İmtiyaz Ders Notları HMGS Medeni Usul Hukuku

Stok Kodu:
9786256623699
Boyut:
19x27
Sayfa Sayısı:
214
Baskı:
1
Basım Tarihi:
MAYIS 2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25 indirimli
330,00TL
247,50TL
Taksitli fiyat: 6 x 44,55TL
Stokta var
9786256623699
603031
HMGS Medeni Usul Hukuku
HMGS Medeni Usul Hukuku İmtiyaz Ders Notları
247.50

GİRİŞ...................................................................................................................................2
1. MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER..................................................... 2
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 2
B. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KONUSU, AMACI VE NİTELİĞİ....................................... 2
C. MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL KAYNAĞI .......................................................... 3
2. YARGI (YARGISAL FAALİYET) VE YARGI YOLLARI............................................................ 3
BİRİNCİ BÖLÜM
1. MEDENİ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEMELER.................................................................. 8
A. İLK DERECE MAHKEMELERİ....................................................................................... 8
B. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ (İSTİNAF MAHKEMELERİ)........................................... 19
C. YARGITAY.................................................................................................................. 20
2. MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ (GÖREV VE YETKİ KURALLARI).............................. 21
A. GÖREV..................................................................................................................... 21
B. YETKİ........................................................................................................................ 29
C. YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)................................................................ 38
D. İSTİNABE (MAHKEMELER ARASI HUKUKİ YARDIMLAŞMA)......................................... 39
3. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ................................................ 40
A. HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI................................................. 40
B. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ ............................................. 41
C. HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU............................................................................ 47
İKİNCİ BÖLÜM
1. TARAFLAR.................................................................................................................... 51
A. TARAF EHLİYETİ........................................................................................................ 51
B. DAVA EHLİYETİ.......................................................................................................... 52
C. DAVA TAKİP YETKİSİ.................................................................................................. 53
D. TARAF SIFATI............................................................................................................. 54
E. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ................................................................................................... 54
2. DAVAYA VEKALET......................................................................................................... 56
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 56
B. DAVAYA VEKALETİN KAPSAMI................................................................................... 57
C. VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASI........................................................................................... 58
3. USUL İŞLEMLERİ........................................................................................................... 59
A. TARAF USUL İŞLEMLERİ............................................................................................. 59
B. MAHKEME USUL İŞLEMLERİ...................................................................................... 59
4. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER........................................................................... 60
A. TASARRUF İLKESİ ..................................................................................................... 60
B. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ................................................................................. 60
C. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ........................................................................................... 60
D. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ..................................................................................... 60
E. ALENİYET İLKESİ........................................................................................................ 61
F. USUL EKONOMİSİ İLKESİ............................................................................................ 61
G. TEKSİF İLKESİ............................................................................................................ 61
H. ADİL YARGILANMA HAKKI ........................................................................................ 61
I. DOĞRUDANLIK İLKESİ................................................................................................ 62
J. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ...................................................................... 62
K. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ ............................................................................. 62
L. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................. 62
5. DAVA ŞARTLARI........................................................................................................... 62
6. DAVA ÇEŞİTLERİ........................................................................................................... 65
A. TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ........................................ 65
B. TALEP SONUCUNA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ................................................................. 67
C. TOPLULUK (GRUP) DAVASI........................................................................................ 70
7. DAVA AÇILMASI........................................................................................................... 72
A. DAVA DİLEKÇESİ........................................................................................................ 72
8. DAVAYA CEVAP............................................................................................................ 75
A. SAVUNMA SEBEPLERİ............................................................................................... 75
B. CEVAP DİLEKÇESİ....................................................................................................... 77
C. KARŞI DAVA AÇILMASI.............................................................................................. 78
9. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ - ........................................................... 80
A. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ (Tarafların İkinci Dilekçeleri)................... 80
B. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI .................. 80
10. ÖN İNCELEME............................................................................................................ 83
A. Ön İncelemede Yapılacak İşler.................................................................................. 83
B. Hak Düşürücü Süreler ve Zaman Aşımı Hakkındaki Kararlar ...................................... 83
C. Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi............................................................................ 83
D. Ön İnceleme Duruşması............................................................................................ 84
11. TAHKİKAT................................................................................................................... 85
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 85
B. DURUŞMA................................................................................................................ 85
C. TUTANAKLAR............................................................................................................ 88
12. İSTİCVAP.................................................................................................................... 90
A. İSTİCVAP OLUNACAK KİŞİLER.................................................................................... 90
B. İSTİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ ....................................................... 90
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. İSPAT........................................................................................................................... 93
A. İSPATIN KONUSU...................................................................................................... 93
B. İSPAT HAKKI.............................................................................................................. 93
C. İSPAT YÜKÜ............................................................................................................... 93
D. İSPAT ÖLÇÜSÜ........................................................................................................... 95
2. İKRAR.......................................................................................................................... 96
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 96
B. İKRAR ÇEŞİTLERİ....................................................................................................... 96
3. DELİLLER...................................................................................................................... 98
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 98
B. DELİL ÇEŞİTLERİ......................................................................................................... 99
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN............................................................................... 122
A. ÖN SORUN..............................................................................................................122
B. BEKLETİCİ SORUN ...................................................................................................122
2. DAVA ARKADAŞLIĞI (SÜBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ).................................................... 123
A. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI...................................................................................123
B. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI..................................................................................124
3. DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE.................................................................. 125
A. DAVANIN İHBARI.....................................................................................................125
B. DAVAYA MÜDAHALE................................................................................................126
4. ISLAH ........................................................................................................................ 129
5. DAVA KONUSUNUN DEVRİ......................................................................................... 131
6. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI.............................................................. 132
A. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ..................................................................................132
B. DAVALARIN AYRILMASI............................................................................................133
7. TEMİNAT ................................................................................................................... 134
A. Teminat Gösterilmesi Gereken Haller.......................................................................134
B. Teminat Kararı ........................................................................................................134
C. Teminat gösterilmemesinin sonuçları ......................................................................134
BEŞİNCİ BÖLÜM
1. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM....................................... 136
A. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA...................................................136
B. HÜKÜM (KARARLAR)...............................................................................................136
2. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ VE KAPSAMI......................................................................... 138
3. YOK (GÖRÜNÜŞTE) HÜKÜM VE ETKİSİZ HÜKÜM......................................................... 139
4. HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI....................................................... 139
A. Hükmün tashihi ......................................................................................................139
B. Hükmün tavzihi .......................................................................................................139
C. Hükmün tamamlanması...........................................................................................139
5. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ....................................................................... 140
A. DAVADAN FERAGAT.................................................................................................140
B. DAVAYI KABUL ........................................................................................................141
C. SULH .......................................................................................................................142
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR.............................................................................................144
A. İHTİYATİ TEDBİR.......................................................................................................144
B. DELİL TESPİTİ ..........................................................................................................147
C. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ........................................................................148
YEDİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLLARI................................................................................................................150
1. İSTİNAF...................................................................................................................... 151
A. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR.......................................................151
B. İSTİNAF DİLEKÇESİ....................................................................................................152
C. ÖN İNCELEME..........................................................................................................154
D. İNCELEME ...............................................................................................................155
E. İSTİNAF AŞAMASINDA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ..................................................156
F. KARAR VE TEBLİĞİ....................................................................................................156
G. İSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ ÇEŞİTLERİ.............................................................157
2. TEMYİZ...................................................................................................................... 158
A. GENEL OLARAK........................................................................................................158
B. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR..............................................................................158
C. BOZMA (TEMYİZ) SEBEPLERİ ...................................................................................159
D. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI............................................................................160
E. TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA ..........................................................................160
F. ONAMA KARARLARI ................................................................................................161
G. BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME.............................................................................161
H. KANUN YARARINA TEMYİZ .....................................................................................162
3. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK (USULİ MÜKTESEP HAK).......................................... 163
4. KESİN HÜKÜM........................................................................................................... 164
A. ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM...............................................................................164
B. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM............................................................................164
5. YARGILAMIN İADESİ (YENİLENMESİ)........................................................................... 167
A. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ...........................................................................167
B. İNCELEME ..............................................................................................................169
C. İCRANIN DURDURULMASI .......................................................................................169
SEKİZİNCİ BÖLÜM
1. SÜRELER - ESKİ HALE GETİRME - ADLİ TATİL - TEBLİGAT.............................................. 171
A. SÜRELER..................................................................................................................171
B. ESKİ HALE GETİRME ................................................................................................172
C. ADLİ TATİL................................................................................................................174
D. TEBLİGAT.................................................................................................................175
2. YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ TATİL........................................................................ 178
A. YARGILAMA GİDERLERİ............................................................................................178
B. ADLİ YARDIM (MÜZAHERETİ ADLİYE).......................................................................180
DOKUZUNCU BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ............................................................................................. 183
ÇEKİŞMESİZ YARGI......................................................................................................... 186
A. GENEL OLARAK........................................................................................................186
B. HUKUK MUHAKAMELERİ KANUNU'NDA AÇIKÇA BELİRTİLEN ÇEKİŞMESİZ ................186
YARGI İŞLERİ.....................................................................................................186
C. ÇEKİŞMESİZ YARGININ ÖZELLİKLERİ..........................................................................189
D. ÇEKİŞMESİZ YARGI İLE ÇEKİŞMELİ YARGININ KARŞILAŞTIRILMASI.............................191
ONUNCU BÖLÜM
TAHKİM......................................................................................................................... 193
Hakemin reddi sebepleri ve reddi usulü......................................................................... 195
Yeni hakem seçilmesi .................................................................................................... 196
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK................................................................202
A. Arabulucuk ve Arabulucu kavramları.......................................................................202
B. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler ..........................................................................202
C. Arabuluculuk Faaliyeti.............................................................................................202
D. Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi.................................................203
E. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk ...............................................................................203
ELEKTRONİK İŞLEMLER ......................................................................................................204
DİSİPLİN PARA CEZASI .......................................................................................................205
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI.............................................205
A. TENFİZ.....................................................................................................................205
B. TANIMA...................................................................................................................206

GİRİŞ...................................................................................................................................2
1. MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER..................................................... 2
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 2
B. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KONUSU, AMACI VE NİTELİĞİ....................................... 2
C. MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL KAYNAĞI .......................................................... 3
2. YARGI (YARGISAL FAALİYET) VE YARGI YOLLARI............................................................ 3
BİRİNCİ BÖLÜM
1. MEDENİ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEMELER.................................................................. 8
A. İLK DERECE MAHKEMELERİ....................................................................................... 8
B. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ (İSTİNAF MAHKEMELERİ)........................................... 19
C. YARGITAY.................................................................................................................. 20
2. MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ (GÖREV VE YETKİ KURALLARI).............................. 21
A. GÖREV..................................................................................................................... 21
B. YETKİ........................................................................................................................ 29
C. YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)................................................................ 38
D. İSTİNABE (MAHKEMELER ARASI HUKUKİ YARDIMLAŞMA)......................................... 39
3. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ................................................ 40
A. HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI................................................. 40
B. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ ............................................. 41
C. HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU............................................................................ 47
İKİNCİ BÖLÜM
1. TARAFLAR.................................................................................................................... 51
A. TARAF EHLİYETİ........................................................................................................ 51
B. DAVA EHLİYETİ.......................................................................................................... 52
C. DAVA TAKİP YETKİSİ.................................................................................................. 53
D. TARAF SIFATI............................................................................................................. 54
E. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ................................................................................................... 54
2. DAVAYA VEKALET......................................................................................................... 56
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 56
B. DAVAYA VEKALETİN KAPSAMI................................................................................... 57
C. VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASI........................................................................................... 58
3. USUL İŞLEMLERİ........................................................................................................... 59
A. TARAF USUL İŞLEMLERİ............................................................................................. 59
B. MAHKEME USUL İŞLEMLERİ...................................................................................... 59
4. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER........................................................................... 60
A. TASARRUF İLKESİ ..................................................................................................... 60
B. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ................................................................................. 60
C. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ........................................................................................... 60
D. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ..................................................................................... 60
E. ALENİYET İLKESİ........................................................................................................ 61
F. USUL EKONOMİSİ İLKESİ............................................................................................ 61
G. TEKSİF İLKESİ............................................................................................................ 61
H. ADİL YARGILANMA HAKKI ........................................................................................ 61
I. DOĞRUDANLIK İLKESİ................................................................................................ 62
J. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ...................................................................... 62
K. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ ............................................................................. 62
L. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................. 62
5. DAVA ŞARTLARI........................................................................................................... 62
6. DAVA ÇEŞİTLERİ........................................................................................................... 65
A. TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ........................................ 65
B. TALEP SONUCUNA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ................................................................. 67
C. TOPLULUK (GRUP) DAVASI........................................................................................ 70
7. DAVA AÇILMASI........................................................................................................... 72
A. DAVA DİLEKÇESİ........................................................................................................ 72
8. DAVAYA CEVAP............................................................................................................ 75
A. SAVUNMA SEBEPLERİ............................................................................................... 75
B. CEVAP DİLEKÇESİ....................................................................................................... 77
C. KARŞI DAVA AÇILMASI.............................................................................................. 78
9. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ - ........................................................... 80
A. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ (Tarafların İkinci Dilekçeleri)................... 80
B. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI .................. 80
10. ÖN İNCELEME............................................................................................................ 83
A. Ön İncelemede Yapılacak İşler.................................................................................. 83
B. Hak Düşürücü Süreler ve Zaman Aşımı Hakkındaki Kararlar ...................................... 83
C. Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi............................................................................ 83
D. Ön İnceleme Duruşması............................................................................................ 84
11. TAHKİKAT................................................................................................................... 85
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 85
B. DURUŞMA................................................................................................................ 85
C. TUTANAKLAR............................................................................................................ 88
12. İSTİCVAP.................................................................................................................... 90
A. İSTİCVAP OLUNACAK KİŞİLER.................................................................................... 90
B. İSTİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ ....................................................... 90
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. İSPAT........................................................................................................................... 93
A. İSPATIN KONUSU...................................................................................................... 93
B. İSPAT HAKKI.............................................................................................................. 93
C. İSPAT YÜKÜ............................................................................................................... 93
D. İSPAT ÖLÇÜSÜ........................................................................................................... 95
2. İKRAR.......................................................................................................................... 96
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 96
B. İKRAR ÇEŞİTLERİ....................................................................................................... 96
3. DELİLLER...................................................................................................................... 98
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 98
B. DELİL ÇEŞİTLERİ......................................................................................................... 99
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN............................................................................... 122
A. ÖN SORUN..............................................................................................................122
B. BEKLETİCİ SORUN ...................................................................................................122
2. DAVA ARKADAŞLIĞI (SÜBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ).................................................... 123
A. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI...................................................................................123
B. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI..................................................................................124
3. DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE.................................................................. 125
A. DAVANIN İHBARI.....................................................................................................125
B. DAVAYA MÜDAHALE................................................................................................126
4. ISLAH ........................................................................................................................ 129
5. DAVA KONUSUNUN DEVRİ......................................................................................... 131
6. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI.............................................................. 132
A. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ..................................................................................132
B. DAVALARIN AYRILMASI............................................................................................133
7. TEMİNAT ................................................................................................................... 134
A. Teminat Gösterilmesi Gereken Haller.......................................................................134
B. Teminat Kararı ........................................................................................................134
C. Teminat gösterilmemesinin sonuçları ......................................................................134
BEŞİNCİ BÖLÜM
1. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM....................................... 136
A. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA...................................................136
B. HÜKÜM (KARARLAR)...............................................................................................136
2. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ VE KAPSAMI......................................................................... 138
3. YOK (GÖRÜNÜŞTE) HÜKÜM VE ETKİSİZ HÜKÜM......................................................... 139
4. HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI....................................................... 139
A. Hükmün tashihi ......................................................................................................139
B. Hükmün tavzihi .......................................................................................................139
C. Hükmün tamamlanması...........................................................................................139
5. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ....................................................................... 140
A. DAVADAN FERAGAT.................................................................................................140
B. DAVAYI KABUL ........................................................................................................141
C. SULH .......................................................................................................................142
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR.............................................................................................144
A. İHTİYATİ TEDBİR.......................................................................................................144
B. DELİL TESPİTİ ..........................................................................................................147
C. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ........................................................................148
YEDİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLLARI................................................................................................................150
1. İSTİNAF...................................................................................................................... 151
A. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR.......................................................151
B. İSTİNAF DİLEKÇESİ....................................................................................................152
C. ÖN İNCELEME..........................................................................................................154
D. İNCELEME ...............................................................................................................155
E. İSTİNAF AŞAMASINDA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ..................................................156
F. KARAR VE TEBLİĞİ....................................................................................................156
G. İSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ ÇEŞİTLERİ.............................................................157
2. TEMYİZ...................................................................................................................... 158
A. GENEL OLARAK........................................................................................................158
B. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR..............................................................................158
C. BOZMA (TEMYİZ) SEBEPLERİ ...................................................................................159
D. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI............................................................................160
E. TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA ..........................................................................160
F. ONAMA KARARLARI ................................................................................................161
G. BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME.............................................................................161
H. KANUN YARARINA TEMYİZ .....................................................................................162
3. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK (USULİ MÜKTESEP HAK).......................................... 163
4. KESİN HÜKÜM........................................................................................................... 164
A. ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM...............................................................................164
B. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM............................................................................164
5. YARGILAMIN İADESİ (YENİLENMESİ)........................................................................... 167
A. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ...........................................................................167
B. İNCELEME ..............................................................................................................169
C. İCRANIN DURDURULMASI .......................................................................................169
SEKİZİNCİ BÖLÜM
1. SÜRELER - ESKİ HALE GETİRME - ADLİ TATİL - TEBLİGAT.............................................. 171
A. SÜRELER..................................................................................................................171
B. ESKİ HALE GETİRME ................................................................................................172
C. ADLİ TATİL................................................................................................................174
D. TEBLİGAT.................................................................................................................175
2. YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ TATİL........................................................................ 178
A. YARGILAMA GİDERLERİ............................................................................................178
B. ADLİ YARDIM (MÜZAHERETİ ADLİYE).......................................................................180
DOKUZUNCU BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ............................................................................................. 183
ÇEKİŞMESİZ YARGI......................................................................................................... 186
A. GENEL OLARAK........................................................................................................186
B. HUKUK MUHAKAMELERİ KANUNU'NDA AÇIKÇA BELİRTİLEN ÇEKİŞMESİZ ................186
YARGI İŞLERİ.....................................................................................................186
C. ÇEKİŞMESİZ YARGININ ÖZELLİKLERİ..........................................................................189
D. ÇEKİŞMESİZ YARGI İLE ÇEKİŞMELİ YARGININ KARŞILAŞTIRILMASI.............................191
ONUNCU BÖLÜM
TAHKİM......................................................................................................................... 193
Hakemin reddi sebepleri ve reddi usulü......................................................................... 195
Yeni hakem seçilmesi .................................................................................................... 196
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK................................................................202
A. Arabulucuk ve Arabulucu kavramları.......................................................................202
B. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler ..........................................................................202
C. Arabuluculuk Faaliyeti.............................................................................................202
D. Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi.................................................203
E. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk ...............................................................................203
ELEKTRONİK İŞLEMLER ......................................................................................................204
DİSİPLİN PARA CEZASI .......................................................................................................205
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI.............................................205
A. TENFİZ.....................................................................................................................205
B. TANIMA...................................................................................................................206

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 247,50    247,50   
2 132,04    264,08   
3 89,84    269,53   
4 68,87    275,47   
5 56,33    281,66   
6 47,44    284,63   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 247,50    247,50   
2 128,21    256,41   
3 86,38    259,13   
4 65,46    261,86   
5 52,97    264,83   
6 44,55    267,30   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 247,50    247,50   
2 128,21    256,41   
3 86,38    259,13   
4 65,46    261,86   
5 52,97    264,83   
6 44,55    267,30   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 247,50    247,50   
2 128,21    256,41   
3 86,38    259,13   
4 65,46    261,86   
5 52,97    264,83   
6 44,55    267,30   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 247,50    247,50   
2 128,21    256,41   
3 86,38    259,13   
4 65,46    261,86   
5 52,97    264,83   
6 44,55    267,30   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 247,50    247,50   
2 128,21    256,41   
3 86,38    259,13   
4 65,46    261,86   
5 52,97    264,83   
6 44,55    267,30   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 247,50    247,50   
2 128,21    256,41   
3 86,38    259,13   
4 65,46    261,86   
5 52,97    264,83   
6 44,55    267,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 247,50    247,50   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat