İMTİYAZ HMGS Avukatlık Hukuku- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi - Türk Hukuk Tarihi Ders Notları Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı

Stok Kodu:
9786256623736
Boyut:
19x27
Sayfa Sayısı:
190
Baskı:
1
Basım Tarihi:
Temmuz 2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%25 indirimli
290,00TL
217,50TL
Taksitli fiyat: 6 x 39,15TL
9786256623736
603158
İMTİYAZ HMGS Avukatlık Hukuku- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi - Türk Hukuk Tarihi Ders Notları
İMTİYAZ HMGS Avukatlık Hukuku- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi - Türk Hukuk Tarihi Ders Notları Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı
217.50

İÇİNDEKİLER
AVUKATLIK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK KAVRAMI – AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL.............................................................................1
I. AVUKATLIK KAVRAMI ........................................................................................................................................1
A.Tanımı .................................................................................................................................................................1
II. AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL....................................................................................................................3
İKİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ...............................................................................................................9
I. AVUKATIN HAKLARI ..........................................................................................................................................9
A. AVUKATLIK UNVANINI KULLANMA ve AVUKATLIK YETKİLERİNİ KULLANMA HAKKI...............9
B. KENDİSİNE GETİRİLEN İŞİ REDDETME HAKKI........................................................................................9
C. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI.....................................................................................................................9
D. İŞLERİNİ STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİP HAKKI..............................................................................10
E. DOSYA İNCELEME VE BİLGİ BELGE TEMİN ETME HAKKI.....................................................................10
F. ÖRNEK ÇIKARABİLME VE TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI......................................................................11
G. TEVKİL YETKİSİ ve YETKİ BELGESİ VERME HAKKI..................................................................................11
H. AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA; ÜZERİNİN, BÜROSUNUN VEYA
KONUTUNUN ARANMASI ............................................................................................................................12
I. ÜCRET HAKKI.....................................................................................................................................................12
J. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI ...............................................................................12
K. DİĞER HAKLAR................................................................................................................................................12
II. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.......................................................................................................................13
A. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................................................13
B. BAROYA LEVHASINA YAZILMA ve MENSUP OLDUĞU BAROYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ...14
C. STAJYER ve ÇALIŞANLARINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................................................16
D. ÇEKİŞMELİ HAKLARI ELDE ETME YASAĞI...............................................................................................17
E. MENFAATİ ZIT TARAFLARA HUKUKİ MÜTALAA VEREMEMESİ.........................................................17
F. REKLAM YASAĞI...............................................................................................................................................17
G. CÜBBE GİYME ZORUNLULUĞU..................................................................................................................17
H. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.................................................................................................................................18
I. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ....................................................................................................................18
J. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................18
K. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av. K. Md. 38)...........................................................................................19
L. DOSYA TUTMAK ve DOSYA SAKLAMAK..................................................................................................19
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ........................................................................................................................................20
I. TANIMI, NİTELİĞİ VE KURULMASI..................................................................................................................20
II. AVUKATLIK ÜCRETİ............................................................................................................................................21
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAROLAR ve TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ..........................................................................................................23
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN SORUMLULUĞU...................................................................................................................................32
I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU................................................................................................................................32
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİNİN TEMELLERİ......................................................................42
I. NORMATİF DİSİPLİNLER ARASINDA HUKUKUN YERİ VE ÖNEMİ.........................................................42
II. HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİNİN DOGMATİK (FORMALİST) HUKUK
TEORİSİNDEN FARKI..........................................................................................................................................44
III. HUKUK FELSEFESİ İLE HUKUK SOSYOLOJİSİNİN BİRBİRİNDEN FARKI............................................46
İKINCI BÖLÜM
HUKUK FELSEFESİ ....................................................................................................................................................49
I. HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ ....................................................................................................49
II. HUKUK FELSEFESİNDE EKOLLER VE YAKLAŞIMLAR...............................................................................54
III. TARİH BOYUNCA DOĞAL HUKUK YAKLAŞIMLARI: ...............................................................................63
IV. 19. YÜZYIL'DA HUKUKÎ POZİTİVİZM VE REALİZMİN DOĞUŞU..........................................................78
V. 20. YÜZYIL'DA HUKUKİ POZİTİVİZM VE DOĞAL HUKUKÇULUK.........................................................90
VI. HUKUK FELSEFESİNİN GÜNCEL DURUMU...............................................................................................99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK SOSYOLOJİSİ ..............................................................................................................................................104
I. HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ NİTELİĞİNDE ÖN NOTLAR....................................................................105
II. Sosyolojik Terminolojinin ve Metodolojinin Hukuk Sosyolojisindeki
İzdüşümleri.........................................................................................................................................................112
III. HUKUK SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL SEYRİ..............................................................................................128
Hukuk Sosyolojisinin Ayrı Bir Disiplin Olmasında İki Öncü İsim:
Ehrlich ve Gurvitch.............................................................................................................................................130
Çağdaş Hukuk Sosyolojisine Katkı Sağlayan Yakın Dönem Düşünürleri.........................................131
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-1
(Stoacılar Hariç Eski Yunan Dönemi)............................................................................................................133
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-2
(Yunan Stoacılar Dahil Roma, İslam Filozofları Dahil Teolojik Ortaçağ Dönemi ve Çıkış)..........134
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-3
(Toplum Sözleşmesi Kuramları).....................................................................................................................135
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-4
(Toplum Sözleşmesi Kuramcısı Olmayan 18. ve Bazı 19.Yüzyıl Filozofları).....................................136
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-5
(19. ve 20. Yüzyıl'daki İlk Pozitivist ve Sosyolojik Yaklaşımlar ve Sosyalist Teoriler).....................137
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-6
(Tarihçi Hukuk ve Hukuki Realizm)...............................................................................................................138
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-7
(Son Pozitivist ve Doğal Hukukçu Düşünürler)........................................................................................139
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-8
(Çağdaş Toplum Sözleşmesi Kuramcıları ve Saf Doğal Hukukçu Düşünürler)..............................140
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-9
(Eleştirel Hukuk Teorisi).....................................................................................................................................141
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-10
(Sosyoloji, Sosyolojik -Yaklaşımlı- Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi).......................................142
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-11
(20.Yüzyıl'dan Günümüze Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi'ne Katkı Sağlayan Kuramlar)...........143
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-12 ................................................................................................................................144
TÜRK HUKUK TARİHİ
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ HUKUK SİSTEMİ..............................................................................147
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri.......................................................................................................................147
İslamiyet Öncesi Türk Hukukunun Kaynakları.............................................................................................147
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET......................................................148
İSLAMİYETTEN SONRA TÜRK HUKUK SİSTEMİ...............................................................................................151
İSLAM ÖZEL HUKUKU...........................................................................................................................................159
İSLAM MİRAS HUKUKU........................................................................................................................................162
A) ŞER'İ MİRAS HUKUKU...................................................................................................................................162
B) İSLAM HUKUKUNDA BORÇLAR VE BAĞIT..............................................................................................166
C) İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET................................................................................................................166
TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR OSMANLI KAMU HUKUKU.........................................................................167
Abbasi Devleti (750 - 1258).............................................................................................................................167
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)............................................................................................................167
Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)........................................................................................................169
Anadolu Beylikleri Dönemi..............................................................................................................................169
OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞUŞU VE YÜKSELMESİ..................................................................................................... 170
TANZİMAT SONRASI OSMANLI HUKUK SİSTEMİ......................................................................................................... 177
III. Ahmet (Lale Devri) Dönemi Islahatları...................................................................................................178
II. Mahmut Dönemi Islahatları........................................................................................................................178
Tanzimat Fermanı (1839) (Gülhanei Hattı Hümayun)............................................................................179
Islahat Fermanı 1856 (İmtiyazlar Fermanı).................................................................................................179
Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku......................................................................................................180

İÇİNDEKİLER
AVUKATLIK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK KAVRAMI – AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL.............................................................................1
I. AVUKATLIK KAVRAMI ........................................................................................................................................1
A.Tanımı .................................................................................................................................................................1
II. AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL....................................................................................................................3
İKİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ...............................................................................................................9
I. AVUKATIN HAKLARI ..........................................................................................................................................9
A. AVUKATLIK UNVANINI KULLANMA ve AVUKATLIK YETKİLERİNİ KULLANMA HAKKI...............9
B. KENDİSİNE GETİRİLEN İŞİ REDDETME HAKKI........................................................................................9
C. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI.....................................................................................................................9
D. İŞLERİNİ STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİP HAKKI..............................................................................10
E. DOSYA İNCELEME VE BİLGİ BELGE TEMİN ETME HAKKI.....................................................................10
F. ÖRNEK ÇIKARABİLME VE TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI......................................................................11
G. TEVKİL YETKİSİ ve YETKİ BELGESİ VERME HAKKI..................................................................................11
H. AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA; ÜZERİNİN, BÜROSUNUN VEYA
KONUTUNUN ARANMASI ............................................................................................................................12
I. ÜCRET HAKKI.....................................................................................................................................................12
J. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI ...............................................................................12
K. DİĞER HAKLAR................................................................................................................................................12
II. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.......................................................................................................................13
A. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................................................13
B. BAROYA LEVHASINA YAZILMA ve MENSUP OLDUĞU BAROYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ...14
C. STAJYER ve ÇALIŞANLARINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................................................16
D. ÇEKİŞMELİ HAKLARI ELDE ETME YASAĞI...............................................................................................17
E. MENFAATİ ZIT TARAFLARA HUKUKİ MÜTALAA VEREMEMESİ.........................................................17
F. REKLAM YASAĞI...............................................................................................................................................17
G. CÜBBE GİYME ZORUNLULUĞU..................................................................................................................17
H. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.................................................................................................................................18
I. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ....................................................................................................................18
J. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................18
K. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av. K. Md. 38)...........................................................................................19
L. DOSYA TUTMAK ve DOSYA SAKLAMAK..................................................................................................19
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ........................................................................................................................................20
I. TANIMI, NİTELİĞİ VE KURULMASI..................................................................................................................20
II. AVUKATLIK ÜCRETİ............................................................................................................................................21
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAROLAR ve TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ..........................................................................................................23
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN SORUMLULUĞU...................................................................................................................................32
I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU................................................................................................................................32
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİNİN TEMELLERİ......................................................................42
I. NORMATİF DİSİPLİNLER ARASINDA HUKUKUN YERİ VE ÖNEMİ.........................................................42
II. HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİNİN DOGMATİK (FORMALİST) HUKUK
TEORİSİNDEN FARKI..........................................................................................................................................44
III. HUKUK FELSEFESİ İLE HUKUK SOSYOLOJİSİNİN BİRBİRİNDEN FARKI............................................46
İKINCI BÖLÜM
HUKUK FELSEFESİ ....................................................................................................................................................49
I. HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ ....................................................................................................49
II. HUKUK FELSEFESİNDE EKOLLER VE YAKLAŞIMLAR...............................................................................54
III. TARİH BOYUNCA DOĞAL HUKUK YAKLAŞIMLARI: ...............................................................................63
IV. 19. YÜZYIL'DA HUKUKÎ POZİTİVİZM VE REALİZMİN DOĞUŞU..........................................................78
V. 20. YÜZYIL'DA HUKUKİ POZİTİVİZM VE DOĞAL HUKUKÇULUK.........................................................90
VI. HUKUK FELSEFESİNİN GÜNCEL DURUMU...............................................................................................99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK SOSYOLOJİSİ ..............................................................................................................................................104
I. HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ NİTELİĞİNDE ÖN NOTLAR....................................................................105
II. Sosyolojik Terminolojinin ve Metodolojinin Hukuk Sosyolojisindeki
İzdüşümleri.........................................................................................................................................................112
III. HUKUK SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL SEYRİ..............................................................................................128
Hukuk Sosyolojisinin Ayrı Bir Disiplin Olmasında İki Öncü İsim:
Ehrlich ve Gurvitch.............................................................................................................................................130
Çağdaş Hukuk Sosyolojisine Katkı Sağlayan Yakın Dönem Düşünürleri.........................................131
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-1
(Stoacılar Hariç Eski Yunan Dönemi)............................................................................................................133
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-2
(Yunan Stoacılar Dahil Roma, İslam Filozofları Dahil Teolojik Ortaçağ Dönemi ve Çıkış)..........134
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-3
(Toplum Sözleşmesi Kuramları).....................................................................................................................135
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-4
(Toplum Sözleşmesi Kuramcısı Olmayan 18. ve Bazı 19.Yüzyıl Filozofları).....................................136
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-5
(19. ve 20. Yüzyıl'daki İlk Pozitivist ve Sosyolojik Yaklaşımlar ve Sosyalist Teoriler).....................137
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-6
(Tarihçi Hukuk ve Hukuki Realizm)...............................................................................................................138
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-7
(Son Pozitivist ve Doğal Hukukçu Düşünürler)........................................................................................139
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-8
(Çağdaş Toplum Sözleşmesi Kuramcıları ve Saf Doğal Hukukçu Düşünürler)..............................140
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-9
(Eleştirel Hukuk Teorisi).....................................................................................................................................141
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-10
(Sosyoloji, Sosyolojik -Yaklaşımlı- Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi).......................................142
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-11
(20.Yüzyıl'dan Günümüze Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi'ne Katkı Sağlayan Kuramlar)...........143
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-12 ................................................................................................................................144
TÜRK HUKUK TARİHİ
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ HUKUK SİSTEMİ..............................................................................147
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri.......................................................................................................................147
İslamiyet Öncesi Türk Hukukunun Kaynakları.............................................................................................147
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET......................................................148
İSLAMİYETTEN SONRA TÜRK HUKUK SİSTEMİ...............................................................................................151
İSLAM ÖZEL HUKUKU...........................................................................................................................................159
İSLAM MİRAS HUKUKU........................................................................................................................................162
A) ŞER'İ MİRAS HUKUKU...................................................................................................................................162
B) İSLAM HUKUKUNDA BORÇLAR VE BAĞIT..............................................................................................166
C) İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET................................................................................................................166
TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR OSMANLI KAMU HUKUKU.........................................................................167
Abbasi Devleti (750 - 1258).............................................................................................................................167
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)............................................................................................................167
Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)........................................................................................................169
Anadolu Beylikleri Dönemi..............................................................................................................................169
OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞUŞU VE YÜKSELMESİ..................................................................................................... 170
TANZİMAT SONRASI OSMANLI HUKUK SİSTEMİ......................................................................................................... 177
III. Ahmet (Lale Devri) Dönemi Islahatları...................................................................................................178
II. Mahmut Dönemi Islahatları........................................................................................................................178
Tanzimat Fermanı (1839) (Gülhanei Hattı Hümayun)............................................................................179
Islahat Fermanı 1856 (İmtiyazlar Fermanı).................................................................................................179
Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku......................................................................................................180

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 217,50    217,50   
2 116,04    232,07   
3 78,95    236,86   
4 60,52    242,08   
5 49,50    247,52   
6 41,69    250,13   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 217,50    217,50   
2 112,67    225,33   
3 75,91    227,72   
4 57,53    230,12   
5 46,55    232,73   
6 39,15    234,90   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 217,50    217,50   
2 112,67    225,33   
3 75,91    227,72   
4 57,53    230,12   
5 46,55    232,73   
6 39,15    234,90   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 217,50    217,50   
2 112,67    225,33   
3 75,91    227,72   
4 57,53    230,12   
5 46,55    232,73   
6 39,15    234,90   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 217,50    217,50   
2 112,67    225,33   
3 75,91    227,72   
4 57,53    230,12   
5 46,55    232,73   
6 39,15    234,90   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 217,50    217,50   
2 112,67    225,33   
3 75,91    227,72   
4 57,53    230,12   
5 46,55    232,73   
6 39,15    234,90   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 217,50    217,50   
2 112,67    225,33   
3 75,91    227,72   
4 57,53    230,12   
5 46,55    232,73   
6 39,15    234,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 217,50    217,50   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat