Ürünler

ATATÜRK'ÜN KORUMASI HÜSEYİN REŞAT


ATATÜRK'ÜN KORUMASI HÜSEYİN REŞAT


Açıklama

KİTAP ADI 
ATATÜRK'ÜN KORUMASI HÜSEYİN REŞAT

YAZAR ADI 
Fatih KIRAN

YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-50-6
Ebat: 13.5x19,5 cm
Sayfa sayısı: 176
Baskı yılı: Mayıs 2015

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ..........................................................................................................................9

 

Cumhuriyet’in İlk Yılları..................................................................................13

Mehmet Cemâl Şener.........................................................................................13

Tabip Albay Mehmet Cemâl Bey.................................................................. 17

Atatürk’ün Koruması Hüseyin Reşat Şener..........................................20

Hüseyin Reşat’ın Atatürk ile Karşılaşması

ve Emrinde Göreve Başlaması......................................................................23

Anılar.........................................................................................................................36

Kayseri’de Soğuk bir Gece............................................................................... 41

Alışkanlıkları.........................................................................................................42

H. Reşat Atatürk’e Yemek Hazırlar.............................................................45

Kolağası Mustafa Kemal...................................................................................46

Bunları Sana Düzelttireceğim......................................................................48

Atatürk’ün İnceliği.............................................................................................. 51

İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Hediyesi...........................................................52

Gazi’nin Dolmabahçe Sarayı’ndan Gizlice Çıkışı.................................53

Atatürk Tek Başına Halkına Karışmak İsterdi....................................55

Riya ve Yalandan Nefret Eder.......................................................................58

Atatürk’ün Nüktesi.............................................................................................59

Atatürk’ün Dişçisi Sami Günzberg.............................................................60

Gazi’nin Manevi Kızı Ülkü............................................................................... 61

Ülkü’nün Kuzusu..................................................................................................62

Atatürk’ün Hayvan Sevgisi.............................................................................63

Atatürk’ün Köpeği Foks...................................................................................63

Kavun Satan Köylü..............................................................................................66

Münir Nurettin Bey............................................................................................70

Atatürk ve Spor.....................................................................................................71

Kurtdereli ve Atatürk........................................................................................73

Ağaç Sevgisi............................................................................................................ 74

Atatürk’e Suikast Girişimleri........................................................................ 74

Suikastlar Nasıl Yapılcaktı.............................................................................. 76

Nansen Pasaportu Nedir.................................................................................77

İşte Belge..................................................................................................................77

Atatürk’e Suikast İhbarı...................................................................................78

İngiliz Sefirinin İhbarı......................................................................................79

Anlamak Zordur...................................................................................................80

Gazi’nin Korumaları ..........................................................................................81

Küçük Bir Yanlışlık.............................................................................................83

Atatürk’ün Koruma Sayısı..............................................................................84

Makam Şoförü ve Korumalar........................................................................86

H. Reşat Şener’in Maaşı....................................................................................86

Anadolu’nun Tozlu Yolları...............................................................................87

O Sağarın da Sağarı............................................................................................90

Tipide Kaybolan Yol............................................................................................92

Atatürk Yalova’da.................................................................................................95

Yalnızlığı...................................................................................................................95

Kitap Tutkunuydu................................................................................................98

Gazi’nin H. Reşat’a Hediye Olarak Aldığı Saat.....................................99

Giyim Kuşamına Dikkat Ederdi.................................................................101

Milli Mücadele Kahramanı Cemâl Gökbayrak...................................102

İnönü İle Atatürk Arasındaki Gerginlik................................................103

İnönü’nün Başvekalete Sokulmaması....................................................107

Fevzi Paşa’nın Cevabı......................................................................................111

Antep’ten Gelen Süvari Alay Komutanı................................................ 112

Beklenen Oyuncak: Savarona.................................................................... 113

Atatürk’ün Diyarbakır Gezisi......................................................................117

Atatürk Mersin’de (19 Kasım 1937)........................................................119

Hatay Sorununu Çözmek İçin Mersin’e

Gidişi (20 Mayıs 1938)................................................................................... 121

Elbiseleri Olmuyor............................................................................................ 122

H. Reşat’ın Ameliyatı...................................................................................... 125

Atatürk’ün Ölümü............................................................................................. 126

H. Reşat, Gazi’nin Naaşının Yanında...................................................... 131

H. Reşat’ın Köşkten Ayrılışı........................................................................ 132

Atatürk’ün Naaşının Anıtkabir’e

Taşınması (10 Kasım 1953)........................................................................ 137

Deprem................................................................................................................... 139

Deniz, Vapur, Karamürsel…......................................................................... 140

Üsküdar Vapuru Faciası: ...............................................................................143

 

SONUÇ......................................................................................................................147

FOTOĞRAF ALBÜMÜ.......................................................................................149

Kaynakça................................................................................................................174

 

 

SUNUŞ

 

“Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.”

André GIDE

 

Kültür tarihinin ve edebiyatın en zengin kaynaklarından biri olan anı, insanlık tarihi için de önemli bir belgedir. Tanınmış askerlerin, bilim, sanat ve politika adamlarının veya onların hayatına çeşitli sebeplerle giren kişilerin kaleme aldıkları anılar; o insanların hayatlarını, yaşadıkları çağı, günümüz okuyucularına aktarmak açısından çok önemlidir. Edebiyat kültürü gelişmiş toplumlarda, bu türde kaleme alınmış eserler büyük zenginlik gösterirken, anı türünün bizim tarih ve yazın dünyamızda Tanzimat’tan sonra gelişmeye başladığı görülmektedir.

 

Tarihe yön veren büyük liderler, yalnızca yaşadıkları dönemin insanlarına değil, kendilerinden sonraki dönemde yaşayanlara da ilham kaynağı olurlar. 1881’de başlayıp 1938’de sona eren elli yedi yıllık hayat serüvenine çok şeyler sığdıran Atatürk hakkında, bugüne kadar çok şey yazılıp çizildi. Bu yazılanlar arasında, Atatürk ile yolları kesişen çok farklı kesimlerden asker, milletvekili, siyasetçi, şair-yazar, düşünürün yanı sıra ona çok yakın olup hizmet edenler (aşçısı, kütüphanecisi, berberi v.s.) anılarını kaleme alarak O’nu bize anlattılar. Biz de bu sayede Atatürk’ün askerliğini, devlet adamlığını, zevklerini, sevdiklerini-sevmediklerini, üzüntülerini, mutluluklarını, kırgınlıklarını, kısacası ona dair çok şeyi öğrendik. Atatürk ile ilgili tanıklıkları anlatabilecek ilk halkadaki o nesil artık yok. Yakın zamanda yazılan anılarda ise genellikle Atatürk’ün yanında-yakınında olan kişilerin çocuklarının, babalarından dinlediklerini, hafızalarında kaldığı kadarıyla bize aktarmalarından ibarettir. Bu nesil de kaybolduktan sonra Cumhuriyetin ilk yıllarına ait bilgileri ancak yazılı belgelerden öğrenmeye mecbur olacağız.

 

Elinizdeki bu kitap, Atatürk’ün koruma polisi H. Reşat Şener’in oğlu M. Cemâl Şener’in, babasından bizzat dinlediklerinden ve o döneme ilişkin yazılan kitaplardan alınan bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca kitapta, H. Reşat Şener’in hayatında belirleyici rol oynayan babası Tabip Albay Mehmet Cemâl ile oğlu M. Cemâl Şener’in hayatları yanında Karamürsel’in sosyal hayatına dair kesitler de verilmiştir.

 

H. Reşat Şener, 1933-1938 yılları arasında Atatürk’ün korumalığını yapmış, bu beş yıllık süre içinde neredeyse Atatürk’ü bir gölge gibi takip ederek bu büyük kahramanın yaşadıklarına şahitlik etmiştir. Atatürk’ü korumakla görevli polislerin hemen hiçbiri sağlıklarında anılarını yazmamış, bunun yerine yaşadıklarını yakın çevrelerine anlatmakla yetinmişlerdir.

 

İzmit Körfezi’nin güneyinde yer alan Karamürsel ile tanışıklığım sekiz yıl öncesine dayanıyor. Bu güzel ilçeye, Karamürsel’in yetiştirdiği, büyük sporcu ve hayırsever Gazanfer Bilge’nin ilçeye kendi adını vermek suretiyle yaptırdığı Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu’nda Türk Dili dersleri vermek üzere gelmiştim. M. Cemâl Şener’i de burada tanıdım. Kendisi, Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu’nun kantin işletmeciliğini yapıyordu. Çeşitli sebeplerle yaptığımız konuşmalarda babasının Atatürk’ün koruması olduğunu öğrendim. Bu konuşmaların birinde: “Bu anlattıklarının kitaplaştırılması gerektiğini, bu yaşanmışlıkların sonraki kuşaklara ancak bu şekilde aktarılabileceğini söyledim.” O da bunu büyük bir memnuniyetle kabul etti.

 

M. Cemâl Şener, babası öldüğünde henüz yirmi iki yaşındadır. Onun, olayları doğru değerlendirebilecek bir yaşta olmasının yanı sıra, bugün babasının Atatürk’e dair anlattıklarını ayrıntılarına kadar hatırlıyor olması, benim ortaya çıkan metne olan inancımı da artırdı. Ayrıca 1933-1938 arasında Gazi’nin yakınında bulunanların yazmış olduğu anılarla M. Cemâl’in anlattıkları arasında, detaylarda bir takım farklılıkların olması bu tür çalışmalarda karşılaşılabilecek normal durumlar olarak görülmelidir. Kitapta, o döneme ait farklı isimlerin yazdığı anılarla örtüşen kısımlar da metne eklenilmek suretiyle kitap zenginleştirilmiştir.

 

H. Reşat Şener, yaşadıklarının tamamını bir yere not etmemiş; fakat yapacağı seyahatlerini, bankadaki hesaplarını, alacaklarını, borçlarını, Atatürk’ün yanında işe başlama tarihini, Atatürk’ün Savarona’ya binişini, saat dakika olarak kaydetmiştir. Ayrıca Atatürk’ün ölüm saati de bu bordo renkli küçük not defterinde yerini almıştır. Yeri geldikçe bu küçük not defterindeki ayrıntılar okuyucuya aktarılacaktır. Not defterinde bulunan yazılara bakıldığında, Harf Devrimi’nin yapılmasından sonraki geçiş sürecinin izleri görülür. Yazım kurallarının oturmaması yanında not defterinde yer yer eski harflerle yazılan yazılar görülür. Not defterindeki yazıları bugünkü yazım kurallarıyla yazdıktan sonra, defterde yazılan orijinal şekillerini de dipnotta vermeyi uygun gördük. Ayrıca H. Reşat Şener’in, Atatürk’le ve diğer koruma görevini yapan resmi ve sivil görevlilerle çekilen fotoğraf albümü de kitapta yerini almıştır.

 

Atatürk’ün yanında hatta -aynı odada- kalacak kadar yakınında olan koruması H. Reşat Şener, beş yıllık görevi süresince Atatürk’ün, çok özel anlarına eşlik etmiştir. Reşat Bey de Atatürk’ün yanında bulunan diğer çalışanları gibi ketum davranmış ve şahit olduğu her şeyi anlatmamıştır. Kitaba aldığımız anılar da Reşat Bey’in coşkunluk zamanlarında anlattıklarından ibaret. Bu kitap, anlatıların da unutulup gitmesini önlemek ve yaşanmışlıkları ölümün elinden kurtarıp, insanlığın ortak hafızasına mal etmek amacıyla kaleme alınmıştır. 

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 297121
Aktif: 1
Bugün: 191
Dün: 234

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm