Ürünler

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI


ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI


Açıklama

KİTAP ADI
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

    
YAZAR ADI 
Ferhan Emir TUNCAY

YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055100520
Ebat: 16.5x23,5
Sayfa sayısı: 312
Baskı yılı: Haziran 2015

  

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

İÇİNDEKİLER

ÖZ...................................................................................................................................... v

ÖNSÖZ...........................................................................................................................vii

İÇİNDEKİLER................................................................................................................. ix

GİRİŞ................................................................................................................................. 1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

1.1. SÖZLEŞME VE VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI.......................... 3

1.2. FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ.................. 5

1.2.1. Faize Dayalı Forward Sözleşmeler................................................................. 5

1.2.1.1. Faize Dayalı Forward Sözleşmesinin Tanımı ...................................... 6

1.2.1.2. Faize Dayalı Forward Sözleşmesinin Özellikleri ................................ 6

1.2.2. Faize Dayalı Futures Sözleşmeleri ................................................................. 8

1.2.2.1. Faize Dayalı Futures Sözleşmesinin Tanımı ........................................ 8

1.2.2.2. Faize Dayalı Futures Sözleşmesinin Özellikleri................................... 9

1.2.3. Faize Dayalı Opsiyon Sözleşmeleri.............................................................. 13

1.2.3.1. Faize Dayalı Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı .................................. 13

1.2.3.2. Opsiyon Türleri ..................................................................................... 14

1.2.3.3. Faize Dayalı Opsiyon Sözleşmesinin Özellikleri............................... 19

1.2.4. Faize Dayalı Swap Sözleşmeleri.................................................................... 25

1.2.4.1. Faize Dayalı Swap Sözleşmelerinin Tanımı........................................ 25

1.2.4.2. Faize Dayalı Swap Sözleşmelerinin Özellikleri.................................. 27

1.3. FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN AMAÇLARI............ 31

1.3.1. Riskten Korunma Amacı............................................................................... 31

1.3.2. Spekülasyon Amacı........................................................................................ 35

 

İKİNCİ BÖLÜM

FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN

MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARTLARI ve TÜRKİYE’DEKİ YASAL DÜZENLEMELER

2.1. FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN MUHASEBE VE

RAPORLAMA SORUNLARI....................................................................................... 38

2.1.1. Faize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi........... 40

2.1.2. Faize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Değerlemesi........................... 45

2.1.3. Faize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Raporlanması ....................... 46

2.2. FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN

MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARTLARI............................................................................... 46

2.2.1. “UMS 32 - Finansal Araçlar: Sunum” Standardı........................................ 46

2.2.1.1. Finansal Varlık, Finansal Borç ve

Özkaynağa Dayalı Finansal Araç Kavramları................................................ 47

2.2.1.2. İşletmenin kendi hisse senetlerine dayalı türev ürünler................... 48

2.2.1.3. Faiz, Kâr Payı, Kazanç ve Kayıp Kavramları...................................... 48

2.2.1.4. Finansal Varlık ve Yükümlülüklerde Netleştirme İşlemleri............. 49

2.2.2. “UMS 39 – Finansal Araçlar:

Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardı................................................................ 49

2.2.2.1. Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Değerleme Esasları............ 51

2.2.2.2. Riskten Korunmanın Tanımı ve Kapsamı.......................................... 56

2.2.2.3. Nakit Akış Riskine Karşı Riskten Korunma....................................... 60

2.2.2.4. Gerçeğe Uygun Değer Riskine Karşı Korunma................................. 61

2.2.3. “UFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardı............................... 63

2.2.3. “UFRS 9 – Finansal Araçlar” Standardı....................................................... 64

2.3. TÜRKİYE’DE FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN

MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER.............. 66

2.3.1. SPK - Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin

Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No: 19)....... 67

2.3.2. SPK – Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları

Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No: 25)......................................................................... 68

2.3.3. SPK – Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: XI, No: 29)................................................................. 69

2.3.4. BDDK – Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 1 Sayılı Tebliğ...... 70

2.3.5. BDDK – Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin

Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.............................. 70

2.3.6. TMSK – Türkiye Muhasebe Standartları .................................................... 71

2.3.7. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ................ 72

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN

MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEKLER

3.1. RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİNİN

UYGULAMA KOŞULLARI.......................................................................................... 76

3.1.1. Belgelendirme ................................................................................................ 77

3.1.2. Etkinlik ve Ölçülmesi .................................................................................... 77

3.2. FORWARD SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ..................... 79

3.2.1.Spekülasyon...................................................................................................... 79

3.2.2. Riskten Korunma........................................................................................... 82

3.3. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ........................ 88

3.3.1. Spekülasyon..................................................................................................... 88

3.3.2. Riskten Korunma........................................................................................... 92

3.4. FUTURES SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ.....................106

3.4.1. Spekülasyon...................................................................................................106

3.4.2. Riskten Korunma.........................................................................................109

3.5. SWAP SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ............................114

3.5.1. Spekülasyon...................................................................................................114

3.5.2. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma.............................................121

3.5.3. Nakit Akış Riskinden Korunma.................................................................146

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÜLKEMİZDE FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN

BANKALAR TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

VE BETA BANKASI VAK’ASI

4.1. TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM

SÖZLEŞMELERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA.................159

4.1.1. Araştırmanın Amacı....................................................................................159

4.1.2. Araştırmanın Kapsamı................................................................................159

4.1.3. Veri Toplama Yöntemi.................................................................................160

4.1.4. Verilerin Analizi...........................................................................................160

4.2. FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN ÜLKEMİZDE

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASINA YÖNELİK BİR VAK’A

ÇALIŞMASI .................................................................................................................162

4.2.1. Banka Hakkında Genel Bilgiler..................................................................162

4.2.2. Vak’a...............................................................................................................166

4.2.3. Vak’a Analizi..................................................................................................179

 

SONUÇ..........................................................................................................................181

KAYNAKÇA.................................................................................................................187

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248544
Aktif: 9
Bugün: 131
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm