebe Kavramı 93
333. Değer Akışına Dayalı Maliyet Yöntemi 94
334. Yalın Muhasebe ve Performans Ölçümü 95
335. Yalın Muhasebede Çeşitli Uygulamalar 96
34. TARIM SEKTÖRÜ VE MUHASEBESİ 97
340. Genel Açıklama 97
341. Tarımsal Faaliyetin Özellikleri 98
342. Çeşitli Açılardan Türk Tarım Sektörü 98
343. Tarımsal Faaliyetin Tanımı ve Sınıflandırması 101
344. Tarım İşletmesi ve Sınıflandırması 102
345. Tarım Muhasebesi 103
346. Tarım İşletmelerinde Muhasebe Düzeni 104
347. Tarım İşletmelerinde Belge ve Defter Düzeni 105
348. Tarım İşletmelerinde Maliyet Hesabı 105
35. TARIM MUHASEBESİNDE HUKUKİ DÜZENLEMELER 106
350. Genel Açıklama 106
351. Tarımsal Faaliyetler Standardı (TMS 41) 106
352. Türk Vergi Mevzuatı ve Tarımsal Faaliyetler 110
353. KOBİ TFRS'de Tarımsal Faaliyetler 110
354. Mevzuat Karşılaştırmaları 110
355. TMS 41 ve Tekdüzen Hesap Planı 111
4. MAVİ MUHASEBE 113
40. GENEL BAKIŞ 113
41. DENİZ VE HAVAYOLU ULAŞIMI 113
410. Genel Açıklama 113
411. Denizyolu Ulaşımı 114
412. Havayolu Ulaşımı 115
42. DENİZYOLU TAŞIMA MUHASEBESİ 116
420. Genel Açıklama 116
421. Belge Düzeni 117
422. Kullanılan Hesaplar 117
423. Muhasebe İşlemleri 118
424. Sonuç Çıkarma 120
43. HAVAYOLU TAŞIMA MUHASEBESİ 121
430. Genel Açıklama 121
431. Belge Düzeni 121
432. Kullanılan Hesaplar 122
433. Muhasebe İşlemleri 122
434. Sonuç çıkarma 124
44. SU ÜRÜNLERİ MUHASEBESİ 124
440. Genel Açıklama 124
441. Su Ürünleri Üretimi 124
442. Su Ürünleri ve Çevre 125
443. Su Ürünleri ve Faaliyete Göre Çevre Maliyetleri 126
444. Ortaya Çıkış Yönünden İçsel Çevre Maliyetleri 126
445. Ortaya Çıkış Yönünden Dışsal Çevre Maliyetleri 127
446. Su Ürünleri Üretiminde Muhasebe İşlemleri 127
5. BEYAZ MUHASEBE 131
50. GENEL BAKIŞ 131
51. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ (TEMUS) 132
510. Genel Açıklama 132
511. Muhasebenin Temel Kavramları 132
512. Muhasebe Politikalarının Açıklanması 134
513. Mali Tablolar İlkeleri 134
514. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması 136
515. Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve İşleyişi 136
52. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) 137
520. Genel Açıklama 137
521. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 137
522. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 138
523. Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) 139
524. BOBİ İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 140
53. TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI (TDS) 141
530. Genel Açıklama 141
531. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS) 141
532. Bağımsız Denetim Standartları 144
533. Meslek Etiği İlke ve Kuralları 147
534. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı 151
535. Kalite Kontrol Standartları - KKS1 158
536. BDS 220 162
6. GRİ MUHASEBE 165
60. GENEL BAKIŞ 165
61. HİLE VE USULSÜZLÜK 166
610. Genel Açıklama 166
611. Hilenin Özellikleri 167
612. Hile Türleri 167
62. HİLE ÜÇGENİ VE KIRMIZI BAYRAKLAR 167
620. Genel Açıklama 167
621. Baskılar ve Teşvikler 168
622. Fırsat Yaratan Unsurlar 168
623. Bahane-Haklı Gösterme Davranışları 169
624. Kırmızı Bayraklar 169
625. Çalışanlar Açısından Kırmızı Bayraklar 169
626. İşletme Açısından Kırmızı Bayraklar 170
63. HİLE VE USULSÜZLÜKLER İLE DİĞER GRİ MUHASEBE ALANLARI 170
630. Genel Açıklama 170
631. Varlıkların Kötüye Kullanılması (VKK) 171
632. Hileli Finansal Raporlama (HFR) 172
633. Hilenin Önlenmesi 173
634. İlişkili Taraf İşlemleri (İTİŞ) 176
635. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 177
636. Süreklilik Kavramının Zedelenmesi 178
64. GRİ MUHASEBEDEN BEYAZ MUHASEBEYE 179
640. Genel Açıklama 179
641. BDS 240 180
642. BDS 550 185
643. BDS 560 187
644. BDS 570 189
645. TMS 10 ve TMS 24 192
7. SONUÇ 193
70. ÖZETLEME 193
71. SONSÖZ 194
72. YARARLANILAN YAYINLAR 195
73. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 198
74. YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI 200

RENKLER VE MUHASEBE

Hem hesaptır hem kitap
Aynı zamanda denge
İstenirse boyanır
Muhasebe dört renge

Bir rengin adı yeşil
Diğerinin mavidir
Beyaz renkli değilse
Muhasebe gridir

Yeşil renkli olanı
Çevreye hitap eder
Uçak ile gemiler
Mavi içinde gider

Beyaz muhasebeyi
Şeffaflık temsil eder
Gri muhasebede
İşler kötüye gider

Yazar

01.ÖNSÖZ
Renkler değişik toplum ve kültürlerde tarih boyunca inançlarla birlikte çeşitli simgeleri göstermek amacıyla kullanılmışlardır. Renklerin simge olarak en çok kullanıldığı alanlardan birisi de dinlerdir. Özellikle İslam öncesi ve İslam sonrasında din ve kültür bağlamında ak ve kara karşıtlığı, cennet renginin yeşil ile tasviri bunlara örnek olarak verilebilir.
Acaba konuya açıklama ve betimleme kolaylığı sağlama, ya da muhasebe yazınına çeşitlilik katma adına renkler ile muhasebe eşleştirmesi yapılamaz mı? Esas olarak bu çalışmanın amacı, renklerin anlamı ile muhasebenin farklı alanları arasında bir bağ kurmaya çalışmak, konuyu irdeleyerek kimi sonuçlara ulaşmaktır.
Yazarı böyle bir bağ aramaya yönelten en önemli etmen ise bu konuda şimdiye dek yapılan çalışmalarda, çevre muhasebesi anlamında “yeşil muhasebe” dışında başka bir tanımlamanın bulunmayışı, konunun bu çerçeve dışında da pek fazla ele alınmayışı olmuştur.
Renkler ve muhasebe ilişkisini açıklamak için kitabın bölüm planlaması sunuş ve sonuç dışında renkler, renkler ve bilimler, yeşil muhasebe, mavi muhasebe, beyaz muhasebe ve gri muhasebe şeklinde oluşturulmuştur.
Birinci bölümü oluşturan “Renkler” başlığı altında konuya genel bakıştan sonra çeşitli açılardan renkler, renk çeşitleri, renklerin kullanım alanları, renkler ve anlamları üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde “Renkler ve Bilimler” başlığı altında; renkler ve kültür, renkler ve sanat, renkler ve dinler, renkler ve İslamiyet, renkler ve edebiyat, renkler ve felsefe, renkler ve ekonomi, renkler ve işletme, renkler ve muhasebe ilişkisi konuları incelenmiştir.
Üçüncü bölümün konu başlığı “Yeşil Muhasebe” olup bu bölümde genel bakıştan sonra sırasıyla ekolojik muhasebe ve maliyetler, karbon salınımı ve muhasebesi, yalın muhasebe, tarım sektörü ve muhasebesi ile tarım muhasebesinde hukuki düzenlemeler ele alınmıştır.
Dördüncü bölümde “Mavi Muhasebe” başlığı altında genel bakışın dışında deniz ve havayolu ulaşımı, denizyolu taşıma muhasebesi, havayolu taşıma muhasebesi ile su ürünleri muhasebesi kesimleri yer almıştır.
Beşinci bölümde “Beyaz Muhasebe” ele alınmıştır. Bu bölümde üzerinde durulan kesimler tekdüzen muhasebe sistemi, muhasebe standartları, denetim standartları başlıklarını taşır.
“Gri Muhasebe” başlığını taşıyan altıncı bölümde hile ve usulsüzlükler, hile üçgeni ve kırmızı bayraklar, hile ile ilgili diğer gri muhasebe alanları, gri muhasebeden beyaz muhasebeye geçiş anlamında hile ve usulsüzlük denetimi, ilişkili taraflar, bilanço tarihinden sonraki olaylar ve süreklilik kavramına ilişkin bağımsız denetim standartları ele alınmıştır.
Yedinci bölüm sonuçtur. Bu bölümde özetleme yapılmış, sonsöz söylenmiş, yararlanılan yayınlar ile yazarın özgeçmişi ve yayımlanmış kitapları verilerek çalışma tamamlanmıştır.
Yazım çalışmalarının tamamlanmasından sonra yazarı en çok heyecanlandıran hususlardan birisi, kitabın bir an önce yayımlanıp basılı şekilde önüne gelmesidir. Bu heyecanı gecikmeden ve bir an önce yaşama duygusu, bazen küçük de olsa kimi hataların gözden kaçmasına neden olabilmekte, basımdan sonra yazarı “ bu nasıl gözden kaçmış, bunu nasıl atlamışız” türünden küçük pişmanlıklara düşürebilmektedir. Görünen o ki, kitabın bir an önce basılması için duyulan bu heyecan her zaman galip gelecek, ilk kez yazılan her kitabın içinde bu türden küçük hatalar bulunmaya devam edecektir.
Sözün özü olarak belirtmek gerekirse; basılmasından doğan mutluluğu bir an önce yaşama duygusundan ötürü, kitapta gözden kaçmış hata ve eksiklikler bulunabileceğini yazar peşinen kabul etmekte, bu hata ve eksikliklerin sorumluluğunu tümüyle üstlenmektedir.
Yazar, bu kitabın kapak tasarımı ve sayfa düzenlemelerini yapan Sanem Hande Bayramoğlu'na, basım ve yayımını üstlenen Mustafa Bulut'a ve diğer emeği geçenlere en içten teşekkürlerini sunar.
Yazar; kitabın okuma sevdalılarına, sosyal bilim alanlarıyla disiplinler arası çalışmalara ilgi duyanlara ve kimi muhasebe meslek mensuplarına ilginç geleceği kanaatini taşımaktadır.

Prof. Dr. Vasfi HAFTACI
İzmit, 2022

İçindekiler
01.ÖNSÖZ 11
02. KISALTMALAR 13
1. RENKLER 15
10. GENEL BAKIŞ 15
11. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN RENKLER 15
110. Genel Açıklama 15
111. Rengin Tanımı ve Açıklaması 15
112. Renklerin Görülmesi 16
113. Renklerin Oluşumu 17
114. Görme ve Renk Algılama 18
12. RENK ÇEŞİTLERİ 18
120. Genel Açıklama 18
121. Ana Renkler 19
122. Ara renkler 20
123. Siyah ve Beyaz 21
124. Diğer Renk Çeşitleri 21
13. RENKLERİN KULLANIM ALANLARI 22
130. Genel Açıklama 22
131. Renkler ve İnsan Psikolojisi 23
132. Renkler ve Yaşam Alanları 24
133. Renkler ve İletişim 25
134. Renkler ve Antropoloji 26
14. RENKLER VE ANLAMLARI 27
140. Genel Açıklama 27
141. Kırmızı 27
142. Yeşil 28
143. Sarı 28
144. Mavi 28
145. Diğer Renkler 29
2. RENKLER VE BİLİMLER 31
20. GENEL BAKIŞ 31
21. RENKLER VE KÜLTÜR 32
210. Genel Açıklama 32
211. Batı Kültüründe Renkler 33
212. Doğu Kültüründe Renkler 34
213. Türk Kültüründe Renkler 35
214. Eski Türk İnanışlarında Renkler 36
22. RENKLER VE SANAT 37
220. Genel Açıklama 37
221. Mezopotamya ve Eski Mısır Sanatları 38
222. Asya Doğu Sanatları ve Renkler 43
223. Renkler ve Mimari 46
224. Renkler ve Resim Sanatı 47
23. RENKLER VE ULUSAL DİNLER 48
230. Genel Açıklama 48
231. Hint Dinleri ve Renkler 48
232. Çin Dinleri ve Renkler 50
233. Japon Dinleri ve Renkler 51
234. İran Dinleri ve Renkler 51
24. RENKLER VE İSLAMİYET 52
240. Genel Açıklama 52
241. Kur'an'da Renkler 52
242. Kur'an'da Renk Tabirleri ve Mesajları 54
243. Hadislerde Renkler 55
244. Allah'ın Nimeti Olarak Renk 56
25. RENKLER VE EDEBİYAT 57
250. Genel Açıklama 57
251. Renkler ve Türk Dili 58
252. Renkler ve Türk Folkloru 60
253. Renkler ve Türk Hikâyeciliği 61
254. Renkler ve Türk Romancılığı 63
26. RENKLER VE FELSEFE 64
260. Genel Açıklama 64
261. Platon ve Aristoteles'te Renkler 64
262. Campanella ve Bacon'da Renkler 66
263. Newton ve Renkler 67
264. Goethe ve Renkler 68
27. RENKLER VE EKONOMİ 68
270. Genel Açıklama 68
271. Ekonomik Faaliyetler ve Çevre Duyarlılığı 69
272. Hukukun Üstünlüğü İlkesi ve Kayıtlı Ekonomi 70
273. Ekonomik Faaliyetler ve Özel Çevreler 71
274. Kayıt Dışı Ekonomi, Gri ve Kara Listeler 71
28. RENKLER VE İŞLETME 72
280. Genel Açıklama 72
281. İşletme Faaliyetleri ve Çevre Duyarlılığı 74
282. İşletme Faaliyetleri ve Özel Çevreler 75
283. İşletme Faaliyetlerinde Hukuka Uygunluk 75
284. İşletme Faaliyetleri ve Kayıt Dışılık 76
29. RENKLER VE MUHASEBE İLİŞKİSİ 76
290. Genel Açıklama 76
291. Mali İşlemler ve Çevre Duyarlılığı 77
292. Mali İşlemler ve Özel Çevreler 77
293. Mali İşlemler ve Hukuka Uygunluk 78
294. Mali İşlemlerde Kayıt Dışılık 78
3. YEŞİL MUHASEBE 79
30. GENEL BAKIŞ 79
31. EKOLOJİK MUHASEBE VE MALİYETLER 80
310. Genel Açıklama 80
311. Ekolojik Muhasebenin İşleyişi 81
312. Ekolojik Muhasebe Yaklaşımları 81
313. Ekolojik Muhasebede Sosyal Maliyetler 83
314. Ekolojik Muhasebede İçsel Maliyetler 84
315. Ekolojik Muhasebede Kayıtlar 84
32. KARBON SALINIMI VE MUHASEBESİ 86
320. Genel Açıklama 86
321. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma, 86
322. Karbon Piyasası ve Karbon Vergisi 87
323. Karbon Salınım Muhasebesinin Tanımı ve Önemi 88
324. Karbon Salınım Muhasebesinin Amaçları ve Etkinliği 89
325. Karbon Salınım Muhasebesinin Uygulanması 89
33. YALIN MUHASEBE 91
330. Genel Açıklama 91
331. Yalın Üretim 91
332. Yalın Muhasebe Kavramı 93
333. Değer Akışına Dayalı Maliyet Yöntemi 94
334. Yalın Muhasebe ve Performans Ölçümü 95
335. Yalın Muhasebede Çeşitli Uygulamalar 96
34. TARIM SEKTÖRÜ VE MUHASEBESİ 97
340. Genel Açıklama 97
341. Tarımsal Faaliyetin Özellikleri 98
342. Çeşitli Açılardan Türk Tarım Sektörü 98
343. Tarımsal Faaliyetin Tanımı ve Sınıflandırması 101
344. Tarım İşletmesi ve Sınıflandırması 102
345. Tarım Muhasebesi 103
346. Tarım İşletmelerinde Muhasebe Düzeni 104
347. Tarım İşletmelerinde Belge ve Defter Düzeni 105
348. Tarım İşletmelerinde Maliyet Hesabı 105
35. TARIM MUHASEBESİNDE HUKUKİ DÜZENLEMELER 106
350. Genel Açıklama 106
351. Tarımsal Faaliyetler Standardı (TMS 41) 106
352. Türk Vergi Mevzuatı ve Tarımsal Faaliyetler 110
353. KOBİ TFRS'de Tarımsal Faaliyetler 110
354. Mevzuat Karşılaştırmaları 110
355. TMS 41 ve Tekdüzen Hesap Planı 111
4. MAVİ MUHASEBE 113
40. GENEL BAKIŞ 113
41. DENİZ VE HAVAYOLU ULAŞIMI 113
410. Genel Açıklama 113
411. Denizyolu Ulaşımı 114
412. Havayolu Ulaşımı 115
42. DENİZYOLU TAŞIMA MUHASEBESİ 116
420. Genel Açıklama 116
421. Belge Düzeni 117
422. Kullanılan Hesaplar 117
423. Muhasebe İşlemleri 118
424. Sonuç Çıkarma 120
43. HAVAYOLU TAŞIMA MUHASEBESİ 121
430. Genel Açıklama 121
431. Belge Düzeni 121
432. Kullanılan Hesaplar 122
433. Muhasebe İşlemleri 122
434. Sonuç çıkarma 124
44. SU ÜRÜNLERİ MUHASEBESİ 124
440. Genel Açıklama 124
441. Su Ürünleri Üretimi 124
442. Su Ürünleri ve Çevre 125
443. Su Ürünleri ve Faaliyete Göre Çevre Maliyetleri 126
444. Ortaya Çıkış Yönünden İçsel Çevre Maliyetleri 126
445. Ortaya Çıkış Yönünden Dışsal Çevre Maliyetleri 127
446. Su Ürünleri Üretiminde Muhasebe İşlemleri 127
5. BEYAZ MUHASEBE 131
50. GENEL BAKIŞ 131
51. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ (TEMUS) 132
510. Genel Açıklama 132
511. Muhasebenin Temel Kavramları 132
512. Muhasebe Politikalarının Açıklanması 134
513. Mali Tablolar İlkeleri 134
514. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması 136
515. Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve İşleyişi 136
52. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) 137
520. Genel Açıklama 137
521. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 137
522. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 138
523. Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) 139
524. BOBİ İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 140
53. TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI (TDS) 141
530. Genel Açıklama 141
531. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS) 141
532. Bağımsız Denetim Standartları 144
533. Meslek Etiği İlke ve Kuralları 147
534. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı 151
535. Kalite Kontrol Standartları - KKS1 158
536. BDS 220 162
6. GRİ MUHASEBE 165
60. GENEL BAKIŞ 165
61. HİLE VE USULSÜZLÜK 166
610. Genel Açıklama 166
611. Hilenin Özellikleri 167
612. Hile Türleri 167
62. HİLE ÜÇGENİ VE KIRMIZI BAYRAKLAR 167
620. Genel Açıklama 167
621. Baskılar ve Teşvikler 168
622. Fırsat Yaratan Unsurlar 168
623. Bahane-Haklı Gösterme Davranışları 169
624. Kırmızı Bayraklar 169
625. Çalışanlar Açısından Kırmızı Bayraklar 169
626. İşletme Açısından Kırmızı Bayraklar 170
63. HİLE VE USULSÜZLÜKLER İLE DİĞER GRİ MUHASEBE ALANLARI 170
630. Genel Açıklama 170
631. Varlıkların Kötüye Kullanılması (VKK) 171
632. Hileli Finansal Raporlama (HFR) 172
633. Hilenin Önlenmesi 173
634. İlişkili Taraf İşlemleri (İTİŞ) 176
635. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 177
636. Süreklilik Kavramının Zedelenmesi 178
64. GRİ MUHASEBEDEN BEYAZ MUHASEBEYE 179
640. Genel Açıklama 179
641. BDS 240 180
642. BDS 550 185
643. BDS 560 187
644. BDS 570 189
645. TMS 10 ve TMS 24 192
7. SONUÇ 193
70. ÖZETLEME 193
71. SONSÖZ 194
72. YARARLANILAN YAYINLAR 195
73. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 198
74. YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI 200

RENKLER VE MUHASEBE

Hem hesaptır hem kitap
Aynı zamanda denge
İstenirse boyanır
Muhasebe dört renge

Bir rengin adı yeşil
Diğerinin mavidir
Beyaz renkli değilse
Muhasebe gridir

Yeşil renkli olanı
Çevreye hitap eder
Uçak ile gemiler
Mavi içinde gider

Beyaz muhasebeyi
Şeffaflık temsil eder
Gri muhasebede
İşler kötüye gider

Yazar

01.ÖNSÖZ
Renkler değişik toplum ve kültürlerde tarih boyunca inançlarla birlikte çeşitli simgeleri göstermek amacıyla kullanılmışlardır. Renklerin simge olarak en çok kullanıldığı alanlardan birisi de dinlerdir. Özellikle İslam öncesi ve İslam sonrasında din ve kültür bağlamında ak ve kara karşıtlığı, cennet renginin yeşil ile tasviri bunlara örnek olarak verilebilir.
Acaba konuya açıklama ve betimleme kolaylığı sağlama, ya da muhasebe yazınına çeşitlilik katma adına renkler ile muhasebe eşleştirmesi yapılamaz mı? Esas olarak bu çalışmanın amacı, renklerin anlamı ile muhasebenin farklı alanları arasında bir bağ kurmaya çalışmak, konuyu irdeleyerek kimi sonuçlara ulaşmaktır.
Yazarı böyle bir bağ aramaya yönelten en önemli etmen ise bu konuda şimdiye dek yapılan çalışmalarda, çevre muhasebesi anlamında “yeşil muhasebe” dışında başka bir tanımlamanın bulunmayışı, konunun bu çerçeve dışında da pek fazla ele alınmayışı olmuştur.
Renkler ve muhasebe ilişkisini açıklamak için kitabın bölüm planlaması sunuş ve sonuç dışında renkler, renkler ve bilimler, yeşil muhasebe, mavi muhasebe, beyaz muhasebe ve gri muhasebe şeklinde oluşturulmuştur.
Birinci bölümü oluşturan “Renkler” başlığı altında konuya genel bakıştan sonra çeşitli açılardan renkler, renk çeşitleri, renklerin kullanım alanları, renkler ve anlamları üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde “Renkler ve Bilimler” başlığı altında; renkler ve kültür, renkler ve sanat, renkler ve dinler, renkler ve İslamiyet, renkler ve edebiyat, renkler ve felsefe, renkler ve ekonomi, renkler ve işletme, renkler ve muhasebe ilişkisi konuları incelenmiştir.
Üçüncü bölümün konu başlığı “Yeşil Muhasebe” olup bu bölümde genel bakıştan sonra sırasıyla ekolojik muhasebe ve maliyetler, karbon salınımı ve muhasebesi, yalın muhasebe, tarım sektörü ve muhasebesi ile tarım muhasebesinde hukuki düzenlemeler ele alınmıştır.
Dördüncü bölümde “Mavi Muhasebe” başlığı altında genel bakışın dışında deniz ve havayolu ulaşımı, denizyolu taşıma muhasebesi, havayolu taşıma muhasebesi ile su ürünleri muhasebesi kesimleri yer almıştır.
Beşinci bölümde “Beyaz Muhasebe” ele alınmıştır. Bu bölümde üzerinde durulan kesimler tekdüzen muhasebe sistemi, muhasebe standartları, denetim standartları başlıklarını taşır.
“Gri Muhasebe” başlığını taşıyan altıncı bölümde hile ve usulsüzlükler, hile üçgeni ve kırmızı bayraklar, hile ile ilgili diğer gri muhasebe alanları, gri muhasebeden beyaz muhasebeye geçiş anlamında hile ve usulsüzlük denetimi, ilişkili taraflar, bilanço tarihinden sonraki olaylar ve süreklilik kavramına ilişkin bağımsız denetim standartları ele alınmıştır.
Yedinci bölüm sonuçtur. Bu bölümde özetleme yapılmış, sonsöz söylenmiş, yararlanılan yayınlar ile yazarın özgeçmişi ve yayımlanmış kitapları verilerek çalışma tamamlanmıştır.
Yazım çalışmalarının tamamlanmasından sonra yazarı en çok heyecanlandıran hususlardan birisi, kitabın bir an önce yayımlanıp basılı şekilde önüne gelmesidir. Bu heyecanı gecikmeden ve bir an önce yaşama duygusu, bazen küçük de olsa kimi hataların gözden kaçmasına neden olabilmekte, basımdan sonra yazarı “ bu nasıl gözden kaçmış, bunu nasıl atlamışız” türünden küçük pişmanlıklara düşürebilmektedir. Görünen o ki, kitabın bir an önce basılması için duyulan bu heyecan her zaman galip gelecek, ilk kez yazılan her kitabın içinde bu türden küçük hatalar bulunmaya devam edecektir.
Sözün özü olarak belirtmek gerekirse; basılmasından doğan mutluluğu bir an önce yaşama duygusundan ötürü, kitapta gözden kaçmış hata ve eksiklikler bulunabileceğini yazar peşinen kabul etmekte, bu hata ve eksikliklerin sorumluluğunu tümüyle üstlenmektedir.
Yazar, bu kitabın kapak tasarımı ve sayfa düzenlemelerini yapan Sanem Hande Bayramoğlu'na, basım ve yayımını üstlenen Mustafa Bulut'a ve diğer emeği geçenlere en içten teşekkürlerini sunar.
Yazar; kitabın okuma sevdalılarına, sosyal bilim alanlarıyla disiplinler arası çalışmalara ilgi duyanlara ve kimi muhasebe meslek mensuplarına ilginç geleceği kanaatini taşımaktadır.

Prof. Dr. Vasfi HAFTACI
İzmit, 2022

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 208,25    208,25   
2 111,10    222,20   
3 75,59    226,78   
4 57,95    231,78   
5 47,40    236,99   
6 39,91    239,49   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 208,25    208,25   
2 107,87    215,75   
3 72,68    218,04   
4 55,08    220,33   
5 44,57    222,83   
6 37,49    224,91   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 208,25    208,25   
2 107,87    215,75   
3 72,68    218,04   
4 55,08    220,33   
5 44,57    222,83   
6 37,49    224,91   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 208,25    208,25   
2 107,87    215,75   
3 72,68    218,04   
4 55,08    220,33   
5 44,57    222,83   
6 37,49    224,91   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 208,25    208,25   
2 107,87    215,75   
3 72,68    218,04   
4 55,08    220,33   
5 44,57    222,83   
6 37,49    224,91   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 208,25    208,25   
2 107,87    215,75   
3 72,68    218,04   
4 55,08    220,33   
5 44,57    222,83   
6 37,49    224,91   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 208,25    208,25   
2 107,87    215,75   
3 72,68    218,04   
4 55,08    220,33   
5 44,57    222,83   
6 37,49    224,91   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 208,25    208,25   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat