Ürünler

ETİK KAVRAMI VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİ


ETİK KAVRAMI VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİ


Açıklama

KİTAP ADI 
ETİK KAVRAMI VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİ

YAZAR ADI 
Prof. Dr. sami KARACAN


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-08-7
Ebat: 13.5x21
Sayfa sayısı: 210
Baskı yılı: Ocak 2014

 

 

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

İÇİNDEKİLER

 

Kısaltmalar............................................................................................1

ÖNSÖZ..................................................................................................3

GİRİŞ.....................................................................................................5

 

BİRİNCİ BÖLÜM

1 ETİK KAVRAMINA GENEL BAKIŞ.....................................................9

1.1 ETİK KAVRAMI VE TANIMI ......................................................9

1.2 ETİK SORUMLULUK VE ETİK ÖLÇÜLER.............................12

1.3 ETİK İLE İLİŞKİLİ BAZI KAVRAMLAR .................................14

1.3.1 Etik ve Ahlak..........................................................................14

1.3.2 Etik ve Töre.............................................................................18

1.3.3 Etik ve Örf - Adet .................................................................19

1.3.4 Etik ve Kültür.........................................................................19

1.3.5 Etik ve Sosyal Sorumluluk...................................................21

1.4 BAZI BİLİM DALLARI VE ETİK İLİŞKİSİ..............................25

1.4.6 Stratejik Yönetim ve Etik.....................................................25

1.4.7 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik....................................27

1.4.8 Finans ve Etik.........................................................................28

1.4.9 Pazarlama ve Etik..................................................................29

1.4.10 Halkla İlişkiler ve Etik........................................................30

1.4.11 Hukuk ve Etik......................................................................31

1.4.12 Felsefe ve Etik.......................................................................32

1.5 TEORİLER SETİ OLARAK TEMEL ETİK DEĞERLER........33

1.5.1 Faydacılık Teorisi...................................................................33

1.5.2 Kategorik Zorunluluklar Teorisi........................................34

1.5.3 Haklar Teorisi........................................................................35

1.5.4 Adalet Teorisi ........................................................................35

1.6 ETİK DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE

TEMEL ALINAN İLKELER............................................................36

1.7 ETİKSEL KARAR SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER...37

1.7.1 Kişiye İlişkin Faktörler..........................................................37

1.7.2 Eyleme İlişkin Faktörler........................................................38

1.7.3 Kuruma İlişkin Faktörler.....................................................38

1.7.4 Çevreye İlişkin Faktörler .....................................................38

 

İKİNCİ BÖLÜM

2 İŞLETMEDE ETİK: İŞ(LETME) ETİĞİ VE MESLEK ETİĞİ..........39

2.1 İŞ(LETME) ETİĞİ KAVRAMI VE TANIMI .............................39

2.2 İŞLETMEDE ETİĞE DUYULAN GEREKSİNİM....................41

2.3 ÇALIŞANLARIN ETİK DIŞI DAVRANIŞINI

OLUŞTURAN NEDENLER..........................................................42

2.3.1 Kişisel Nedenler.....................................................................43

2.3.1.1 Etik Ölçütleri Farklı Yorumlama..............................43

2.3.1.2 Bireylerin Bencil Davranması....................................43

2.3.1.3 Etik İkilemler................................................................44

2.3.1.4 Mesleki Bilgi Yetersizliği.............................................45

2.3.2 Kişisel Olmayan Nedenler...................................................46

2.3.2.1 İşletme Yönetiminin Etik

Davranışları Algılama Farkı......................................46

2.3.2.2 Haksız Rekabet.............................................................47

2.3.2.3 Meslek Ücreti................................................................47

2.3.2.4 Karşılıklı Güvensizlik.................................................48

2.3.2.5 Sahte ve Yanıltıcı Belge...............................................49

2.3.2.6 Etik Davranışların Esnetilmesi.................................49

2.4 MESLEK ETİĞİ...............................................................................49

2.4.1 Meslek Etiğinin Önemi........................................................53

2.4.2 Meslek Etiğinde Etik Sorunlar............................................54

2.4.3 Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerindeki Etkileri......57

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3 MUHASEBE VE MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK.....................59

3.1 MUHASEBE KAVRAMI ...............................................................59

3.2 MUHASEBE MESLEĞİ.................................................................62

3.3 MUHASEBENİN İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ................62

3.4 MUHASEBE BİLGİ KULLANICILARI .....................................63

3.4.1 İç Kullanıcılar.........................................................................64

3.4.2 Dış Kullanıcılar......................................................................65

3.5 MUHASEBE MESLEK ETİĞİ......................................................68

3.5.1 Meslek Etiğinin Muhasebe Mesleğindeki Yeri.................71

3.5.2 Muhasebe Meslek Etiğinin Amaçları................................73

3.5.3 Muhasebe Meslek Etiğine Duyulan Gereksinim.............74

3.5.4 Muhasebecilik Mesleği ve Muhasebe Etiği.......................76

3.5.5 Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik

Açısından Zorlukları............................................................78

3.5.6 Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Yaklaşımlar..............79

3.5.6.1 Teleolojik Yaklaşım......................................................80

3.5.6.1.1 Bireyci Yaklaşım..................................................81

3.5.6.1.2 Yararlı Olma Yaklaşımı.....................................81

3.5.6.2 Deontolojik Yaklaşım..................................................82

3.5.6.2.1 Etik ve Haklar Yaklaşımı..................................84

3.5.6.2.2 Eşitlikçi Yaklaşım...............................................85

3.6 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ

TAŞIMASI GEREKEN ETİKSEL NİTELİKLER......................86

3.6.1 Dürüstlük................................................................................86

3.6.2 Tarafsızlık...............................................................................88

3.6.3 Sır Saklama.............................................................................89

3.6.4 Bağımsızlık.............................................................................92

3.6.5 Yeterlilik..................................................................................95

3.7 MUHASEBE MESLEĞİNDE MESLEK

ETİĞİNİ DÜZENLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ..........96

3.7.1 Uluslararası Alanda Muhasebe Mesleğine

Yönelik Meslek Etiği Kuralları...........................................97

3.7.1.1 AI CPA’nın Meslek Etiğine Yönelik Kuralları..........98

3.7.1.2 IFAC’ın Meslek Etiğine Yönelik Kuralları.............102

3.7.1.3 Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü Etik

Davranış Standartları.................................................105

3.7.2 Türkiye’de Muhasebe Mesleğine Yönelik

Meslek Etiği Kuralları.........................................................107

3.7.2.1 3568 Sayılı Kanuna Göre

Meslek Etiği Kuralları................................................108

3.7.2.2 TÜRM OB Düzenlemelerinde

Meslek Etiği Kuralları...............................................112

3.7.2.3 Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinde

Meslek Etiği Kuralları................................................120

 

EK 1

Ruhsatlı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ve Yeminli Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek

Ahlakı Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı..............................123

 

EK 2

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde

Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik....................................134

 

EK

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde

Uyacakları Etik İlkeler..............................................................................138

 

SONUÇ........................................................................................................179

YARARLANILAN YAYINLAR .............................................................183

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248544
Aktif: 9
Bugün: 105
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm