Ürünler

ÜNİVERSİTELERDE TAM MALİYETLEME


ÜNİVERSİTELERDE TAM MALİYETLEME


Açıklama

KİTAP ADI
ÜNİVERSİTELERDE TAM MALİYETLEME

YAZAR ADI 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemkut BADEM


YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055100377
Ebat: 16.5x23,5
Sayfa sayısı: 198
Baskı yılı: Ekim 2014

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALAR LİSTESİ....................................................................................................................XI

TABLOLAR LİSTESİ..........................................................................................................................XII

ÖNSÖZ.................................................................................................................................................XIII

 

1. TÜRKİYEDE YÜKSEKÖĞRETİM...............................................................................................1

10. GENEL BAKIŞ............................................................................................................................1

11. YÜKSEKÖĞRETİM ve ÜNİVERSİTE KAVRAMI.............................................................3

12. DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİMİN GELİŞİMİ..................................................................5

13. TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN GELİŞİMİ..............................................................8

130. Genel Açıklama...................................................................................................................8

131. Osmanlı Döneminde Yükseköğretim.............................................................................9

132. Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretim....................................................................11

14. YAKIN GEÇMİŞTE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE NİCEL GELİŞMELER........14

15. DEĞERLENDİRME..................................................................................................................17

 

2. TAM MALİYETLEME UYGULAMASI....................................................................................19

20. GENEL BAKIŞ..........................................................................................................................19

21. MALİYET KAVRAMINA BAKIŞ.........................................................................................20

210. Genel Açıklama.................................................................................................................20

211. Maliyet Bilgisinin Önemi................................................................................................23

212. Kapsam Açısından Maliyet Hesaplama Yöntemleri..................................................28

212.0. Açıklama...................................................................................................................28

212.1. Tam Maliyet Yöntemi.............................................................................................29

212.2. Değişken Maliyet Yöntemi....................................................................................30

212.3. Normal Maliyet Yöntemi.......................................................................................30

212.4. Asal Maliyet Yöntemi.............................................................................................31

212.5. Süper Değişken Maliyet Yöntemi........................................................................32

22. AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (EUA) TAM MALİYET

UYGULAMASI ÇALIŞMALARI...........................................................................................32

220. Genel Açıklama.................................................................................................................32

221. Üniversiteler Açısından Maliyet Bilgisinin Önemi...................................................34

222. Üniversiteler Açısından Tam Maliyetlemenin Gereği..............................................36

223. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)...............................................................................38

224. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Tam Maliyet Çalışmaları

(EUIMA- Full Costing Project).....................................................................................39

224.0. Açıklama...................................................................................................................39

224.1. Üniversitelerde Finansal Sürdürülebilirliğin Sağlanması...............................40

224.2. Tam Maliyetleme (Full Costing) Uygulamasının Faydaları.........................42

224.3. Tam Maliyetleme (Full Costing) Uygulamasında Karşılaşılan Engeller........43

224.4. Tam Maliyetleme (Full Costing) Uygulamasında

Gerekli Başarı Unsurları........................................................................................48

224.5. Tam Maliyet Yöntemini Uygulayan Ülke Örnekleri......................................50

23.TÜRKİYE’DE TAM MALİYET UYGULAMA ÇALIŞMALARI....................................61

230. Genel Açıklama.................................................................................................................61

231. Yüksek Öğretim Kurumu Koordinatörlüğünde 2010 Yılı Toplantıları ...............62

232. Yüksek Öğretim Kurumu Koordinatörlüğünde 2011 Yılı Toplantıları ...............65

233. Yüksek Öğretim Kurumu Koordinatörlüğünde 2012 Yılı Toplantıları ...............71

234. Son Durum ve Genel Değerlendirme...........................................................................72

 

3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TAM MALİYETLEME..............................75

30. GENEL BAKIŞ..........................................................................................................................75

31. METODOLOJİ..........................................................................................................................76

32. MALİYET YERLERİNİN TANIMLANMASI...................................................................79

320. Genel Açıklama.................................................................................................................79

321. Üniversiteler Açısından Maliyet Yerlerinin Tanımlanması.....................................80

321.0. Açıklama....................................................................................................................80

321.1. Ana Maliyet Yerlerinin Tanımlanması...............................................................81

321.2. Yardımcı Maliyet Yerlerinin Tanımlanması......................................................83

33. MALİYET DAĞITIM ANAHTARLARININ BELİRLENMESİ....................................85

34. MALİYET DAĞITIMI.............................................................................................................89

340. Genel Açıklama.................................................................................................................89

341. Birinci Dağıtım..................................................................................................................91

342. İkinci Dağıtım...................................................................................................................92

342.0. Açıklama...................................................................................................................92

342.1. Doğrudan Dağıtım Yöntemi................................................................................92

342.2. Kademeli Dağıtım Yöntemi..................................................................................93

342.3. Matematik Dağıtım Yöntemi...............................................................................96

342.4. Çapraz Dağıtım Yöntemi......................................................................................98

342.5. Planlı Dağıtım Yöntemi.......................................................................................100

343. Üçüncü Dağıtım ............................................................................................................101

35. ARAŞTIRMA PROJESİ TAM MALİYETİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ.........................104

350. Genel Açıklama...............................................................................................................104

351. Birinci ve İkinci Dağıtım...............................................................................................105

352. Ana Maliyet Yeri Tam Maliyetinin Hesaplanması..................................................109

353. Örnek Araştırma Projesi Verileri................................................................................112

354. Örnek Araştırma Projesi Tam Maliyetinin Hesaplanması....................................113

355. Değerlendirme.................................................................................................................116

 

4. TAM MALİYETLEMEDE FAALİYET ESASLI YAKLAŞIM............................................121

40. GENEL BAKIŞ.........................................................................................................................121

41. METODOLOJİ........................................................................................................................123

410. Genel Açıklama...............................................................................................................123

411. Üniversitelerde Maliyet Yapısı......................................................................................123

412. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi.......................................................................125

413. Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi.............................................129

414. Çalışma Metodolojisi......................................................................................................131

42. FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ..................................................................................135

420. Genel Açıklama...............................................................................................................135

421. Eğitim Faaliyeti................................................................................................................136

422. Araştırma Faaliyeti.........................................................................................................136

423. Topluma Hizmet Faaliyeti.............................................................................................137

424. Yönetsel Hizmetler ve Diğer Faaliyetler....................................................................138

425. Destek Hizmet Faaliyetleri............................................................................................138

43. AKADEMİK PERSONEL ZAMAN MUHASEBESİ.......................................................142

430. Genel Açıklama...............................................................................................................142

431. Zaman Verisi Toplama Yöntemleri.............................................................................143

432. Önerilen Zaman Verisi Toplama Yöntemi................................................................146

44. FAALİYET MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ........................................................148

440. Genel Açıklama ..............................................................................................................148

441. Akademik Personel Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı ....................................148

442. Fakülte Diğer Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı ..............................................149

443. Fakülte Taşınır ve Taşınmaz Amortismanlarının Faaliyetlere Dağıtımı ..........149

444. Ana Maliyet Yerlerine Dağıtımla Gelen Maliyetlerin Faaliyetlere Dağıtımı ...149

445. Yardımcı Maliyet Yerleri Amortismanlarının Faaliyetlere Dağıtımı ................150

446. Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Dağıtım Tablosu.....................................150

45. ÖRNEK UYGULAMA...........................................................................................................151

450. Genel Açıklama ..............................................................................................................151

451. Akademik Personel Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı ....................................154

452. Fakülte Diğer Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı ...............................................158

453. Fakülte Taşınır ve Taşınmaz Amortismanlarının Faaliyetlere Dağıtımı ..........159

454. Ana Maliyet Yerlerine Dağıtımla Gelen Maliyetlerin Faaliyetlere Dağıtımı ...162

455. Yardımcı Maliyet Yerleri Amortismanlarının Faaliyetlere Dağıtımı .................163

456. Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Dağıtım Tablosu.....................................165

 

5. SONUÇ ............................................................................................................................................171

50. ÖZETLEME .............................................................................................................................171

51. SONSÖZ....................................................................................................................................172

              52. YARARLANILAN YAYINLAR...........................................................................................175


Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248544
Aktif: 4
Bugün: 114
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm