Ürünler

PARA POLİTİKASI


PARA POLİTİKASI


Açıklama

KİTAP ADI 
PARA POLİTİKASI

YAZAR ADI
Prof. Dr. Osman Z. ORHAN

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-05-6
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 422
Baskı yılı: Ekim 2015

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

 

ŞEKİLLER VE TABLOLAR....................................................................................... VII

KISALTMA VE SEMBOLLER .................................................................................... X

GİRİŞ ...................................................................................................................... 1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

PARA EKONOMİSİ VE PARA POLİTİKASININ TEMELLERİ ................ 3

 

1.1. PARA KAVRAMI VE PARA SİSTEMLERİ .......................................... 5

1.1.1. Paranın Tanımı ve Önemi ........................................................................... 5

1.1.2. Paranın Temel Özellikleri ............................................................................ 6

1.1.3. Paranın Temel Fonksiyonları ...................................................................... 6

1.1.4. Başlıca Para Sistemleri ................................................................................. 8

1.2. PARA TALEBİ VE PARA MİKTARI TANIMLARI ............................... 14

1.2.1. Para Talebi Motifleri ................................................................................... 15

1.2.2. Para Talebinin Belirleyen Faktörler .......................................................... 18

1.2.3. Para Talebi Teorileri ................................................................................... 18

1.2.4. Para Miktarı Tanımları .............................................................................. 20

1.3. BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR .......................................... 26

1.3.1. Bankaların İşlevleri ..................................................................................... 26

1.3.2. Finansal Piyasalar ....................................................................................... 27

1.3.3. Merkez Bankacılığı ..................................................................................... 43

1.3.4. Para Kurulu Sistemi .................................................................................... 56

1.4. PARA POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ .................................. 59

1.4.1. Para Politikasının Tanımı, Türleri ve Göstergeleri ................................. 60

1.4.2. Para Politikasının Amaçları ve Araçları .................................................. 66

1.4.3. Para Politikası Uygulamalarında Gecikme Sorunu ............................... 78

1.4.4. Para Politikasının Ekonomiyi Etkileme Kanalları .................................. 79

1.5. AÇIK EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI...................................... 88

1.5.1. IS - LM Analizi............................................................................................. 88

1.5.2. AD - AS Analizi .......................................................................................... 98

1.5.3. Makro Ekonomik Denge............................................................................104

1.5.4. Para Politikasının Etkililiği.......................................................................107

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

PARA TEORİSİ VE PARA POLİTİKASI KONUSUNDA

BAŞLICA TEORİK YAKLAŞIMLAR...........................................................123

 

2.1. KLASİK YAKLAŞIM...............................................................................130

2.1.1. Klasik Yaklaşımın Temel Varsayımları...................................................130

2.1.2. Klasik Yaklaşımda Toplam Arz................................................................134

2.1.3. Klasik Yaklaşımda Para Talebi.................................................................135

2.1.4. Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasası............................................................140

2.1.5. Klasik Yaklaşımda Para ve Maliye Politikası..........................................142

2.1.6. Klasik Yaklaşımda Emek Piyasası............................................................147

2.2. KESNESYEN YAKLAŞIM.......................................................................148

2.2.1. Kesnesyen Yaklaşımda Toplam Arz........................................................149

2.2.2. Açık Finansman Politikası........................................................................151

2.2.3. Keynes Etkisi............................................................................................153

2.2.4. Philips Eğrisi Analizi.................................................................................156

2.2.5. Keynesyen Yaklaşımda Para Talebi.........................................................159

2.2.6. Keynesyen Yaklaşımda Para Politikası....................................................168

2.3. MONETARİST YAKLAŞIM..................................................................179

2.3.1. Monetarist Yaklaşımın Temel Önermeleri.............................................180

2.3.2. Doğal İşsizlik Oranı ve Philips Eğrisi Analizi........................................183

2.3.3. Monetarist Yaklaşımda Para Talebi ve Para Arzı...................................187

2.3.4. Monetarist Yaklaşımda Para Politikası...................................................184

2.3.5. Alternatif Parasal Disiplin Önerileri.......................................................195

2.3.6. Para Politikalarında Gecikme Sorunu......................................................198

2.4. YENİ KLASİK İKTİSAT YAKLAŞIMI................................................199

2.4.1. Rasyonel Beklentiler Hipotezi..................................................................200

2.4.2. Politika Etkisizliği Teoremi......................................................................201

2.4.3. Enflasyon ile Mücadelenin Reel Maliyetleri............................................202

2.4.4. Rasyonel Beklentiler ve Philips Eğrisi......................................................202

2.4.5. Lucas Toplam Arz Eğrisi..........................................................................206

2.4.6. Yeni Klasik Yaklaşımda Para Politikası...................................................207

2.5. YENİ KESNESYEN YAKLAŞIM............................................................212

2.5.1. Emek Piyasası ile İlgili Yeni Yaklaşımlar................................................213

2.5.2. Mal Piyasası ile İlgili Yeni Yaklaşımlar...................................................216

2.5.3. Para ve Sermaye Piyasası ile İlgili Yaklaşımlar......................................216

2.5.4. Yeni Kesnesyen Yaklaşımda Para Politikası............................................219

2.6. POST KESNESYEN YAKLAŞIM..........................................................221

2.6.1. Gelir Dağılımındaki Dengesizlik.............................................................221

2.6.2. Ücret ve Fiyat Kontrolleri.........................................................................222

2.7. SİYASAL EKONOMİK YAKLAŞIM....................................................224

2.7.1. Fırsatçı Model (Nordhaus Modeli)..........................................................224

2.7.2. Partizan Model (Hibbs Modeli)...............................................................229

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARASAL İSTİKRARSIZLIK SORUNU VE ALTERNATİF

PARA POLİTİKASI STRATEJİLERİ......................................................................235

 

3.1. KAMU AÇIKLARININ FİNANSMANI VE PARASAL

İSTİKRARSIZLIK.......................................................................................................235

3.1.1. Kamu Kesimi ve Kamu Açıkları..............................................................236

3.1.2. Kamu Açıklarının Etkileri........................................................................239

3.1.3. Kamu Açıklarının Finansmanı................................................................243

3.2. ENFLASYON SORUNU.....................................................................................257

3.2.1. Enflasyonun Tanımı ve Ölçümü..............................................................258

3.2.2. Enflasyonun Türleri...................................................................................260

3.2.3. Enflasyon Maliyetleri................................................................................268

3.2.4. Enflasyon Konusunda Başlıca Görüşler.................................................274

3.3. ALTERNATİF PARA POLİTİKASI STRATEJİLERİ...................................284

3.3.1. Döviz Kuru Hedeflemesi Stratejisi..........................................................293

3.3.2. Parasal Hedefleme Stratejisi.....................................................................297

3.3.3. Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi..............................................................300

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI........................................317

 

4.1. TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN TANIMI VE HESAPLANMASI............317

4.1.1. Fiyat Endekslerinin Hesaplanması..........................................................318

4.1.2. Başlıca Fiyat Endeksi Türleri....................................................................321

4.1.3. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)..........................................................321

4.1.4. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)....................................................322

4.1.5. GSMH Zımni Deflatörü...........................................................................323

4.1.6. Çekirdek Enflasyon...................................................................................323

4.2. TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN NEDENLERİ VE ENFLASYON

İLE MÜCADELE.........................................................................................................325

4.2.1. İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi........................................................325

4.2.2. Kamu Kesimi Açıkları...............................................................................326

4.2.3. KİT’lerin Fiyatlama Politikası ve Özelleştirme......................................331

4.2.4. Tarımsal Destekleme Politikaları.............................................................332

4.2.5. Siyasi İstikrarsızlık ve Seçim Ekonomisi................................................333

4.2.6. Döviz Kurlarındaki Belirsizlik.................................................................333

4.2.7. Verimliliğe Dayanmayan Ücret Artışları................................................334

4.2.8. Enflasyon İle Mücadele Programları.......................................................338

4.4. TÜRKİYE’DE 1980 ÖNCESİ DÖNEMDE PARA POLİTİKASI................341

4.4.1. 1923 - 1932 Döneminde Para Politikası.................................................342

4.4.2. 1933 - 1938 Döneminde Para Politikası.................................................343

4.4.3. 1939 - 1950 Döneminde Para Politikası.................................................343

4.4.4. 1950 - 1960 Döneminde Para Politikası.................................................344

4.4.5. 1960 - 1980 Döneminde Para Politikası.................................................344

4.5. TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI DÖNEMDE PARA POLİTİKASI.............347

4.5.1. 1980 - 1985 Döneminde Para Politikası.................................................355

4.5.2. 1986 - 1990 Döneminde Para Politikası.................................................357

4.5.3. Parasal Programlama Dönemi.................................................................363

4.5.4. 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı...............................................378

4.5.5. 2001 Yılından Günümüze Gelişmeler.....................................................387

 

SONUÇ..........................................................................................................................397

YARARLANILAN KAYNAKLAR...........................................................................403

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248545
Aktif: 12
Bugün: 150
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm