Ürünler

MOTORLAR YAPI VE HESABI


MOTORLAR YAPI VE HESABI


Açıklama

KİTAP ADI 
MOTORLAR YAPI VE HESABI    

YAZAR ADI
H. İbrahim  ŞENGÜN

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR
ISBN: 9786055100292
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 380
Baskı yılı: Eylül 2014

 

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINİÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

MOTOR ANA BOYUTLARININ HESABI

1.1– KONU. . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2– İÇTEN YANMALI MOTORLARIN GÜÇ DENKLEMİ. … 16

1.3– STROK HACMİ GÜCÜ VE AŞIRI DOLDURMA. . . . . . . . 28

1.4– ORTALAMA İNDİKE BASINÇ . . . . . 31

1.5– MEKANİK VERİM. . . 38

1 .6– ORTALAMA EFEKTİF BASINÇ. . . . . . . . . . 41

1.7– VOLÜMETRİK VERİM. . . 43

1.8– DEVİR SAYISI. . . . . . . . . . 49

1.9– SİLİNDİR SAYISI . . . 50

a) Sıra motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

b) V–Motoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

c) W–Motoru. . . 51

d) H–Motoru. . . 51

e) Boxer Motoru. . . 54

f) Yıldız Motorlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

g) Karşıt Pistonlu Motor. . 54

h) Kafes Tipi Motorlar. . 55

1.10– ORTALAMA PİSTON HIZI. . 55

1.11– ÇALIŞMA METODU VE İNŞA TARZI. . . 56

1.12– ANA BOYUTLARIN HESABI . . …………60

a) Efektif Güç ve Devir Sayısının Tesbiti. . ………60

b) Boyut Hesabı İçin Seçilen Değerler. . 61

c) Boyut Hesabı İçin Yapılan Kabuller. . . 62

PROBLEM: . . . 67

 

2. BÖLÜM

KRANK – BİYEL MEKANİZMASI

2.1– GENEL BİLGİLER :. . . 81

2.2– PİSTON HAREKETİ VE STROK UZUNLUĞU. . . 82

2.3– PİSTON HIZI. . . . . . . . . . . . 86

2.4– PİSTONUN İVMESİ. . 88

2.5– KRANK – BİYEL MEKANİZMASINDA DİNAMİK BAĞINTILAR. . 89

2.5.1– GAZ KUVVETLERİ. . 89

2.5.2– ATALET KUVVETLERİ . . 92

2.5.3– MERKEZKAÇ KUVVETLERİ. . 96

2.5.4– SÜRTÜNME KUVVETLERİ. . 97

2.6– BİYELE TESİR EDEN KUVVETLER. . 97

2.7– KRANK MİLİNE TESİR EDEN KUVVETLER. . 99

 

3. BÖLÜM

PİSTONLAR VE KONSTRÜKSİYON ESASLARI

3.1- GENEL BİLGİLER. . . 101

3.2- PİSTON KONSTRÜKSİYONUNUN ESASLARI. . 102

3.3- PİSTON GÖVDELERİNİN FONKSİYONLARI. . . 103

3.4- PİSTONA ETKİ EDEN KUVVETLER. . 103

3.4.1- GAZ KUVVETLERİ. . 104

3.4.2- ATALET KUVVETLERİ. . 105

3.5- PİSTON KONSTRÜKSİYONUNA ISIL YÜKÜN ETKİSİ. . 106

3.6- PİSTON KONSTRÜKSİYONUNA SÜRTÜNMENİN ETKİSİ. . 108

3.7- PİSTONUN ANA BOYUTLARININ HESABI. . 109

3.7.1- MOTOR ELEMANLARININ PİSTON ŞEKLİNE TESİRİ . . 111

3.7.2- PİSTON BOŞLUĞUNUN HESABI. . 111

3.7.3- PİSTON ÜST YÜZÜ ŞEKİLLERİ VE CİDAR HESABI. . 112

3.7.4- PİSTONUN KONİK YAPISI VE ÇAPLARININ HESABI . . 119

3.7.5- PİSTON BOYUNUN HESABI. . 121

3.7.6- PİSTON PERNOSU VE YERİNİN TESBİTİ. . 124

3.7.7- PİSTON KABURGALARI VE YAN CİDARLARININ HESABI. . 125

3.7.8- PİSTON PERNOSU YUVA AÇIKLIĞININ HESABI . . 127

3.8- KROSHEDLİ PİSTON KONSTRÜKSİYONU. . . 128

3.9- PİSTON MALZEMELERİ. . . . 129

3.9.1- PİSTON MALZEMESİNDEN İSTENEN ÖZELLİKLER. . 129

3.9.2- PİSTON MALZEMELERİNİN SEÇİMİ. . 130

1- Dökme Demir. . . 131

2- Alüminyum-Bakır Alaşımları. . 133

3- Alüminyum-Silisyum Alaşımları. . 133

3.10- PİSTON İMALİ VE YÜZEY İŞLEMLERİ . . 135

 

4. BÖLÜM

SEGMANLAR VE KONSTRÜKSİYON ESASLARI

4.1- GENEL BİLGİLER. . . 137

4.2- SEGMANLARDAN İSTENİLEN ÖZELLİKLER . . 139

4.3- SEGMAN TİPLERİ VE SEÇİMİ . . 140

4.3.1- KOMPRESYON SEGMANLARI. . . . 140

4.3.2- YAĞ SEGMANLARI. . . 141

4.4– SEGMANIN ANA BOYUTLARININ HESABI. . 142

4.5– SEGMAN MALZEMELERİ. . 148

4.6– SEGMAN İMALİ. . . 149

4.7– SEGMANLARIN MONTAJI. . . . . . . 150

 

5. BÖLÜM

PİSTON PERNOSU VE KONSTRÜKSİYON ESASLARI

5.1– GENEL BİLGİLER. . . 153

5.2– PİSTON PERNOSU KONSTRÜKSİYON ESASLARI. . 154

5.3– PİSTON PERNOSU ANA BOYUTLARININ HESABI. . 156

5.4– PİSTON PERNOSU MALZEMELERİ. . 160

5.4.1– PİSTON PERNOSU MALZEMELERİNDEN İSTENİLEN ÖZELLİKLER. . . . 160

5.4.2– PİSTON PERNOSU YÜZEY İŞLEMLERİ. . . 162

 

6. BÖLÜM

BİYEL KOLU VE KONSTRÜKSİYON ESASLARI

6.1– GENEL BİLGİLER. . . 163

6.2– BİYELE ETKİ EDEN KUVVETLER. . 164

6.2.1– GAZ KUVVETLERİ. . 164

6.2.2– ATALET KUVVETLERİ . . 165

6.2.3– SÜRTÜNME KUVVETLERİ. . 166

6.3– KULLANILDIĞI MOTORLARA GÖRE BİYELLER. . 167

6.3.1– BASİT BİYEL. . . . . . . . . . 169

6.3.2– ÇATAL BİYEL. . 170

6.3.3– ANA BİYEL VE BİYELCİKLER. . . 172

6.4– BİYEL KOLU KONSTRÜKSİYON ESASLARI. . . 173

6.5– BİYEL BOYU. . . . . . 174

6.6– BİYEL KÜÇÜK BAŞININ HESABI. . 176

6.7– BİYEL KOLU. . . . . . . . 178

6.8– BİYEL KOLUNUN FLAMBAJA GÖRE KONTROL HESABI. . 181

6.9– BİYEL KOLUNUN SÜRTÜNMEYE GÖRE KONTROL HESABI . . 185

6.10– BİYEL BÜYÜK BAŞININ HESABI . . 188

6.11– BİYEL BAĞLANTI CİVATALARI VE SAPLAMALARI. . 192

6.12– ÇATAL BİYELDE BAZI HESAPLAR. . 197

6.13–BİYEL KOLU YATAKLARI. . 198

6.14– BİYEL MALZEMELERİ. . 203

 

7. BÖLÜM

KRANK MİLİ VE KONSTRÜKSİYON ESASLARI

7.1– GENEL BİLGİLER:. . 205

7.2– KRANK MİLİNE TESİR EDEN KUVVETLER. . . 206

7.3– KRANK MİLİNDEN ELDE EDİLEN MOMENTLER. . 208

7.4– KRANK MİLİNİN YÜKLENME DURUMU. . 209

7.4.1– KRANK MUYLUSUNUN EĞİLME ZORLANMASI. . 210

7.4.2– KRANK MUYLUSUNUN BURULMA ZORLANMASI. . 216

7.5– KRANK MUYLULARININ AMPİRİK FORMÜLLERLE HESABI. . 223

7.6– KRANK MUYLUSUNUN KONTROL HESABI . . . 226

7.7– KRANK KOLLARININ HESABI. . 227

7.8– KRANK MİLİNİN ATEŞLEME DURUMU. . . 230

7.9– KRANK MİLİNİN KONSTRÜKSİYON ESASLARI. . 230

7.10– KRANK MİLİ KARŞI AĞIRLIKLARI. . 236

7.11– KRANK MİLİ TİTREŞİMLERİ. . 239

7.12– KRANK MİLİ YATAKLARI. . 242

7.13– KRANK MİLİ İMÂLATI. . 244

 

8. BÖLÜM

KAM MİLİ VE KONSTRÜKSİYON ESASLARI

8.1– GENEL BİLGİLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

8.2– MOTOR ZAMANLARINA GÖRE KAM MİLİNİN DEVİR SAYILARI. . 249

8.3– SUPAPLARIN TAHRİKİ. . 254

8.4– HARMONİK KAM. . . . 258

8.5– TEĞETSEL KAM. . . . . . . . . 259

8.6– KAVİSLİ KAM VE SARKAÇ KOLLU KAM. . . 260

8.7– KAM MİLİNE ETKİ EDEN KUVVETLER. . . 261

8.8– KAM MİLİ KONSTRÜKSİYONU. . . . . . . . . . . . . . . . 266

8.9– KAM MİLİNİN TAHRİKİ. . 268

8.10– TİJ MEKANİZMASI. . . 273

8.11– TABLALI TİJ MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ. . 276

8.12– TEKERLEKÇİKLİ TİJ MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ. . 280

8.13– KÜLBÜTÖR KOLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

 

9. BÖLÜM

SUPAPLAR VE SUPAP YAYLARI

9.1– GENEL BİLGİLER. . . 285

9.2– SUPAPLARIN AÇILMA VE KAPANMASI . . . . . . . . 286

9.2.1– SUPAPLARIN AÇILMA VE KAPANMA ZAMANLARI. . 286

9.2.2– SUPAP AYAR DİYAGRAMLARI. . 288

9.3– SUPAP BOŞLUĞU AYARI. . 289

9.4– SUPAP KLAVUZLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

9.5– SUPAP KONSTRÜKSİYONU. . 293

9.5.1– SUPAP YERLEŞTİRME ŞEKİLLERİ . . 293

9.5.2– MOTORLARLARDA SUPAP SAYISI . . . 296

9.5.3– SUPAPLARIN SOĞUTULMASI VE ISI İLETİMİ. . 297

9.5.4– SUPAP YUVALARI VE HESABI. . 298

9.5.5– SUPAP KALKIŞININ HESABI. . 302

9.5.6– SUPAP TABLASI ET KALINLIĞININ HESABI . . 303

9.6– SUPAP ÇUBUĞU VE HESABI. . 304

9.7– SUPAP MALZEMELERİ . . . . 305

9.8– SUPAP YAYLARI. . . 306

9.9– SUPAP YAYLARININ HESABI. . . 308

9.9.1– SABİT KESİTLİ SİLİNDİRİK SUPAP YAYLARI. . 308

9.9.2– SABİT KESİTLİ KONİK SUPAP YAYLARI . . 310

9.9.3– ÇİFT SARIMLI SUPAP YAYLARI. . 312

9.9.4– TORSİYON ÇUBUĞU İLE KUMANDALI SUPAPLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314

 

10. BÖLÜM

VOLAN SİSTEMİ

10.1–GENEL BİLGİLER. . 317

10.2– MOTORLARIN DÜZGÜNSÜZLÜĞÜ. . 318

10.3– VOLANLARIN YAPISI VE MALZEMESİ . . 322

 

11. BÖLÜM

MOTOR GÖVDESİ

11.1– GENEL BİLGİLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325

11.2– ALT KARTER. . . 326

11.3– ÜST KARTER . . . . . 326

11.4– SİLİNDİR GÖVDESİ . . 327

11.4.1– ISLAK SİLİNDİR GÖMLEKLERİ . . 328

11.4.2– KURU SİLİNDİR GÖMLEKLERİ . . . 330

11.5– BÜYÜK DİESEL MOTORU GÖMLEKLERİ. . 331

11.6– SİLİNDİR BLOKU MALZEMELERİ. . 334

 

12. BÖLÜM

SİLİNDİR KAFASI

12.1– GENEL BİLGİLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

12.2– SİLİNDİR KAFASI KONSTRÜKSİYONU. . 338

12.3– SİLİNDİR KAFASI MALZEMELERİ. . 342

12.4– SİLİNDİR KAFASI CONTALARI. . 342

 

13. BÖLÜM

SOĞUTMA SİSTEMLERİ

13.1– GENEL SİLGİLER. . . . . . . . . . . . . . . 345

13.2– SOĞUTMA YÜKÜ VE ENERJİ AKIMI. . 346

13.3– MOTORLARDA SOĞUTMA ŞEKİLLERİ . . 349

13.3.1– HAVA İLE SOĞUTMALI MOTORLAR. . 349

13.3.2– SU İLE SOĞUTMALI MOTORLAR. . 352

1– TERMOSİFON USULÜ İLE SOĞUTMA. . 352

2– POMPA İLE SOĞUTMA DONANIMI. . 355

 

14. BÖLÜM

YAĞLAMA SİSTEMLERİ

14.1– GENEL BİLGİLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359

14.2– MOTORLARDA SÜRTÜNME. . 360

14.3– YAĞLARIN VİSKOZİTESİ. . 361

14.4– MOTOR YAĞLAMA SİSTEMLERİ. . 361

14.5– YAĞ POMPALARI. . 365

14.5.1– DİŞLİ POMPALAR. . . . . . . . 366

14.5.2– ROTORLU POMPALAR. . 367

14.5.3– PALETLİ YAĞ POMPALARI . . 367

14.5.4– PİSTONLU YAĞ POMPALARI . . 367

 

15. BÖLÜM

YOL VERME VE İLK HAREKET TERTİBATI

15.1– GENEL BİLGİLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369

15.2– EL İLE HAREKET VEREN TERTİBATLAR. . 371

15.3– ELEKTRİKLE İLK HAREKETİN TEMİNİ. . 371

15.3.1– AYAK VEYA EL İLE TESİR SAHASINA GİREN MARŞ MOTORU. . . . 374

15.3.2– TRAPEZ DİŞLİ MİLİNE SAHİP MARŞ MOTORU. . 374

15.3.3– BENDİX TİPİ MARŞ MOTORU. . 375

15.4– HAVA İLE İLK HAREKET VEREN TERTİBATLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376

 

REFERANSLAR. . . 378

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 235671
Aktif: 3
Bugün: 124
Dün: 410

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm