Ürünler

BİLGİ EKONOMİSİ VE EMEK


BİLGİ EKONOMİSİ VE EMEK


Açıklama

KİTAP ADI
BİLGİ EKONOMİSİ VE EMEK     

YAZAR ADI 
Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL

YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-44-5
Ebat: 13.5x21
Sayfa sayısı: 368
Baskı yılı: Şubat 2015

  

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

İÇİNDEKİLER

 

TABLO LİSTESİ........................................................................................ XI

KISALTMALAR.......................................................................................XII

ÖNSÖZ.................................................................................................... XIII

GİRİŞ.........................................................................................................XV

 

I.BÖLÜM

BİLGİ TOPLUMU VE ÇALIŞMA

1-Yeni Paradigma; Bilgi Toplumu Tartışmaları ve Bilgi Ekonomisi............ 1

2-Bir Paradigma Olarak Bilgi Ekonomisi.......................................................... 5

Bilgi Ekonomisi ya da Bilgiye Dayalı Ekonomi Nedir?............................... 9

Bilginin ve Bilgi Sektörünün Yükselişi......................................................... 13

Geleneksel Ekonomi/Bilgi Ekonomisi Diyalektiği...................................... 15

3-Bilgi Toplumunun Özellikleri......................................................................... 20

4-Bilgi Toplumu Konusunda Belli Başlı Görüşler.......................................... 24

Daniel Bell ve Bilgi Toplumu Tartışmaları ................................................ 24

Kapitalist Ötesi Toplum ve Peter Drucker ................................................. 26

Andre Gorz ve İşsizler Toplumu.................................................................... 29

Manuel Castells ve Network Toplumu..........................................................31

5-Bilgi Birikimi Olarak Küreselleşme ve Bilgi Ekonomisi;

Yeni Büyük Bir Dünya.......................................................................................... 33

Kapitalizmin Farklı Bir Versiyonu Olarak Küreselleşme......................... 39

Küreselleşme ve Kapitalist Dönüşüm ..........................................................42

6-Bilgi Ekonomisi, Sermaye ve Kriz .................................................................46

Bilgi Ekonomisi ve Birikim Rejimi; ABD Ekonomisinden Dersler......... 49

Kriz ve Kapitalizmin Yeni Hegemonyası..................................................... 54

7-Bilgi Ekonomisinin Üretim ve Yönetim Mantığı....................................... 57

Fordist Üretim Modeli Mantığı..................................................................... 58

Neo-Fordizmden Post-Fordizme Geçiş Süreci............................................. 61

 

II. BÖLÜM

BİLGİ EKONOMİSİ VE EMEK PİYASALARI

1-Bilgi Ekonomisi ve Emek Piyasalarının Değişen Yapısı ........................... 65

2-Yeni Bir Emekçi Sınıf, Yeni Bir Piyasa.......................................................... 70

Sanal Dünyanın Sanal Çalışanları; Bilgi İşçileri....................................... 73

Değişen İşgücü Demografisi........................................................................... 75

3-Vasıf, Teknoloji ve Organizasyonel Değişim................................................ 78

Yeni Organizasyon Yapıları...........................................................................80

Fabrikadan Sanal İşyerine............................................................................. 83

Büyüyen Şirketler Küçülen Çalışanlar......................................................... 87

4-Emek Piyasasında Yapısal Değişim............................................................... 89

İş güvencesizliği ve Kuralsızlaştırma............................................................90

İstikrarsız ve Geçici İşlerin Artışı.................................................................. 93

İş Piyasasının Esnekleşmesi/Esnekleştirilmesi............................................ 97

Kadınların İşgücüne Katılma Oranı.......................................................... 102

6-Teknoloji, İşsizlik ve Ücretler........................................................................ 105

5-Ekonomik Büyüme, Emek Piyasası ve Bölüşüm........................................111

6-Emek Piyasası ve Yoksulluk........................................................................... 113

8-Emek Piyasası ve İnternet; Geleneksel Piyasadan Dijital Piyasaya........119

İnternet ve İstihdam; İşin ve Piyasanın Bilgisayarlaşması..................... 120

Dijital Piyasanın Yeni Parametreleri.........................................................122

İnternet ve İş Arama-Bulma........................................................................125

 

III. BÖLÜM

TEKNOLOJİ, EMEK VE ÇALIŞMANIN GELECEĞİ

1-Teknoloji ve Çalışma: Tarihsel Perspektif................................................... 129

Teknoloji ve İş İronisi....................................................................................130

Teknoloji ve Çalışma İlişkisi; Farklı Görüşler.......................................... 134

2-Bilgi Ekonomisinde Çalışma ve Çalışanlar ............................................... 137

3-İstihdam İlişkilerinde Yeni Paradigmalar...................................................141

Yeni Etkin Sektör: Hizmetler Sektörü........................................................ 142

Beşeri Sermaye ve Vasfın Artan Önemi.................................................... 148

Ağ Ekonomisi: İçerdekiler ve Dışarıdakiler............................................... 152

4-Çalışmanın Değişen Doğası ......................................................................... 157

Esneklik ve Yeni Çalışma Şekilleri.............................................................. 157

Kayıtdışı İstihdam..........................................................................................161

Küresel Taşeronlaşma: e-taşeronlaşma ya da sanal taşeronluk............ 166

5-Bilgi Ekonomisinde Çalışma ve İşin Dönüşümü...................................... 170

İşin Yeniden Tanımlanması......................................................................... 172

Herkese İş Bir Hayal mı?.............................................................................. 175

6-Çalışmanın Geleceği; Süreklilikten Belirsizliğe........................................ 179

Çalışmanın Sonuna Doğru mu İlerliyoruz?.............................................. 183

Gelecekteki Olasılıklar…............................................................................... 186

 

IV.BÖLÜM:

BİLGİ EKONOMİSİ, YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

1- Bilgi Ekonomisinde Yoksulluk ve Eşitsizlik ............................................. 193

Toplum içi Eşitsizlikler.................................................................................. 198

Doğal Kaynaklara Erişim............................................................................. 201

Sosyal Krizler ve Suç Ekonomisi.................................................................205

2. Bilgi Ekonomisinde Vasıfsız Çalışanlar ve İstihdam..............................208

Çalışan Yoksullar...........................................................................................208

Emek Piyasasında Keskin Ayrışma;

Geçinme ve Hayatta Kalma Savaşı...........................................................214

Çözülme ya da Kaderine Terk Edilmek........................................................218

Yok Olan Orta Sınıf ve Fırsat Eşitsizliği....................................................220

İstihdamsız Büyüme......................................................................................224

3. Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Dışlanma.......................................................226

Vasıfsız Çalışanlar ve Emek Piyasasından Dışlanma............................. 227

Yaşam Kalitesi ve Sosyal Dışlanma İlişkisi............................................... 231

Yoksulluktan Sosyal Dışlanmaya ............................................................... 235

3- Bilgi Toplumunda Eğitim ve Eşitsizlik......................................................240

Eğitim Farklılığı ve Gelir Eşitsizliği............................................................245

Teknoloji, Eğitim ve Fırsat Eşitsizliği..........................................................248

 

V. BÖLÜM

BİLGİ EKONOMİSİ VE SENDİKAL HAREKET

1- Bilgi Ekonomisi, Sendikalar ve Toplu Pazarlık........................................ 251

2- Küreselleşme ve Sendikaların Gücündeki Değişim................................ 257

3-Teknolojik Devrim ve Sendikalar ................................................................ 261

Yeni Çalışma Biçimleri ve Sendikalar ......................................................265

Yeni Örgütlenme Biçimleri...........................................................................267

Yapısal Değişikliğin Sendikalara Etkisi..................................................... 270

Sendika Üyelik Eğilimlerindeki Değişim................................................... 275

Sendikaların Yaşam Savaşı; Yeni Arayışlar..............................................280

4-Bilgi Ekonomisinde Yeni Çalışanlar ve Yeni Problemler........................287

Sendikal Mücadelede Yeni Boyutlar...........................................................292

Küresel Bir İşçi Hareketi Olasılığı…........................................................... 295

5-Geleceğe Dönüş; Sendikalar İçin Bir Gelecek........................................... 301

6-Bilgi Ekonomisine Özgü Sendikacılık Modeli Arayışları.......................306

Sanal Özellikli Sendika; Sanal ve Çok Fonksiyonlu Sendika................308

Bilgi Ekonomisinde Toplu Pazarlık Stratejileri........................................309

 

SONUÇ YERİNE…............................................................................................315

KAYNAKÇA........................................................................................................323

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 236105
Aktif: 15
Bugün: 126
Dün: 436

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm