Kaymakamlık Sınav Mevzuatı

Stok Kodu:
9786257262088
Boyut:
16,5x23,5
Sayfa Sayısı:
1384
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
Ocak 2021
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%25 indirimli
950,00TL
712,50TL
Taksitli fiyat: 6 x 128,25TL
Stokta var
9786257262088
597601
Kaymakamlık Sınav Mevzuatı
Kaymakamlık Sınav Mevzuatı
712.50
 • 1982 Anayasası
 • TBMM İçtüzüğü
 • Siyasî Partiler Kanunu
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Yüksek Seçim Kurulu Teşkilât Kanunu
 • 6216 sayılı Kanun
 • Milletvekili Seçimi Kanunu
 • Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
 • Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Kamu İhale Kanunu
 • Devlet İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
 • Emniyet Teşkilatı Kanunu
 • Terörle Mücadele Kanunu
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
 • Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
 • Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
 • Dijital Mecralar Kurulması Hakkında Kanun
 • Kamulaştırma Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Dernekler Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • Kamu Konutları Kanunu
 • Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu
 • Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
 • Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu Hakkında Kanun
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
 • Endüstri Bölgeleri Kanunu
 • 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
 • Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • İl İdaresi Kanunu
 • Sayıştay Kanunu
 • Danıştay Kanunu
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Yönetmeliği
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kanunu
 • Engelliler Hakkında Kanun
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu
 • Basın Kanunu
 • Tanık Koruma Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 3628 sayılı Kanun
 • 4483 sayılı Kanun
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
 • Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları Seçim Kanunu
 • İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
 • Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
 • İmar Kanunu
 • İskân Kanunu
 • Kıyı Kanunu
 • Tapu Kanunu
 • Çevre Kanunu
 • Kadastro Kanunu
 • Sulama Birlikleri Kanunu
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Hakkında Kanun
 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
 • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Türkiye Uzay Ajansı
 • Türkiye Adalet Akademisi
 • Kapadokya Alan Başkanlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 • 1982 Anayasası
 • TBMM İçtüzüğü
 • Siyasî Partiler Kanunu
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Yüksek Seçim Kurulu Teşkilât Kanunu
 • 6216 sayılı Kanun
 • Milletvekili Seçimi Kanunu
 • Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
 • Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Kamu İhale Kanunu
 • Devlet İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
 • Emniyet Teşkilatı Kanunu
 • Terörle Mücadele Kanunu
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
 • Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
 • Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
 • Dijital Mecralar Kurulması Hakkında Kanun
 • Kamulaştırma Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Dernekler Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • Kamu Konutları Kanunu
 • Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu
 • Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
 • Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu Hakkında Kanun
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
 • Endüstri Bölgeleri Kanunu
 • 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
 • Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • İl İdaresi Kanunu
 • Sayıştay Kanunu
 • Danıştay Kanunu
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Yönetmeliği
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kanunu
 • Engelliler Hakkında Kanun
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu
 • Basın Kanunu
 • Tanık Koruma Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 3628 sayılı Kanun
 • 4483 sayılı Kanun
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
 • Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları Seçim Kanunu
 • İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
 • Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
 • İmar Kanunu
 • İskân Kanunu
 • Kıyı Kanunu
 • Tapu Kanunu
 • Çevre Kanunu
 • Kadastro Kanunu
 • Sulama Birlikleri Kanunu
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Hakkında Kanun
 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
 • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Türkiye Uzay Ajansı
 • Türkiye Adalet Akademisi
 • Kapadokya Alan Başkanlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 712,50    712,50   
2 380,12    760,24   
3 258,64    775,91   
4 198,25    793,01   
5 162,17    810,83   
6 136,56    819,38   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 712,50    712,50   
2 369,08    738,15   
3 248,66    745,99   
4 188,46    753,83   
5 152,48    762,38   
6 128,25    769,50   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 712,50    712,50   
2 369,08    738,15   
3 248,66    745,99   
4 188,46    753,83   
5 152,48    762,38   
6 128,25    769,50   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 712,50    712,50   
2 369,08    738,15   
3 248,66    745,99   
4 188,46    753,83   
5 152,48    762,38   
6 128,25    769,50   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 712,50    712,50   
2 369,08    738,15   
3 248,66    745,99   
4 188,46    753,83   
5 152,48    762,38   
6 128,25    769,50   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 712,50    712,50   
2 369,08    738,15   
3 248,66    745,99   
4 188,46    753,83   
5 152,48    762,38   
6 128,25    769,50   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 712,50    712,50   
2 369,08    738,15   
3 248,66    745,99   
4 188,46    753,83   
5 152,48    762,38   
6 128,25    769,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 712,50    712,50   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat