Hysteresis İktisat Soruları Set Cilt1 + Cilt2 + Cilt3

Stok Kodu:
9788792021115
Boyut:
16,5x23,5
Sayfa Sayısı:
2488
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
5
Basım Tarihi:
Ocak 2021
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25 indirimli
1.680,00TL
1.260,00TL
Taksitli fiyat: 6 x 226,80TL
Bu üründen 1 adet satın alınmıştır.
Stokta var
9788792021115
597554
Hysteresis İktisat Soruları Set
Hysteresis İktisat Soruları Set Cilt1 + Cilt2 + Cilt3
1260.00

1. CİLT: MİKRO İKTİSAT
Eserin 1. Cildi olan Mikro İktisat Cildinde toplam 980 soru ve açıklaması yer almaktadır. Eser yaklaşık 920 sayfadır. Bu cildin içerisinde mikro iktisat alanını ilgilendiren,

 • Temel mikro iktisat kavramsal ve teorik mantığı,
 • Rekabetçi piyasada işleyiş,
 • Arz ve talep işleyişleri,
 • Piyasa dengesinin kurulması ve denge değişimleri,
 • King Kanunu ve Cobweb Teoremi,
 • Piyasaya devlet müdahalesi ve araçları bu bağlamda,
 • Taban ve tavan fiyat ile vergilerin işleyişleri, grafikleri ve hesaplamaları,
 • Dara kaybı çözümlemeleri,
 • Esnekliklerin tüm türleri ve hesaplamaları,
 • Tüketici ve üretici rantı ile hesaplamaları,
 • Tüketici davranışları teorisi bu bağlamda Kardinal ve Ordinal Teorilerin işleyişleri,
 • Fayda fonksiyonları ve işleyişleri,
 • Tüketici dengesi ve alternatif köşe dengesi durumları,
 • Tüketici dengesinin değişmesi ve bu bağlamda,
 • Fiyat tüketim eğrisi (FTE), gelir tüketim eğrisi (GTE) ile Engel eğrisi çözümlemeleri,
 • Kayıtsızlık eğrileri özellikleri işleyişleri, fayda fonksiyonu ve tüketici dengesiyle bağlantıları,
 • Gelir ve ikame etkileri ile toplam etki kurguları,
 • Hicks ve Slutsky yaklaşımlarının mal türlerine göre alternatif kurguları,
 • Hicks, Slutsky ve Marshall yaklaşımlarının karşılaştırılması,
 • Üretim tekniği ve özellikleri,
 • Üretim fonksiyonlarının tüm alternatif kurguları,
 • Kısa dönem üretici dengesi ve üretimin üç bölgesi,
 • Eş ürün eğrileri, özellikleri ve üretim fonksiyonlarıyla bağlantıları,
 • Eş maliyet doğrusu,
 • Uzun dönem üretici dengesi ve alternatif denge durumları,
 • Ölçeğe göre getiri, genişleme yolu çözümlemesi ve sırt eğrileri çözümlemesi,
 • Maliyet teorisi ve bu bağlamda kısa ve uzun dönem tüm maliyet öğeleri,
 • Maliyetlerin tümünün hesaplamaları ve grafikleri ile kavramları,
 • Tam rekabet piyasasının tüm soruları ve ayrıntılı matematiksel işleyişi,
 • Tekel piyasasının tüm soruları ve ayrıntılı matematiksel işleyişi,
 • Tekelci rekabet piyasası ve oligopol piyasasının modelleri ve ayrıntılı matematiksel işleyişi,
 • Faktör piyasaları ve işleyişi, yoğunlaşma endeksleri,
 • Genel denge, etkinlik ve refah teorisi

Tüm konularına ilişkin sorular ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Baştan sona açıklamalar da okunarak soruların hepsinin çözülmesi halinde “eksiksiz” olarak mikro iktisat kısmı tüm sınavlarda halledilmiş olacaktır. Mikro iktisat alanından KPSS'de 12 soru, Kaymakamlıkta 6 soru, İdari Hâkimlikte 2 soru sorulmaktadır. Uzmanlık ve Müfettişlik sınavlarında ise iktisat sorularının en %30 ile %40'ı mikro iktisattan sorulmaktadır. Bu nedenle hazırlanan sorular tüm sınavları kapsayacak biçimde oluşturulmuştur.

2. CİLT: MAKRO İKTİSAT
Eserin 2. Cildi olan Makro İktisat Cildinde toplam 980 soru ve açıklaması yer almaktadır. Eserin yaklaşık 850 sayfadır. Bu cildin içerisinde makro iktisat alanını ilgilendiren,

 • Makro iktisadın temel kavramsal çerçevesi,
 • Makro iktisadın gelişim sürecine ilişkin tüm okullar ve bu bağlamda,
 • Klasik Okul ve Neo – Klasik Okul,
 • Keynesyen Okul, Neo – Keynesyen, Post – Keynesyen Düşünceler,
 • Monetarist Okul (Parasalcılar),
 • Yeni Klasik Okul (Rasyonel Beklentiler Okulu),
 • Yeni Keynesyen Okul,
 • Arz Yanlı İktisat,
 • Reel Dalgalanmalar Modeli,
 • Phillips Eğrisi Model'ine ilişkin soruları yer almaktadır. Ayrıca,
 • Hâsıla kavramları ile milli gelir muhasebesi ve bunların ayrıntılı hesaplamaları,
 • Hâsılayı hesaplama yöntemleri (Üretim, Gelirler ve Harcamalar Yöntemleri) ve
 • Yöntemlerin her birisi için alternatif matematiksel ve işleyişsel nitelikte sorular,
 • Nominal ve reel hâsıla ölçümleri ile büyüme hesaplamaları,
 • Yatırım – tasarruf özdeşliği ve hesaplamaları,
 • İşsizlik sorunu, türleri ve iş gücü piyasası hesaplamaları,
 • Okun Yasası ve hasıla açığı hesaplamaları,
 • Faiz teorisi ve alternatif görüşler, hesaplamalar ve kavramları,
 • Enflasyon sorunu, türleri ve hesaplamaları bu bağlamda TÜFE, ÜFE ve Deflatör endeksleri,
 • Endekslerin işleyişleri ve karşılaştırmaları ile hesaplamaları,
 • İşsizlik ve enflasyon sorunlarının ekonomik maliyetleri,
 • Basit Keynesyen Model (harcama fonksiyonlarının analizleri) ve bu bağlamda,
 • Tüketim (C), tasarruf (S), yatırım (I) hesaplamaları teorileri ile karşılaştırmaları,
 • Hükümet alımları (G) ile net ihracat fonksiyonları (X – M),
 • Toplam planlanan harcamalar (efektif talep, AE) hesaplamaları ve çözümlemeleri,
 • Keynesyen Model milli gelir dengesinin kurulması ve değişim göstermesi,
 • Çarpan mekanizması ile hızlandıran mekanizmalarının işleyişleri ve tüm türlerinin ayrıntılı hesaplamaları,
 • Deflasyonist ve enflasyonist açık sorunları ile ölçümleri ve hesaplamaları,
 • Maliye ve para politikalarının ekonomik sorunlarda işleyişleri ve etkileri,
 • IS – LM Modeli işleyişi,
 • IS ve LM eğrilerinin ayrıntılı tüm soru tipleri,
 • IS – LM Modeli dengesinin oluşumu, denge değişimleri ve dengesizlik durumları,
 • IS – LM Modelinde para ve maliye politikalarının işleyişleri, etkinlikleri ve özel durumlarının ayrıntıları ve karşılaştırmaları,
 • Politika karmaları ve işleyişleri, dengesizlik durumlarında çözümler,
 • AS – AD Modeli ve ayrıntılı olarak her bir eğrinin çözümlemeleri,
 • Modeller arasında geçiş bağlantıları,
 • AS'yi açıklayan tüm modeller ve işleyişleri ile karşılaştırmaları ve bu bağlamda,
 • Klasik AS, Keynesyen AS Modelleri ile İşçi Yanılma, Firma Yanılma ve Yapışkan Ücret Modelleri,
 • AS – AD dengesi ve dengenin değişimi ile üç bölge analizi,
 • Ekonomi politikalarının modeller arasındaki işleyiş bağlantı geçişler

Ve çok daha fazlasına ilişkin sorular eserin bu cildinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Baştan sona açıklamalar da okunarak soruların hepsinin çözülmesi halinde “eksiksiz” biçimde makro iktisat kısmı da tıpkı mikro iktisattaki gibi tüm sınavlarda halledilmiş olacaktır. Makro iktisat alanından KPSS'de 10 + 2 = 12 soru, Kaymakamlıkta 6 soru, İdari Hâkimlikte 2 soru sorulmaktadır. Uzmanlık ve Müfettişlik sınavlarında ise iktisat sorularının en %25 ile %35'i makro iktisattan sorulmaktadır. Bu nedenle hazırlanan sorular yine tüm sınavları fazlasıyla kapsayacak biçimde oluşturulmuştur.

3. CİLT:
PARA- BANKA
ULUSLARARASI İKTİSAT
BÜYÜME – KALKINMA
TÜRKİYE EKONOMİSİ
(SON DÖRTLÜ)
Eserin 3. Cildi olan Son Dörtlü Cildinde toplam 1045 soru ve açıklaması yer almaktadır. Eserin yaklaşık 700 sayfadır. Bu cildin içerisinde son dörtlü alanını ilgilendiren kısımlardaki hususlar şöyledir:
* Para – Banka Kısmında 300 adet soru ve ayrıntılı çözümleri yer almaktadır. Sorular ve açıklamalarının arasında,

 • Paranın tanımı, özellikleri ve işlevleri,
 • Para benzerleri ve para sistemleri,
 • Parasal kavramlar,
 • Paranın teorik yapısını inceleyen yaklaşımlar bu bağlamda,
 • Klasik ve Neo – Klasik Miktar Teorisi,
 • Keynesyen Likidite Tercihi Teorisi,
 • Baumol – Tobin Para Talebi Modeli,
 • Monetarist Modern Miktar Teorisi,
 • Bankacılık sistemi ve işleyişi ile bankaların kaydi para yaratım süreci ve hesapları,
 • Merkez bankası ile ticari bankaların bilançoları ve hesaplamaları
 • Arz edilen ve talep edilen para arzı tanımları ve hesaplamaları,
 • Para arzı değişimlerinin ekonomik yansımaları ve parasal aktarım mekanizmaları,
 • Para politikası uygulamalarının amaçları, uyum ve çatışmaları,
 • Para politikasında kullanılan araçlar, işleyişleri ve karşılaştırmaları,
 • Genel ve özel para politikası uygulama rejimleri,
 • Ekonomik istikrar politikaları, ortodoks ve heteredoks politikalar,
 • Anti – enflasyonist politikalar,
 • Para politikasında yürütme ve bu bağlamda,
 • Nihai, ara he operasyonel hedefler ile bunların avantaj ve dezavantajları,
 • Faiz teorisi ve buna ilişkin nominal ile reel faiz ölçümleri

Konularına ilişkin sorular ayrıntılı olarak yer almaktadır.

* Uluslararası İktisat Kısmında 280 adet soru ve ayrıntılı açıklamaları yer almaktadır. Sorular ve açıklamalarının arasında,

 • Merkantilizm ve Fizyokratlar,
 • Klasik dış ticaret teorileri bu kapsamda,
 • Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi,
 • Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğrileri Modeli,
 • Heckscher – Ohlin Faktör Donatımı Teorisi,
 • Yeni dış ticaret teorileri,
 • Dış ticaret politikası amaçları ve araçları
 • Ve özellikle de tarifeler ve kotalar ile etkileri ve hesaplamaları,
 • Özel dış ticaret rejimleri,
 • Uluslararası entegrasyon türleri ve sonuçları,
 • Finansman türleri ve kavramları,
 • Döviz kurları ve kur sistemleri ile hesaplamaları,
 • Yenilenmiş Ödemeler Bilançosu işleyişi, hesap grupları ve alt grup kalemleri,
 • Mundell – Fleming Modeli,
 • Üçlü açmaz ve diğer tüm kavramsal çerçeve

Konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalı sorular yer almaktadır.

* Büyüme – Kalkınma Kısmında 125 adet soru ve ayrıntılı açıklamaları yer almaktadır. Soruların ve açıklamalarının arasında,

 • Büyüme ve kalkınma iktisadı kavramsal çerçevesi,
 • Alternatif büyüme türleri ve hesaplamaları,
 • Bilmeniz gereken tüm iktisatçılar ve kavramları,
 • Büyümenin niteliği, ölçülmesi kalkınma ve karşılaştırmaları,
 • Rostow Kalkınma Modeli,
 • Lewis Modeli,
 • Harrod – Domar Modeli özellikleri, işleyişi ve hesaplamaları,
 • Solow Büyüme Modeli özellikleri, işleyişi ve hesaplamaları
 • İçsel Büyüme Modellerinin tamamı ve iktisatçıları,
 • Klasik büyüme modelleri ve iktisatçıları,
 • Kalkınma kriterleri ve ülkeler ayrımları,
 • Yeni kalkınma anlayışları,
 • Kalkınmaya ilişkin raporlar, çalışmalar ve yayınların içerikleri,
 • Gelir dağılımı ölçümleri, Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı hesaplamaları,
 • Dengesiz ve dengeli kalkınma modelleri,
 • İthal ikameci ve sanayileşmeye yönelik kalkınma modelleri,
 • 70 kuralı, milli gelir ölçümlerinin büyüme üzerindeki işleyişi,
 • Gelir dağılımı ve yoksulluk türleri ve kavramları,
 • Yoksulluk endeksleri,
 • Kalkınma ve refah teorileri bağlantıları,
 • Kalkınma Kutupları Modeli,
 • Ülkeler arası kuzey – güney, güney – güney diyalogları ve etkileri,

Kalkınma ajansları

Konularına ve çok daha fazlasına ilişkin sorular yer almaktadır.
Türkiye Ekonomisi kısmında tamamı zincirlenmiş hacim endeksine ve yeni TUİK verilerine göre güncellenmiş verilerden oluşturulan 340 adet soru yer almaktadır. Sorular ve açıklamalarının arasında,

 • 1923 – 1930: Kuruluş Yılları Dönemi,
 • 1930 – 1939: Devletçilik Dönemi,
 • 1939 – 1945: II. Dünya Savaşı Dönemi,
 • 1946 – 1960: Liberalleşme Dönemi,
 • 1960 – 1980: İthal İkameci Kalkınma Planları Dönemi,
 • 1980 Sonrası: İhracata Yönelik Sanayileşme Dönemi,
 • 1990 – 2001: Finansal Serbestleşme Dönemi,
 • 2001 – 2009 Arası Dönem,
 • 2009 Sonrası Dönem,
 • En yakın dönem son 5 yıl

Dönemlerine ilişkin bütün gelişmeler, ekonomik veriler ve dönemler içerisindeki kurumsal yapılanmalar yer almaktadır. Ayrıca tüm dönemlere ilişkin bütçe gelişmeleri, büyüme, işsizlik, enflasyon, dış açık, cari açık ve diğer tüm alt sektörel gelişimler bulunmaktadır. Diğer yandan bu soruların içerisinde,

 • Bütün krizler, nedenleri ve sonuçları,
 • Türkiye'nin Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle arasındaki ilişkileri,
 • En önemli yılların ayrıntılı açıklamaları,
 • En önemli kurumsal yapılanmaların yılları, kuruluş nedenleri ve açıklamaları,
 • Bütün sanayileşme ve kalkınma planları

Yer almaktadır. Yapılan tüm açıklamalar hem ilgili dönemin mantığını anlamaya hem de diğer dönemlere göre geçişlerin sağlanmasına olanak tanıyan doğrudan ve bilgiden cevaba giden sorulardan oluşmaktadır. Son dörtlü kısmından KPPS'de 16 soru, kaymakamlıkta 10 soru yer aldığı gibi uzmanlık ve müfettişlik sınavlarında bu kısmın %20 ile %40 arasında soru ağırlığı bulunmaktadır.

Gece gündüz hayallerini gerçekleştirmek uğruna emek vererek çalışan tüm kardeşlerimin yollarının açık olmasını, eserin sizlere yolunuzu aydınlatma konusunda çok faydalı olmasını en kalbi duygularımla temenni ederim.

1. CİLT: MİKRO İKTİSAT
Eserin 1. Cildi olan Mikro İktisat Cildinde toplam 980 soru ve açıklaması yer almaktadır. Eser yaklaşık 920 sayfadır. Bu cildin içerisinde mikro iktisat alanını ilgilendiren,

 • Temel mikro iktisat kavramsal ve teorik mantığı,
 • Rekabetçi piyasada işleyiş,
 • Arz ve talep işleyişleri,
 • Piyasa dengesinin kurulması ve denge değişimleri,
 • King Kanunu ve Cobweb Teoremi,
 • Piyasaya devlet müdahalesi ve araçları bu bağlamda,
 • Taban ve tavan fiyat ile vergilerin işleyişleri, grafikleri ve hesaplamaları,
 • Dara kaybı çözümlemeleri,
 • Esnekliklerin tüm türleri ve hesaplamaları,
 • Tüketici ve üretici rantı ile hesaplamaları,
 • Tüketici davranışları teorisi bu bağlamda Kardinal ve Ordinal Teorilerin işleyişleri,
 • Fayda fonksiyonları ve işleyişleri,
 • Tüketici dengesi ve alternatif köşe dengesi durumları,
 • Tüketici dengesinin değişmesi ve bu bağlamda,
 • Fiyat tüketim eğrisi (FTE), gelir tüketim eğrisi (GTE) ile Engel eğrisi çözümlemeleri,
 • Kayıtsızlık eğrileri özellikleri işleyişleri, fayda fonksiyonu ve tüketici dengesiyle bağlantıları,
 • Gelir ve ikame etkileri ile toplam etki kurguları,
 • Hicks ve Slutsky yaklaşımlarının mal türlerine göre alternatif kurguları,
 • Hicks, Slutsky ve Marshall yaklaşımlarının karşılaştırılması,
 • Üretim tekniği ve özellikleri,
 • Üretim fonksiyonlarının tüm alternatif kurguları,
 • Kısa dönem üretici dengesi ve üretimin üç bölgesi,
 • Eş ürün eğrileri, özellikleri ve üretim fonksiyonlarıyla bağlantıları,
 • Eş maliyet doğrusu,
 • Uzun dönem üretici dengesi ve alternatif denge durumları,
 • Ölçeğe göre getiri, genişleme yolu çözümlemesi ve sırt eğrileri çözümlemesi,
 • Maliyet teorisi ve bu bağlamda kısa ve uzun dönem tüm maliyet öğeleri,
 • Maliyetlerin tümünün hesaplamaları ve grafikleri ile kavramları,
 • Tam rekabet piyasasının tüm soruları ve ayrıntılı matematiksel işleyişi,
 • Tekel piyasasının tüm soruları ve ayrıntılı matematiksel işleyişi,
 • Tekelci rekabet piyasası ve oligopol piyasasının modelleri ve ayrıntılı matematiksel işleyişi,
 • Faktör piyasaları ve işleyişi, yoğunlaşma endeksleri,
 • Genel denge, etkinlik ve refah teorisi

Tüm konularına ilişkin sorular ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Baştan sona açıklamalar da okunarak soruların hepsinin çözülmesi halinde “eksiksiz” olarak mikro iktisat kısmı tüm sınavlarda halledilmiş olacaktır. Mikro iktisat alanından KPSS'de 12 soru, Kaymakamlıkta 6 soru, İdari Hâkimlikte 2 soru sorulmaktadır. Uzmanlık ve Müfettişlik sınavlarında ise iktisat sorularının en %30 ile %40'ı mikro iktisattan sorulmaktadır. Bu nedenle hazırlanan sorular tüm sınavları kapsayacak biçimde oluşturulmuştur.

2. CİLT: MAKRO İKTİSAT
Eserin 2. Cildi olan Makro İktisat Cildinde toplam 980 soru ve açıklaması yer almaktadır. Eserin yaklaşık 850 sayfadır. Bu cildin içerisinde makro iktisat alanını ilgilendiren,

 • Makro iktisadın temel kavramsal çerçevesi,
 • Makro iktisadın gelişim sürecine ilişkin tüm okullar ve bu bağlamda,
 • Klasik Okul ve Neo – Klasik Okul,
 • Keynesyen Okul, Neo – Keynesyen, Post – Keynesyen Düşünceler,
 • Monetarist Okul (Parasalcılar),
 • Yeni Klasik Okul (Rasyonel Beklentiler Okulu),
 • Yeni Keynesyen Okul,
 • Arz Yanlı İktisat,
 • Reel Dalgalanmalar Modeli,
 • Phillips Eğrisi Model'ine ilişkin soruları yer almaktadır. Ayrıca,
 • Hâsıla kavramları ile milli gelir muhasebesi ve bunların ayrıntılı hesaplamaları,
 • Hâsılayı hesaplama yöntemleri (Üretim, Gelirler ve Harcamalar Yöntemleri) ve
 • Yöntemlerin her birisi için alternatif matematiksel ve işleyişsel nitelikte sorular,
 • Nominal ve reel hâsıla ölçümleri ile büyüme hesaplamaları,
 • Yatırım – tasarruf özdeşliği ve hesaplamaları,
 • İşsizlik sorunu, türleri ve iş gücü piyasası hesaplamaları,
 • Okun Yasası ve hasıla açığı hesaplamaları,
 • Faiz teorisi ve alternatif görüşler, hesaplamalar ve kavramları,
 • Enflasyon sorunu, türleri ve hesaplamaları bu bağlamda TÜFE, ÜFE ve Deflatör endeksleri,
 • Endekslerin işleyişleri ve karşılaştırmaları ile hesaplamaları,
 • İşsizlik ve enflasyon sorunlarının ekonomik maliyetleri,
 • Basit Keynesyen Model (harcama fonksiyonlarının analizleri) ve bu bağlamda,
 • Tüketim (C), tasarruf (S), yatırım (I) hesaplamaları teorileri ile karşılaştırmaları,
 • Hükümet alımları (G) ile net ihracat fonksiyonları (X – M),
 • Toplam planlanan harcamalar (efektif talep, AE) hesaplamaları ve çözümlemeleri,
 • Keynesyen Model milli gelir dengesinin kurulması ve değişim göstermesi,
 • Çarpan mekanizması ile hızlandıran mekanizmalarının işleyişleri ve tüm türlerinin ayrıntılı hesaplamaları,
 • Deflasyonist ve enflasyonist açık sorunları ile ölçümleri ve hesaplamaları,
 • Maliye ve para politikalarının ekonomik sorunlarda işleyişleri ve etkileri,
 • IS – LM Modeli işleyişi,
 • IS ve LM eğrilerinin ayrıntılı tüm soru tipleri,
 • IS – LM Modeli dengesinin oluşumu, denge değişimleri ve dengesizlik durumları,
 • IS – LM Modelinde para ve maliye politikalarının işleyişleri, etkinlikleri ve özel durumlarının ayrıntıları ve karşılaştırmaları,
 • Politika karmaları ve işleyişleri, dengesizlik durumlarında çözümler,
 • AS – AD Modeli ve ayrıntılı olarak her bir eğrinin çözümlemeleri,
 • Modeller arasında geçiş bağlantıları,
 • AS'yi açıklayan tüm modeller ve işleyişleri ile karşılaştırmaları ve bu bağlamda,
 • Klasik AS, Keynesyen AS Modelleri ile İşçi Yanılma, Firma Yanılma ve Yapışkan Ücret Modelleri,
 • AS – AD dengesi ve dengenin değişimi ile üç bölge analizi,
 • Ekonomi politikalarının modeller arasındaki işleyiş bağlantı geçişler

Ve çok daha fazlasına ilişkin sorular eserin bu cildinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Baştan sona açıklamalar da okunarak soruların hepsinin çözülmesi halinde “eksiksiz” biçimde makro iktisat kısmı da tıpkı mikro iktisattaki gibi tüm sınavlarda halledilmiş olacaktır. Makro iktisat alanından KPSS'de 10 + 2 = 12 soru, Kaymakamlıkta 6 soru, İdari Hâkimlikte 2 soru sorulmaktadır. Uzmanlık ve Müfettişlik sınavlarında ise iktisat sorularının en %25 ile %35'i makro iktisattan sorulmaktadır. Bu nedenle hazırlanan sorular yine tüm sınavları fazlasıyla kapsayacak biçimde oluşturulmuştur.

3. CİLT:
PARA- BANKA
ULUSLARARASI İKTİSAT
BÜYÜME – KALKINMA
TÜRKİYE EKONOMİSİ
(SON DÖRTLÜ)
Eserin 3. Cildi olan Son Dörtlü Cildinde toplam 1045 soru ve açıklaması yer almaktadır. Eserin yaklaşık 700 sayfadır. Bu cildin içerisinde son dörtlü alanını ilgilendiren kısımlardaki hususlar şöyledir:
* Para – Banka Kısmında 300 adet soru ve ayrıntılı çözümleri yer almaktadır. Sorular ve açıklamalarının arasında,

 • Paranın tanımı, özellikleri ve işlevleri,
 • Para benzerleri ve para sistemleri,
 • Parasal kavramlar,
 • Paranın teorik yapısını inceleyen yaklaşımlar bu bağlamda,
 • Klasik ve Neo – Klasik Miktar Teorisi,
 • Keynesyen Likidite Tercihi Teorisi,
 • Baumol – Tobin Para Talebi Modeli,
 • Monetarist Modern Miktar Teorisi,
 • Bankacılık sistemi ve işleyişi ile bankaların kaydi para yaratım süreci ve hesapları,
 • Merkez bankası ile ticari bankaların bilançoları ve hesaplamaları
 • Arz edilen ve talep edilen para arzı tanımları ve hesaplamaları,
 • Para arzı değişimlerinin ekonomik yansımaları ve parasal aktarım mekanizmaları,
 • Para politikası uygulamalarının amaçları, uyum ve çatışmaları,
 • Para politikasında kullanılan araçlar, işleyişleri ve karşılaştırmaları,
 • Genel ve özel para politikası uygulama rejimleri,
 • Ekonomik istikrar politikaları, ortodoks ve heteredoks politikalar,
 • Anti – enflasyonist politikalar,
 • Para politikasında yürütme ve bu bağlamda,
 • Nihai, ara he operasyonel hedefler ile bunların avantaj ve dezavantajları,
 • Faiz teorisi ve buna ilişkin nominal ile reel faiz ölçümleri

Konularına ilişkin sorular ayrıntılı olarak yer almaktadır.

* Uluslararası İktisat Kısmında 280 adet soru ve ayrıntılı açıklamaları yer almaktadır. Sorular ve açıklamalarının arasında,

 • Merkantilizm ve Fizyokratlar,
 • Klasik dış ticaret teorileri bu kapsamda,
 • Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi,
 • Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğrileri Modeli,
 • Heckscher – Ohlin Faktör Donatımı Teorisi,
 • Yeni dış ticaret teorileri,
 • Dış ticaret politikası amaçları ve araçları
 • Ve özellikle de tarifeler ve kotalar ile etkileri ve hesaplamaları,
 • Özel dış ticaret rejimleri,
 • Uluslararası entegrasyon türleri ve sonuçları,
 • Finansman türleri ve kavramları,
 • Döviz kurları ve kur sistemleri ile hesaplamaları,
 • Yenilenmiş Ödemeler Bilançosu işleyişi, hesap grupları ve alt grup kalemleri,
 • Mundell – Fleming Modeli,
 • Üçlü açmaz ve diğer tüm kavramsal çerçeve

Konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalı sorular yer almaktadır.

* Büyüme – Kalkınma Kısmında 125 adet soru ve ayrıntılı açıklamaları yer almaktadır. Soruların ve açıklamalarının arasında,

 • Büyüme ve kalkınma iktisadı kavramsal çerçevesi,
 • Alternatif büyüme türleri ve hesaplamaları,
 • Bilmeniz gereken tüm iktisatçılar ve kavramları,
 • Büyümenin niteliği, ölçülmesi kalkınma ve karşılaştırmaları,
 • Rostow Kalkınma Modeli,
 • Lewis Modeli,
 • Harrod – Domar Modeli özellikleri, işleyişi ve hesaplamaları,
 • Solow Büyüme Modeli özellikleri, işleyişi ve hesaplamaları
 • İçsel Büyüme Modellerinin tamamı ve iktisatçıları,
 • Klasik büyüme modelleri ve iktisatçıları,
 • Kalkınma kriterleri ve ülkeler ayrımları,
 • Yeni kalkınma anlayışları,
 • Kalkınmaya ilişkin raporlar, çalışmalar ve yayınların içerikleri,
 • Gelir dağılımı ölçümleri, Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı hesaplamaları,
 • Dengesiz ve dengeli kalkınma modelleri,
 • İthal ikameci ve sanayileşmeye yönelik kalkınma modelleri,
 • 70 kuralı, milli gelir ölçümlerinin büyüme üzerindeki işleyişi,
 • Gelir dağılımı ve yoksulluk türleri ve kavramları,
 • Yoksulluk endeksleri,
 • Kalkınma ve refah teorileri bağlantıları,
 • Kalkınma Kutupları Modeli,
 • Ülkeler arası kuzey – güney, güney – güney diyalogları ve etkileri,

Kalkınma ajansları

Konularına ve çok daha fazlasına ilişkin sorular yer almaktadır.
Türkiye Ekonomisi kısmında tamamı zincirlenmiş hacim endeksine ve yeni TUİK verilerine göre güncellenmiş verilerden oluşturulan 340 adet soru yer almaktadır. Sorular ve açıklamalarının arasında,

 • 1923 – 1930: Kuruluş Yılları Dönemi,
 • 1930 – 1939: Devletçilik Dönemi,
 • 1939 – 1945: II. Dünya Savaşı Dönemi,
 • 1946 – 1960: Liberalleşme Dönemi,
 • 1960 – 1980: İthal İkameci Kalkınma Planları Dönemi,
 • 1980 Sonrası: İhracata Yönelik Sanayileşme Dönemi,
 • 1990 – 2001: Finansal Serbestleşme Dönemi,
 • 2001 – 2009 Arası Dönem,
 • 2009 Sonrası Dönem,
 • En yakın dönem son 5 yıl

Dönemlerine ilişkin bütün gelişmeler, ekonomik veriler ve dönemler içerisindeki kurumsal yapılanmalar yer almaktadır. Ayrıca tüm dönemlere ilişkin bütçe gelişmeleri, büyüme, işsizlik, enflasyon, dış açık, cari açık ve diğer tüm alt sektörel gelişimler bulunmaktadır. Diğer yandan bu soruların içerisinde,

 • Bütün krizler, nedenleri ve sonuçları,
 • Türkiye'nin Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle arasındaki ilişkileri,
 • En önemli yılların ayrıntılı açıklamaları,
 • En önemli kurumsal yapılanmaların yılları, kuruluş nedenleri ve açıklamaları,
 • Bütün sanayileşme ve kalkınma planları

Yer almaktadır. Yapılan tüm açıklamalar hem ilgili dönemin mantığını anlamaya hem de diğer dönemlere göre geçişlerin sağlanmasına olanak tanıyan doğrudan ve bilgiden cevaba giden sorulardan oluşmaktadır. Son dörtlü kısmından KPPS'de 16 soru, kaymakamlıkta 10 soru yer aldığı gibi uzmanlık ve müfettişlik sınavlarında bu kısmın %20 ile %40 arasında soru ağırlığı bulunmaktadır.

Gece gündüz hayallerini gerçekleştirmek uğruna emek vererek çalışan tüm kardeşlerimin yollarının açık olmasını, eserin sizlere yolunuzu aydınlatma konusunda çok faydalı olmasını en kalbi duygularımla temenni ederim.

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.260,00    1.260,00   
2 672,21    1.344,42   
3 457,38    1.372,14   
4 350,60    1.402,38   
5 286,78    1.433,88   
6 241,50    1.449,00   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.260,00    1.260,00   
2 652,68    1.305,36   
3 439,74    1.319,22   
4 333,27    1.333,08   
5 269,64    1.348,20   
6 226,80    1.360,80   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.260,00    1.260,00   
2 652,68    1.305,36   
3 439,74    1.319,22   
4 333,27    1.333,08   
5 269,64    1.348,20   
6 226,80    1.360,80   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.260,00    1.260,00   
2 652,68    1.305,36   
3 439,74    1.319,22   
4 333,27    1.333,08   
5 269,64    1.348,20   
6 226,80    1.360,80   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.260,00    1.260,00   
2 652,68    1.305,36   
3 439,74    1.319,22   
4 333,27    1.333,08   
5 269,64    1.348,20   
6 226,80    1.360,80   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.260,00    1.260,00   
2 652,68    1.305,36   
3 439,74    1.319,22   
4 333,27    1.333,08   
5 269,64    1.348,20   
6 226,80    1.360,80   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.260,00    1.260,00   
2 652,68    1.305,36   
3 439,74    1.319,22   
4 333,27    1.333,08   
5 269,64    1.348,20   
6 226,80    1.360,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.260,00    1.260,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat