Muhasebe Denetimi 6.Baskı

Stok Kodu:
9786055936518
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
532
Baskı:
6
Basım Tarihi:
Mayıs 2021
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
%15 indirimli
420,00TL
357,00TL
Taksitli fiyat: 6 x 64,26TL
Stokta var
9786055936518
600187
Muhasebe Denetimi 6.Baskı
Muhasebe Denetimi 6.Baskı
357.00

İÇİNDEKİLER

ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ 16
KISALTMALAR 18
1. DENETİM KAVRAMLARI 19
10. GENEL BAKIŞ 19
11. DENETİM 19
110. Genel Açıklama 19
111. Denetimin Tanımı 20
112. Denetim İktisadi Birim İçin Yapılır 21
113. Denetim Bir Karşılaştırmadır 21
114. Denetim Uzman Kişilerce Yapılır 22
115. Denetimde Kanıtlar Toplanır ve Değerlendirilir 22
116. Denetim Sonucunda Rapor Düzenlenir 22
117. Denetim Bir Süreçtir 22
118. Denetim Yerine Kullanılan Terimler 23
12. DENETİM TÜRLERİ 23
120. Genel Açıklama 23
121. Amaçları Bakımından Denetim 24
122. Kapsam Açısından Denetim 25
123. Yapılış Nedenine Göre Denetim 26
124. Uygulama Zamanına Göre Denetim 26
125. Denetçi Statüsü Bakımından Denetim 26
126. SPK Açısından Denetim 28
127. 3568 Sayılı Kanun Açısından Denetim 29
128. Dış Denetim Türleri 30
13. DENETÇİ 31
130. Genel Açıklama 31
131. Bağımsız Denetçiler 32
132. İç Denetçiler 33
133. Kamu Denetçileri 33
134. SPK Açısından Denetçiler 34
135. Yeminli Mali Müşavirler 35
136. Denetçi Yerine Kullanılan Yabancı Sanlar 36
14. YÖNETİM İDDİALARI 36
140. Genel Açıklama 36
141. Varolma ve Gerçekleşme 37
142. Tamlık 37
143. Hak ve Yükümlülükler 38
144. Değerleme ve Dağıtım 38
145. Sunum ve Açıklama 38
15. DENETİM AMAÇLARI 39
150. Genel Açıklama 39
151. Gerçeklik 39
152. Tamlık 39
153. Dönemsellik 39
154. Sahiplik 40
155. Doğruluk 40
156. Değerleme 40
157. Sınıflandırma 40
158. Açıklama 41
16. DENETİM STANDARTLARI 41
160. Genel Açıklama 41
161. GKGDS 41
162. Uluslararası Denetim Standartları 44
163. Meslek Etiği İlke ve Kuralları 50
164. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standartı 53
165. Kalite Kontrol Standartları - KKS1 60
166. BDS 220 64
17. DENETİM DÜZENLEMELERİ 66
170. Genel Açıklama 66
171. ABD'deki Düzenlemeler 67
172. IFAC Düzenlemeleri 67
173. AB Düzenlemeleri 68
174. Türkiye Düzenlemeleri 68
2. DENETİM SÜRECİ 73
20. GENEL BAKIŞ 73
21. DENETİM İŞİNİN ALINMASI 73
210. Genel açıklama 73
211. Müşteri işletmenin Tanınması 74
212. Önceki Denetçi İle Görüşme 74
213. Denetim Sözleşmesinin İmzalanması 75
214. BDS 210 76
22. DENETİM PLANLAMASI 78
220. Genel açıklama 78
221. İşletme Hakkında Temel Bilgileri Toplama 79
222. Denetim Programının Hazırlanması 80
223. Zaman Planlaması 80
224. İşgücü Planlaması ve Gözetim 81
225. BDS 300 82
23. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAMAMLANMASI 84
230. Genel açıklama 84
231. İç Kontrol Yapısının İncelenmesi 84
232. Denetim Programı Değişiklikleri 84
233. Hesap Kalanlarının Doğruluğunu Araştırma 85
234. BDS 200 85
235. BDS 402 88
236. Denetimin Tamamlanması 92
237. Denetim Raporunun Teslim Edilmesi 92
238. Denetim Raporunun Teslim Alınması 93
24. MUHASEBE VE DENETİM İLİŞKİSİ 93
240. Genel Açıklama 93
241. Dayanaklarda Örtüşme 94
242. Kanıtlarda Özdeşleşme 94
243. Amaçlarda Birleşme 94
244. Görevlerde Bütünleşme 94
245. Meslek Unvanlarında Aşama 95
25. KURUMSAL YÖNETİM VE DENETİM İLİŞKİSİ 95
250. Genel Açıklama 95
251. Şeffaflık 96
252. Hesap Verebilirlik 96
253. Sorumluluk 97
254. Adillik 97
255. Kurumsal Yönetim Çalışmaları 98
256. Kurumsal Yönetişim 100
257. BDS 250 101
258. BDS 260 103
26. ÖNEMLİLİK 105
260. Önemliliğin Tanımı ve Açıklaması 105
261. Planlama Aşamasında Önemlilik 105
262. Denetim Aşamasında Önemlilik 106
263. Denetimin Tamamlanma Aşamasında Önemlilik 106
264. Önemliliğin Önemi 107
265. BDS 320 107
27. RİSK 108
270. Riskin Tanımı ve Açıklaması 108
271. Denetim Riski 109
272. Önemlilik-Denetim Riski İlişkisi 109
273. Denetim Riski Türleri 109
274. Yapısal Risk 109
275. Kontrol Riski 110
276. Bulgu Riski 110
28. RİSK ODAKLI DENETİM 111
280. Genel Açıklama 111
281. Risk Odaklı Denetimin Nedenleri 111
282. Risk Odaklı Denetimin Niteliği 112
283. Geleneksel Denetim - Risk Odaklı Denetim 112
284. Risk Odaklı Denetimin Uygulanması 113
285. BDS 330 114
286. BDS 450 118
3. İÇ KONTROL YAPISI 121
30. GENEL BAKIŞ 121
31. İÇ KONTROLE İLİŞKİN SORUMLULUKLAR 122
310. Genel Açıklama 122
311. İşletme Yönetimi-İç Kontrol İlişkisi 122
312. Planlama-İç Kontrol İlişkisi 123
313. Riskler ve İç Kontrol Dengesi 123
314. Bağımsız Denetçi-İç Kontrol İlişkisi 124
315. BDS 265 125
32. İÇ KONTROL YAPISININ BİLEŞENLERİ 126
320. Genel Açıklama 126
321. Kontrol Ortamı 126
322. Risk Değerlendirmesi 129
323. Kontrol Faaliyetleri 131
324. Bilgi ve İletişim 132
325. Kontrollerin İzlenmesi 132
33. İÇ KONTROL İŞLEYİŞİ 132
330. Genel Açıklama 132
331. İç Kontrol Yapısının Kurulması 133
332. İç Kontrol Yapısının Temel Unsurları 134
333. İç Kontrol Yapısını Tanıma 135
334. Etkin İç Kontrol Yapısı 135
335. Etkin Olmayan İç Kontrol Yapısı 136
336. İç Kontrolün Belgelendirilmesi 136
337. İşletme Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 137
338. Denetçinin İşletmeyi Tanıma Yükümlülüğü 138
339. BDS 315 138
34. İÇ DENETİM 147
340 . Genel Açıklama 147
341. İç Denetimin Tanımı 147
342. İç Denetimin Amacı ve Kapsamı 148
343. İç Denetim-İç Kontrol İlişkisi 148
344. İç Denetim Standartları 149
345. İç Denetimin İşletmedeki Yeri ve Önemi 150
346. İç Denetçi - Dış Denetçi Karşılaştırması 150
35. FİNANSAL TABLOLARDAKİ HATALAR 151
350. Hatalar 151
351. Günlük Defter Kayıt Hataları 152
352. İşlemlerin Günlük Deftere Kaydedilmemesi 152
353. Kaydedilmemesi Gereken İşlemlerin Günlük Deftere Kaydı 152
354. Diğer Hatalar 153
355. Finansal Tablolardaki Hatalar 154
36. HİLE VE USULSÜZLÜK 154
360. Genel Açıklama 154
361. Küresel İlkeler Sözleşmesi 155
362. Hilenin Özellikleri ve Hile Türleri 156
363. Hile Üçgeni 157
364. Kırmızı Bayraklar 158
365. Varlıkların Kötüye Kullanılması (VKK) 159
366. Hileli Finansal Raporlama (HFR) 160
367. Hilenin Önlenmesi 161
368. BDS 240 164
4. DENETİM KANITLARI 169
40. DENETİM KANITININ TANIMI VE AÇIKLAMASI 169
41. DENETİM KANITLARININ SAYISI 169
410. Genel Açıklama 169
411. Önemlilik 169
412. Risk 170
413. Nitelik 170
414. Ekonomik Etmenler 170
415. Ana Kütlenin Büyüklüğü ve Özelliği 171
42. DENETİM KANITLARININ GÜVENİLİRLİĞİ 171
420. Genel Açıklama 171
421. Kanıtın İlgililiği 172
422. Kanıtın Kaynağı 172
423. Kanıtın Zamanlılığı 173
424. Kanıtın Nesnelliği 173
43. KANIT TÜRLERİ 174
430. Genel Açıklama 174
431. Fiziksel Kanıtlar 175
432. Doğrulamalar 175
433. Belgeler 176
434. Görsel Kanıtlar 176
435. Sorgulamaya Dayalı Kanıtlar 177
436. Hesaplamaya Dayalı Kanıtlar 177
437. Analitik Kanıtlar 177
438. Elektronik Kanıtlar 177
44. BDS'LERDE DENETİM KANITLARI 178
440. 500'lü Standartlar 178
441. Denetim Kanıtları-Denetim Teknikleri İlişkisi 178
442. Denetim Kanıtları ve Yönetim İddiaları İlişkisi 179
443. Özellikli Konularda Kanıt Toplama 180
444. Denetim Kanıtı Toplama Yöntemleri 180
445. BDS 500 181
446. BDS 501 188
45. DENETİM PROGRAMI 190
450. Genel Açıklama 190
451. Denetim Programının Hazırlanması 191
452. Denetim Programı Aşamaları 191
453. Denetim Programı Türleri 192
454. Yazılı Denetim Programlarının Sakıncaları 192
46. ÇALIŞMA KAĞITLARI 193
460. Genel Açıklama 193
461. Çalışma Kağıdı Türleri 193
462. Çalışma Kağıtlarının Yararları 194
463. Çalışma Kağıtlarının Hazırlanması 194
464. Çalışma Kağıtlarının Dosyalanması 197
465. Çalışma Kağıtlarının Saklanması 198
466. BDS 230 198
5. DENETİM TEKNİKLERİ 201
50. GENEL BAKIŞ 201
51. TEMEL DENETİM TEKNİKLERİ 201
510. Genel Açıklama 201
511. Tetkik 201
512. Belge İncelemesi 202
52. YARDIMCI DENETİM TEKNİKLERİ 202
520. Genel Açıklama 202
521. Kayıtların Yeniden İzlenmesi 203
522. Yeniden Hesaplama 203
523. Gözlem 203
524. Derinlemesine Araştırma 204
525. Sorgulama 204
526. Hesaplar Arasında İlişki Kurma 204
53. DIŞ TEYİTLER, İLK DENETİM VE ANALİTİK PROSEDÜRLER 205
530. Dış Teyitler 205
531. Açılış Bakiyesinde Denetçi Sorumluluğu 206
532. Açılış Bakiyesi Denetim Teknikleri 206
533. Açılış Bakiyesinin Denetçi Görüşüne Etkisi 206
534. Analitik İnceleme Teknikleri 207
535. Analitik İnceleme Tekniklerinin Uygulanması 207
536. BDS 505 209
537. BDS 510 213
538. BDS 520 215
54. MUHASEBE TAHMİNLERİ VE DEĞER ÖLÇÜMLERİ 217
540. Muhasebe Tahmini 217
541. Muhasebe Tahminlerinin Denetimi 217
542. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamalarının Denetimi 218
543. BDS 540 219
55. İLİŞKİLİ TARAFLAR, BİLANÇO SONRASI OLAYLAR 224
550. İlişkili Taraflar Kavramı 224
551. İlişkili Taraf İşlemleri (İTİŞ) 224
552. İlişkili Taraf İşlemlerinin Denetimi 225
553. BDS 550 226
554. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 229
555. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektiren Olaylar 229
556. Finansal Tablolarda Açıklama Gerektiren Olaylar 230
557. Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların Denetimi 230
558. BDS 560 230
56. iŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VE YÖNETİM BİLDİRİMLERİ 232
560. İşletmenin Sürekliliği 232
561. Süreklilik Varsayımının Denetimi 233
562. Süreklilik Varsayımı ve Denetim Raporu 234
563. BDS 570 234
564. Yazılı Beyan Kavramı 237
565. Yönetim Teyit Mektubu 238
566. Uzman Yazılı Beyanı 238
567. BDS 580 239
57. DENETİMDE ÖRNEKLEME 240
570. Genel Açıklama 240
571. Tüm Birimlerin Denetlenmesi 241
572. İradi Örnekleme 241
573. İstatistiki Örnekleme 242
574. Niteliklere Göre Örnekleme Yöntemleri 243
575. Niceliklere Göre Örnekleme Yöntemleri 245
576. İstatistiki Olmayan Örnekleme 246
577. BDS 530 247
58. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM 251
580. Genel Açıklama 251
581. İşletmelerde BT Ortamı 251
582. Bilgi İşleme Sistemleri 252
583. BT Ortamında Denetim 253
584. BT ve İç Kontrol 253
585. BT Ortamında Denetim Yaklaşımları 254
586. BT Ortamında Kontrol 255
587. BT Ortamlı Denetim Gelişmeleri 257
6. DENETİM YAKLAŞIMLARI 259
60. DENETİM NEDENLERİ VE AMAÇLARI 259
600. Genel Açıklama 259
601. Finansal Tablolar Çıkar Gruplarının Artması 259
602. Finansal Tabloların Güvenilir Olmama Olasılığı 260
603. Güvenilir Bilgi Gerekliliği 261
604. Finansal Tablolarla İlgili Bir Görüşe Ulaşmak 261
605. Hata ve Hileleri Ortaya Çıkarmak 261
606. Hata ve Hileleri Önlemek 262
607. İşletme Yönetimine Önerilerde Bulunmak 262
608. Yönetim İddialarını Test Etmek 263
61. DENETİMDE KÜME YAKLAŞIMI 263
610. Genel Açıklama 263
611. Dönen Varlıkların Denetimi 264
612. Duran Varlıkların Denetimi 268
613. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Denetimi 268
614. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Denetimi 270
615. Özkaynak Denetimi 271
616. Gelir Tablosu Denetimi 272
62. DENETİMDE DÖNGÜ YAKLAŞIMI 272
620. Genel Açıklama 272
621. Denetim Döngülerinin Oluşturulması 273
622. Döngü Yaklaşımında Denetim Amaçları 274
623. İşlem(Kontrol) Testleri 275
624. Hesap Kalanı Testleri 275
625. Sunum ve Açıklama Testleri 276
626. Döngü Yaklaşımında Denetim Alanları 276
63. SATIŞ VE TAHSİLAT DÖNGÜSÜ 277
630. Genel Açıklama 277
631. Döngünün İşleyişi 277
632. Satışların Denetimi 278
633. Ticari Alacakların Denetimi 280
64. SATIN ALMA VE ÖDEME DÖNGÜSÜ 285
640. Genel Açıklama 285
641. Döngünün İşleyişi 285
642. Ticari Borçların Denetimi 286
643. Maddi Duran Varlıkların Denetimi 287
644. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Denetimi 290
645. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Denetimi 292
65. STOK VE ÜRETİM DÖNGÜSÜ 293
650. Genel Açıklama 293
651. Ticaret İşletmelerinde Stok ve Satış Döngüsü 294
652. Üretim işletmelerinde Üretim Döngüsü 294
653. Stok Denetimi 296
66. PERSONEL VE ÜCRET DÖNGÜSÜ 299
660. Genel Açıklama 299
661. Döngünün İşleyişi 299
662. Denetim Amaçları 300
663. Kontrol Testleri 301
664. Maddi Doğrulama Testleri 302
67. KAYNAK EDİNME VE GERİ ÖDEME 302
670. Genel Açıklama 302
671. Döngünün İşleyişi 303
672. Mali Borçların Denetimi 304
673. Ticari Borçların Denetimi 305
674. Diğer Borçlar ve Alınan Avanslar 307
675. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 308
676. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 309
677. Özkaynaklar 310
678. Kaynak Ödemeleri 311
68. NAKİT DENETİMİ 312
680. Genel Açıklama 312
681. Kasa Hesabının Denetimi 314
682. Bankalar Hesabının Denetimi 317
683. Alınan Çeklerin Denetimi 318
684. Verilen Çekler ve Ödeme Emirlerinin Denetimi 320
7. DENETİM RAPORLAMASI 321
70. GENEL BAKIŞ 321
71. GKG RAPORLAMA STANDARTLARI 321
710. Genel Açıklama 321
711. GKGMİ'lerine Uygunluk Standartı 322
712. Tutarlılık Standartı 322
713. Tam Açıklama Standartı 322
714. Görüş Bildirme Standartı 323
72. DENETİMİ TAMAMLAMA İŞLEMLERİ 323
720. Genel Açıklama 323
721. Gelecekteki Olası Belirsizlikleri İnceleme 323
722. Bilanço Tarihinden Sonraki Önemli Olayları İnceleme 324
723. Yönetimden Beyan Mektubu İsteme 324
724. Analitik Testler Yapma 324
725. Kilit Denetim Konularını Belirleme 324
73. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 325
730. Genel Açıklama 325
731. Denetim Programını Gözden Geçirme 325
732. Önemlilik ve Risk Ölçümlerini Gözden Geçirme 326
733. Belirlenen Hataların Düzeltilmesini İsteme 326
734. Çalışma Kağıtlarını Gözden Geçirme 326
735. Yönetimle Görüşme 326
74. DENETİM RAPORUNUN YAZILMASI 327
740. Genel Açıklama 327
741. Denetçi Raporu Türleri 329
742. Borsa ve Bağımsız Denetim Raporu 332
743. BİGİ Olumlu Görüş 333
744. BİGİN Olumlu Görüş 336
745. BİGİN Mevzuat Zorunlu Denetimi 338
746. Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Denetim 341
747. Basit Denetçi Raporu Örnekleri 343
748. Tam Tasdik Raporu 345
75. RAPORLAMAYA İLİŞKİN BDS'LER 346
750. Genel Açıklama 346
751. BDS 700 346
752. BDS 701 348
753. BDS 705 349
754. BDS 706 350
755. BDS 710 352
756. BDS 720 358
76. DİĞER ÇALIŞMALARIN KULLANIMI 359
760. Genel Açıklama 359
761. Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi 359
762. İç Denetçi Çalışmalarının Kullanımı 360
763. Uzman Çalışmalarının Kullanılması 361
764. BDS 600 362
765. BDS 610 364
766. BDS620 365
767. Konsolide Finansal Tablolar Olumlu Görüş 366
77. UZMANLIK GEREKTİREN ALANLAR 370
770. Genel Açıklama 370
771. Özel Amaçlı Finansal Tablolar Denetimi 371
772. Tek Finansal Tablo Denetimi 372
773. Özet Finansal Tablolar Denetimi 372
774. BDS 800 373
775. BDS 805 375
776. BDS 810 378
777. Uluslararası Denetim Uygulama Notu 1000 382
8. GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 383
81. GÜVENCE HİZMETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 383
810. Genel Açıklama 383
811. Tasdik Hizmetleri 383
812. Diğer Güvence Hizmetleri 384
813. Bilgi Teknolojisine İlişkin Güvence Hizmetleri 385
82. GÜVENCE HİZMETLERİNİN GENEL ESASLARI 386
820. Genel Açıklama 386
821. Güvence Hizmetlerinin Tanımı ve Açıklaması 387
822. Güvence Hizmetlerinin Unsurları 388
823. Güvence Hizmetlerinin Türleri 391
824. Güvence Hizmeti Verenler 392
825. Güvence Hizmetlerinin Doğması 392
826. Güvence Hizmetlerinin Gelişimi 393
827. Güvence Hizmetlerine Yönelik Düzenlemeler 393
83. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI 396
830. Genel Açıklama 396
831. SBDS 2400 397
832. SBDS 2410 403
833. Sınırlı Denetim Raporu Görüşü 407
84. GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI 408
840. Genel Açıklama 408
841. GDS 3000 409
842. GDS 3400 412
843. GDS 3402 415
844. GDS 3410 416
845. GDS 3420 418
846. Güvence Denetimi Standartları 420
847. Güvence Denetim Süreci 422
848. GDS ve BDS Karşılaştırması 422
85. İLGİLİ HİZMETLER STANDARTLARI 423
850. Genel Açıklama 423
851. İHS 4400 423
852. İHS 4410 428
86. FAİZSİZ FİNANS DENETİM STANDARTLARI 437
860. Genel Açıklama 437
861. FFDS 438
862. FFDS 1 439
863. FFDS 2 440
864. FFDS 3 441
865. FFDS 4 442
866. FFDS 5 442
9. SONUÇ 443
90. ÖZETLEME 443
91. SONSÖZ 444
92. A GLOSSARY OF AUDITING TERMS 445
93. YARARLANILAN YAYINLAR 448
94. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 451
95. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI 452
EKLER 453
10. CUSTOMER RECONCILIATION LETTER 468
11. SUPPLIER RECONCILIATION LETTER 469
12. YÖNETİM KURULU KARARLARI BEYANI 470
13.TAM TASDİK RAPORU 471
EK-2: TEST SORULARI 511

İÇİNDEKİLER

ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ 16
KISALTMALAR 18
1. DENETİM KAVRAMLARI 19
10. GENEL BAKIŞ 19
11. DENETİM 19
110. Genel Açıklama 19
111. Denetimin Tanımı 20
112. Denetim İktisadi Birim İçin Yapılır 21
113. Denetim Bir Karşılaştırmadır 21
114. Denetim Uzman Kişilerce Yapılır 22
115. Denetimde Kanıtlar Toplanır ve Değerlendirilir 22
116. Denetim Sonucunda Rapor Düzenlenir 22
117. Denetim Bir Süreçtir 22
118. Denetim Yerine Kullanılan Terimler 23
12. DENETİM TÜRLERİ 23
120. Genel Açıklama 23
121. Amaçları Bakımından Denetim 24
122. Kapsam Açısından Denetim 25
123. Yapılış Nedenine Göre Denetim 26
124. Uygulama Zamanına Göre Denetim 26
125. Denetçi Statüsü Bakımından Denetim 26
126. SPK Açısından Denetim 28
127. 3568 Sayılı Kanun Açısından Denetim 29
128. Dış Denetim Türleri 30
13. DENETÇİ 31
130. Genel Açıklama 31
131. Bağımsız Denetçiler 32
132. İç Denetçiler 33
133. Kamu Denetçileri 33
134. SPK Açısından Denetçiler 34
135. Yeminli Mali Müşavirler 35
136. Denetçi Yerine Kullanılan Yabancı Sanlar 36
14. YÖNETİM İDDİALARI 36
140. Genel Açıklama 36
141. Varolma ve Gerçekleşme 37
142. Tamlık 37
143. Hak ve Yükümlülükler 38
144. Değerleme ve Dağıtım 38
145. Sunum ve Açıklama 38
15. DENETİM AMAÇLARI 39
150. Genel Açıklama 39
151. Gerçeklik 39
152. Tamlık 39
153. Dönemsellik 39
154. Sahiplik 40
155. Doğruluk 40
156. Değerleme 40
157. Sınıflandırma 40
158. Açıklama 41
16. DENETİM STANDARTLARI 41
160. Genel Açıklama 41
161. GKGDS 41
162. Uluslararası Denetim Standartları 44
163. Meslek Etiği İlke ve Kuralları 50
164. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standartı 53
165. Kalite Kontrol Standartları - KKS1 60
166. BDS 220 64
17. DENETİM DÜZENLEMELERİ 66
170. Genel Açıklama 66
171. ABD'deki Düzenlemeler 67
172. IFAC Düzenlemeleri 67
173. AB Düzenlemeleri 68
174. Türkiye Düzenlemeleri 68
2. DENETİM SÜRECİ 73
20. GENEL BAKIŞ 73
21. DENETİM İŞİNİN ALINMASI 73
210. Genel açıklama 73
211. Müşteri işletmenin Tanınması 74
212. Önceki Denetçi İle Görüşme 74
213. Denetim Sözleşmesinin İmzalanması 75
214. BDS 210 76
22. DENETİM PLANLAMASI 78
220. Genel açıklama 78
221. İşletme Hakkında Temel Bilgileri Toplama 79
222. Denetim Programının Hazırlanması 80
223. Zaman Planlaması 80
224. İşgücü Planlaması ve Gözetim 81
225. BDS 300 82
23. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAMAMLANMASI 84
230. Genel açıklama 84
231. İç Kontrol Yapısının İncelenmesi 84
232. Denetim Programı Değişiklikleri 84
233. Hesap Kalanlarının Doğruluğunu Araştırma 85
234. BDS 200 85
235. BDS 402 88
236. Denetimin Tamamlanması 92
237. Denetim Raporunun Teslim Edilmesi 92
238. Denetim Raporunun Teslim Alınması 93
24. MUHASEBE VE DENETİM İLİŞKİSİ 93
240. Genel Açıklama 93
241. Dayanaklarda Örtüşme 94
242. Kanıtlarda Özdeşleşme 94
243. Amaçlarda Birleşme 94
244. Görevlerde Bütünleşme 94
245. Meslek Unvanlarında Aşama 95
25. KURUMSAL YÖNETİM VE DENETİM İLİŞKİSİ 95
250. Genel Açıklama 95
251. Şeffaflık 96
252. Hesap Verebilirlik 96
253. Sorumluluk 97
254. Adillik 97
255. Kurumsal Yönetim Çalışmaları 98
256. Kurumsal Yönetişim 100
257. BDS 250 101
258. BDS 260 103
26. ÖNEMLİLİK 105
260. Önemliliğin Tanımı ve Açıklaması 105
261. Planlama Aşamasında Önemlilik 105
262. Denetim Aşamasında Önemlilik 106
263. Denetimin Tamamlanma Aşamasında Önemlilik 106
264. Önemliliğin Önemi 107
265. BDS 320 107
27. RİSK 108
270. Riskin Tanımı ve Açıklaması 108
271. Denetim Riski 109
272. Önemlilik-Denetim Riski İlişkisi 109
273. Denetim Riski Türleri 109
274. Yapısal Risk 109
275. Kontrol Riski 110
276. Bulgu Riski 110
28. RİSK ODAKLI DENETİM 111
280. Genel Açıklama 111
281. Risk Odaklı Denetimin Nedenleri 111
282. Risk Odaklı Denetimin Niteliği 112
283. Geleneksel Denetim - Risk Odaklı Denetim 112
284. Risk Odaklı Denetimin Uygulanması 113
285. BDS 330 114
286. BDS 450 118
3. İÇ KONTROL YAPISI 121
30. GENEL BAKIŞ 121
31. İÇ KONTROLE İLİŞKİN SORUMLULUKLAR 122
310. Genel Açıklama 122
311. İşletme Yönetimi-İç Kontrol İlişkisi 122
312. Planlama-İç Kontrol İlişkisi 123
313. Riskler ve İç Kontrol Dengesi 123
314. Bağımsız Denetçi-İç Kontrol İlişkisi 124
315. BDS 265 125
32. İÇ KONTROL YAPISININ BİLEŞENLERİ 126
320. Genel Açıklama 126
321. Kontrol Ortamı 126
322. Risk Değerlendirmesi 129
323. Kontrol Faaliyetleri 131
324. Bilgi ve İletişim 132
325. Kontrollerin İzlenmesi 132
33. İÇ KONTROL İŞLEYİŞİ 132
330. Genel Açıklama 132
331. İç Kontrol Yapısının Kurulması 133
332. İç Kontrol Yapısının Temel Unsurları 134
333. İç Kontrol Yapısını Tanıma 135
334. Etkin İç Kontrol Yapısı 135
335. Etkin Olmayan İç Kontrol Yapısı 136
336. İç Kontrolün Belgelendirilmesi 136
337. İşletme Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 137
338. Denetçinin İşletmeyi Tanıma Yükümlülüğü 138
339. BDS 315 138
34. İÇ DENETİM 147
340 . Genel Açıklama 147
341. İç Denetimin Tanımı 147
342. İç Denetimin Amacı ve Kapsamı 148
343. İç Denetim-İç Kontrol İlişkisi 148
344. İç Denetim Standartları 149
345. İç Denetimin İşletmedeki Yeri ve Önemi 150
346. İç Denetçi - Dış Denetçi Karşılaştırması 150
35. FİNANSAL TABLOLARDAKİ HATALAR 151
350. Hatalar 151
351. Günlük Defter Kayıt Hataları 152
352. İşlemlerin Günlük Deftere Kaydedilmemesi 152
353. Kaydedilmemesi Gereken İşlemlerin Günlük Deftere Kaydı 152
354. Diğer Hatalar 153
355. Finansal Tablolardaki Hatalar 154
36. HİLE VE USULSÜZLÜK 154
360. Genel Açıklama 154
361. Küresel İlkeler Sözleşmesi 155
362. Hilenin Özellikleri ve Hile Türleri 156
363. Hile Üçgeni 157
364. Kırmızı Bayraklar 158
365. Varlıkların Kötüye Kullanılması (VKK) 159
366. Hileli Finansal Raporlama (HFR) 160
367. Hilenin Önlenmesi 161
368. BDS 240 164
4. DENETİM KANITLARI 169
40. DENETİM KANITININ TANIMI VE AÇIKLAMASI 169
41. DENETİM KANITLARININ SAYISI 169
410. Genel Açıklama 169
411. Önemlilik 169
412. Risk 170
413. Nitelik 170
414. Ekonomik Etmenler 170
415. Ana Kütlenin Büyüklüğü ve Özelliği 171
42. DENETİM KANITLARININ GÜVENİLİRLİĞİ 171
420. Genel Açıklama 171
421. Kanıtın İlgililiği 172
422. Kanıtın Kaynağı 172
423. Kanıtın Zamanlılığı 173
424. Kanıtın Nesnelliği 173
43. KANIT TÜRLERİ 174
430. Genel Açıklama 174
431. Fiziksel Kanıtlar 175
432. Doğrulamalar 175
433. Belgeler 176
434. Görsel Kanıtlar 176
435. Sorgulamaya Dayalı Kanıtlar 177
436. Hesaplamaya Dayalı Kanıtlar 177
437. Analitik Kanıtlar 177
438. Elektronik Kanıtlar 177
44. BDS'LERDE DENETİM KANITLARI 178
440. 500'lü Standartlar 178
441. Denetim Kanıtları-Denetim Teknikleri İlişkisi 178
442. Denetim Kanıtları ve Yönetim İddiaları İlişkisi 179
443. Özellikli Konularda Kanıt Toplama 180
444. Denetim Kanıtı Toplama Yöntemleri 180
445. BDS 500 181
446. BDS 501 188
45. DENETİM PROGRAMI 190
450. Genel Açıklama 190
451. Denetim Programının Hazırlanması 191
452. Denetim Programı Aşamaları 191
453. Denetim Programı Türleri 192
454. Yazılı Denetim Programlarının Sakıncaları 192
46. ÇALIŞMA KAĞITLARI 193
460. Genel Açıklama 193
461. Çalışma Kağıdı Türleri 193
462. Çalışma Kağıtlarının Yararları 194
463. Çalışma Kağıtlarının Hazırlanması 194
464. Çalışma Kağıtlarının Dosyalanması 197
465. Çalışma Kağıtlarının Saklanması 198
466. BDS 230 198
5. DENETİM TEKNİKLERİ 201
50. GENEL BAKIŞ 201
51. TEMEL DENETİM TEKNİKLERİ 201
510. Genel Açıklama 201
511. Tetkik 201
512. Belge İncelemesi 202
52. YARDIMCI DENETİM TEKNİKLERİ 202
520. Genel Açıklama 202
521. Kayıtların Yeniden İzlenmesi 203
522. Yeniden Hesaplama 203
523. Gözlem 203
524. Derinlemesine Araştırma 204
525. Sorgulama 204
526. Hesaplar Arasında İlişki Kurma 204
53. DIŞ TEYİTLER, İLK DENETİM VE ANALİTİK PROSEDÜRLER 205
530. Dış Teyitler 205
531. Açılış Bakiyesinde Denetçi Sorumluluğu 206
532. Açılış Bakiyesi Denetim Teknikleri 206
533. Açılış Bakiyesinin Denetçi Görüşüne Etkisi 206
534. Analitik İnceleme Teknikleri 207
535. Analitik İnceleme Tekniklerinin Uygulanması 207
536. BDS 505 209
537. BDS 510 213
538. BDS 520 215
54. MUHASEBE TAHMİNLERİ VE DEĞER ÖLÇÜMLERİ 217
540. Muhasebe Tahmini 217
541. Muhasebe Tahminlerinin Denetimi 217
542. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamalarının Denetimi 218
543. BDS 540 219
55. İLİŞKİLİ TARAFLAR, BİLANÇO SONRASI OLAYLAR 224
550. İlişkili Taraflar Kavramı 224
551. İlişkili Taraf İşlemleri (İTİŞ) 224
552. İlişkili Taraf İşlemlerinin Denetimi 225
553. BDS 550 226
554. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 229
555. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektiren Olaylar 229
556. Finansal Tablolarda Açıklama Gerektiren Olaylar 230
557. Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların Denetimi 230
558. BDS 560 230
56. iŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VE YÖNETİM BİLDİRİMLERİ 232
560. İşletmenin Sürekliliği 232
561. Süreklilik Varsayımının Denetimi 233
562. Süreklilik Varsayımı ve Denetim Raporu 234
563. BDS 570 234
564. Yazılı Beyan Kavramı 237
565. Yönetim Teyit Mektubu 238
566. Uzman Yazılı Beyanı 238
567. BDS 580 239
57. DENETİMDE ÖRNEKLEME 240
570. Genel Açıklama 240
571. Tüm Birimlerin Denetlenmesi 241
572. İradi Örnekleme 241
573. İstatistiki Örnekleme 242
574. Niteliklere Göre Örnekleme Yöntemleri 243
575. Niceliklere Göre Örnekleme Yöntemleri 245
576. İstatistiki Olmayan Örnekleme 246
577. BDS 530 247
58. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DENETİM 251
580. Genel Açıklama 251
581. İşletmelerde BT Ortamı 251
582. Bilgi İşleme Sistemleri 252
583. BT Ortamında Denetim 253
584. BT ve İç Kontrol 253
585. BT Ortamında Denetim Yaklaşımları 254
586. BT Ortamında Kontrol 255
587. BT Ortamlı Denetim Gelişmeleri 257
6. DENETİM YAKLAŞIMLARI 259
60. DENETİM NEDENLERİ VE AMAÇLARI 259
600. Genel Açıklama 259
601. Finansal Tablolar Çıkar Gruplarının Artması 259
602. Finansal Tabloların Güvenilir Olmama Olasılığı 260
603. Güvenilir Bilgi Gerekliliği 261
604. Finansal Tablolarla İlgili Bir Görüşe Ulaşmak 261
605. Hata ve Hileleri Ortaya Çıkarmak 261
606. Hata ve Hileleri Önlemek 262
607. İşletme Yönetimine Önerilerde Bulunmak 262
608. Yönetim İddialarını Test Etmek 263
61. DENETİMDE KÜME YAKLAŞIMI 263
610. Genel Açıklama 263
611. Dönen Varlıkların Denetimi 264
612. Duran Varlıkların Denetimi 268
613. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Denetimi 268
614. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Denetimi 270
615. Özkaynak Denetimi 271
616. Gelir Tablosu Denetimi 272
62. DENETİMDE DÖNGÜ YAKLAŞIMI 272
620. Genel Açıklama 272
621. Denetim Döngülerinin Oluşturulması 273
622. Döngü Yaklaşımında Denetim Amaçları 274
623. İşlem(Kontrol) Testleri 275
624. Hesap Kalanı Testleri 275
625. Sunum ve Açıklama Testleri 276
626. Döngü Yaklaşımında Denetim Alanları 276
63. SATIŞ VE TAHSİLAT DÖNGÜSÜ 277
630. Genel Açıklama 277
631. Döngünün İşleyişi 277
632. Satışların Denetimi 278
633. Ticari Alacakların Denetimi 280
64. SATIN ALMA VE ÖDEME DÖNGÜSÜ 285
640. Genel Açıklama 285
641. Döngünün İşleyişi 285
642. Ticari Borçların Denetimi 286
643. Maddi Duran Varlıkların Denetimi 287
644. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Denetimi 290
645. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Denetimi 292
65. STOK VE ÜRETİM DÖNGÜSÜ 293
650. Genel Açıklama 293
651. Ticaret İşletmelerinde Stok ve Satış Döngüsü 294
652. Üretim işletmelerinde Üretim Döngüsü 294
653. Stok Denetimi 296
66. PERSONEL VE ÜCRET DÖNGÜSÜ 299
660. Genel Açıklama 299
661. Döngünün İşleyişi 299
662. Denetim Amaçları 300
663. Kontrol Testleri 301
664. Maddi Doğrulama Testleri 302
67. KAYNAK EDİNME VE GERİ ÖDEME 302
670. Genel Açıklama 302
671. Döngünün İşleyişi 303
672. Mali Borçların Denetimi 304
673. Ticari Borçların Denetimi 305
674. Diğer Borçlar ve Alınan Avanslar 307
675. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 308
676. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 309
677. Özkaynaklar 310
678. Kaynak Ödemeleri 311
68. NAKİT DENETİMİ 312
680. Genel Açıklama 312
681. Kasa Hesabının Denetimi 314
682. Bankalar Hesabının Denetimi 317
683. Alınan Çeklerin Denetimi 318
684. Verilen Çekler ve Ödeme Emirlerinin Denetimi 320
7. DENETİM RAPORLAMASI 321
70. GENEL BAKIŞ 321
71. GKG RAPORLAMA STANDARTLARI 321
710. Genel Açıklama 321
711. GKGMİ'lerine Uygunluk Standartı 322
712. Tutarlılık Standartı 322
713. Tam Açıklama Standartı 322
714. Görüş Bildirme Standartı 323
72. DENETİMİ TAMAMLAMA İŞLEMLERİ 323
720. Genel Açıklama 323
721. Gelecekteki Olası Belirsizlikleri İnceleme 323
722. Bilanço Tarihinden Sonraki Önemli Olayları İnceleme 324
723. Yönetimden Beyan Mektubu İsteme 324
724. Analitik Testler Yapma 324
725. Kilit Denetim Konularını Belirleme 324
73. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 325
730. Genel Açıklama 325
731. Denetim Programını Gözden Geçirme 325
732. Önemlilik ve Risk Ölçümlerini Gözden Geçirme 326
733. Belirlenen Hataların Düzeltilmesini İsteme 326
734. Çalışma Kağıtlarını Gözden Geçirme 326
735. Yönetimle Görüşme 326
74. DENETİM RAPORUNUN YAZILMASI 327
740. Genel Açıklama 327
741. Denetçi Raporu Türleri 329
742. Borsa ve Bağımsız Denetim Raporu 332
743. BİGİ Olumlu Görüş 333
744. BİGİN Olumlu Görüş 336
745. BİGİN Mevzuat Zorunlu Denetimi 338
746. Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Denetim 341
747. Basit Denetçi Raporu Örnekleri 343
748. Tam Tasdik Raporu 345
75. RAPORLAMAYA İLİŞKİN BDS'LER 346
750. Genel Açıklama 346
751. BDS 700 346
752. BDS 701 348
753. BDS 705 349
754. BDS 706 350
755. BDS 710 352
756. BDS 720 358
76. DİĞER ÇALIŞMALARIN KULLANIMI 359
760. Genel Açıklama 359
761. Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi 359
762. İç Denetçi Çalışmalarının Kullanımı 360
763. Uzman Çalışmalarının Kullanılması 361
764. BDS 600 362
765. BDS 610 364
766. BDS620 365
767. Konsolide Finansal Tablolar Olumlu Görüş 366
77. UZMANLIK GEREKTİREN ALANLAR 370
770. Genel Açıklama 370
771. Özel Amaçlı Finansal Tablolar Denetimi 371
772. Tek Finansal Tablo Denetimi 372
773. Özet Finansal Tablolar Denetimi 372
774. BDS 800 373
775. BDS 805 375
776. BDS 810 378
777. Uluslararası Denetim Uygulama Notu 1000 382
8. GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 383
81. GÜVENCE HİZMETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 383
810. Genel Açıklama 383
811. Tasdik Hizmetleri 383
812. Diğer Güvence Hizmetleri 384
813. Bilgi Teknolojisine İlişkin Güvence Hizmetleri 385
82. GÜVENCE HİZMETLERİNİN GENEL ESASLARI 386
820. Genel Açıklama 386
821. Güvence Hizmetlerinin Tanımı ve Açıklaması 387
822. Güvence Hizmetlerinin Unsurları 388
823. Güvence Hizmetlerinin Türleri 391
824. Güvence Hizmeti Verenler 392
825. Güvence Hizmetlerinin Doğması 392
826. Güvence Hizmetlerinin Gelişimi 393
827. Güvence Hizmetlerine Yönelik Düzenlemeler 393
83. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI 396
830. Genel Açıklama 396
831. SBDS 2400 397
832. SBDS 2410 403
833. Sınırlı Denetim Raporu Görüşü 407
84. GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI 408
840. Genel Açıklama 408
841. GDS 3000 409
842. GDS 3400 412
843. GDS 3402 415
844. GDS 3410 416
845. GDS 3420 418
846. Güvence Denetimi Standartları 420
847. Güvence Denetim Süreci 422
848. GDS ve BDS Karşılaştırması 422
85. İLGİLİ HİZMETLER STANDARTLARI 423
850. Genel Açıklama 423
851. İHS 4400 423
852. İHS 4410 428
86. FAİZSİZ FİNANS DENETİM STANDARTLARI 437
860. Genel Açıklama 437
861. FFDS 438
862. FFDS 1 439
863. FFDS 2 440
864. FFDS 3 441
865. FFDS 4 442
866. FFDS 5 442
9. SONUÇ 443
90. ÖZETLEME 443
91. SONSÖZ 444
92. A GLOSSARY OF AUDITING TERMS 445
93. YARARLANILAN YAYINLAR 448
94. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 451
95. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI 452
EKLER 453
10. CUSTOMER RECONCILIATION LETTER 468
11. SUPPLIER RECONCILIATION LETTER 469
12. YÖNETİM KURULU KARARLARI BEYANI 470
13.TAM TASDİK RAPORU 471
EK-2: TEST SORULARI 511

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 357,00    357,00   
2 190,46    380,92   
3 129,59    388,77   
4 99,34    397,34   
5 81,25    406,27   
6 68,43    410,55   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 357,00    357,00   
2 184,93    369,85   
3 124,59    373,78   
4 94,43    377,71   
5 76,40    381,99   
6 64,26    385,56   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 357,00    357,00   
2 184,93    369,85   
3 124,59    373,78   
4 94,43    377,71   
5 76,40    381,99   
6 64,26    385,56   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 357,00    357,00   
2 184,93    369,85   
3 124,59    373,78   
4 94,43    377,71   
5 76,40    381,99   
6 64,26    385,56   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 357,00    357,00   
2 184,93    369,85   
3 124,59    373,78   
4 94,43    377,71   
5 76,40    381,99   
6 64,26    385,56   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 357,00    357,00   
2 184,93    369,85   
3 124,59    373,78   
4 94,43    377,71   
5 76,40    381,99   
6 64,26    385,56   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 357,00    357,00   
2 184,93    369,85   
3 124,59    373,78   
4 94,43    377,71   
5 76,40    381,99   
6 64,26    385,56   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 357,00    357,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat