Ürünler

TÜRK EDEBİYATINDA HECE ARUZ TARTIŞMALARI


TÜRK EDEBİYATINDA HECE ARUZ TARTIŞMALARI


Açıklama

KİTAP ADI 
TÜRK EDEBİYATINDA HECE ARUZ TARTIŞMALARI   

YAZAR ADI
Yrd. Doç. Dr. Hasan KOLCU

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055936914
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 320
Baskı yılı: Mart 2013

 

Online Satın Almak İçin Tıklayınız

 

Türk edebiyatının tarihî hayatı içerisinde, gelişme ve ilerleme yolunda çeşitli tartışmalara şahit oluruz. Bu tartışmalardan bazıları edebiyat ve fikir dünyamızın değişmez tartışma konularını teşkil etmiş, hatta bunlardan bazıları günümüze kadar varlıklarını sürdüregelmişlerdir. Dilimiz etrafında ortaya çıkan tartışmalar, bu tespitimizi destekleyen en canlı örnektir.

Edebiyatımızda uzun seneler dil meselesine paralel olarak gündemi meşgul eden konulardan birisi de, hece-aruz tartışmalarıdır. İşte bu kitap, Millî Edebiyat Akımı’nın temel hedeflerinden biri olan şiirde hece ölçüsünü kullanmak için gündeme getirilen hece-aruz tartışmalarını, tarihsel kronolojisi içerisinde ele alıp inceleyen önemli bir bilimsel çalışmanın ürünüdür.

KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ...............................................................................................................................XI

GİRİŞ....................................................................................................................................1

 

İSLÂM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI’NDA VEZİN.........................................................1

İslâm Tesirinde Türk Edebiyatı’nda Vezinde Dualite...........................................................4

İlk Kullanışlar.........................................................................................................................4

Divan Şâirlerinin Halk Şiirine ve Hece Veznine Karşı Tavırları...........................................5

Halk Şâirlerinin Aruz Veznini Kullanmaları...........................................................................9

Divan Şâirlerinin Hece Veznine Yönelmeleri........................................................................10

 

TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATINDA HECE VEZNİ....................................18

Âkif Paşa’nın Hece Vezinli Şiir Denemeleri..........................................................................18

Edhem Pertev Paşa ve Destanı ............................................................................................. 20

 

TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI’NDA HECE-ARUZ MESELESİ............ 26

Ziya Paşa ve Hece Vezni........................................................................................................27

Nâmık Kemal ve Hece Vezni............................................................................................... 34

Nâmık Kemal’in Hece Vezinli Şiirleri ...................................................................................41

Nâmık Kemal’in Tiyatro Eserleri Dışında Hece Vezinli Şiir Denemeleri............................ 44

Abdülhak Hâmid ve Hece Vezni .......................................................................................... 46

Abdülhak Hâmid’in Hece Vezinli Şiirleri...............................................................................52

Recâizâde Mahmud Ekrem ve Hece Vezni............................................................................53

Münif Paşa ve Hece Vezni.......................................................................................................55

Hece Vezni Üzerinde Yeni Bir Görüş.....................................................................................56

Hazîne-i Fünûn ve Hece Vezni ...............................................................................................58

Hece Vezni Üzerinde İlk Nazarî Bilgiler................................................................................61

Ahmed Cevdet Paşa ve Hece Vezni........................................................................................63

 

TAKRÎZ...................................................................................................................................65

 

SERVET-İ FÜNÛN YILLARINDA HECE-ARUZ MÜNÂKAŞASI..................................67

Şiiri Vezin Kaydından Kurtarma............................................................................................ 68

İlk Hece-Aruz Münâkaşası.......................................................................................................73

Manastırlı Fâik ve Türkçe Aruz...............................................................................................77

Türkçe Aruz..............................................................................................................................78

Hece Vezninin Tutunması Yolunda Malûmat’ın Yaptığı Çalışmalar.................................... 80

Mehmed Emin ve Türkçe Şiirler............................................................................................. 87

TÜRK EDEBİYATINDA HECE-ARUZ TARTIŞMALARI

Türkçe Şiirler’in Doğurduğu Yankılar.................................................................................... 90

Türkçe Şiirler ve Mehmed Emin Bey’in Tesiri...................................................................... 92

Servet-i Fünûn Yıllarının İkinci Hece-Aruz Münâkaşası ...................................................... 95

 

1905’TE “ÇOCUK BAHÇESİ” MECMUASINDA MEHMED EMİN’İN

ŞİİRLERİ ETRAFINDAKİ MÜNÂKAŞADA HECE-ARUZ MESELESİ........................105

Necib Âsım ve Millî Vezin......................................................................................................119

 

MEŞRÛTİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA

HECE-ARUZ MÜNÂKAŞALARI.......................................................................................121

Türk Derneği........................................................................................................................ 123

Genç Kalemler .................................................................................................................... 124

Say ü Tetebbu ve Hece-Aruz Münâkaşaları ....................................................................... 126

Millî Aruz .............................................................................................................................131

Ahmet Hikmet ve Millî Aruz................................................................................................134

Ziya Gökalp ve Hece Vezni İle İlgili İrşadları......................................................................140

 

MÜTÂREKE VE MÌLLÎ MÜCADELE YILLARINDA

HECE-ARUZ MÜNÂKAŞALARI......................................................................................181

Münâkaşalar .........................................................................................................................182

Bir Anket ........................................................................................................................... 202

Hece-Aruz Meselesi Etrafında Yazılan Mizâhî Yazılar..................................................... 204

Hece Vezninin Aruz Karşısında Üstünlük Kazanması ....................................................... 207

Mütâreke ve Millî Mücâdele Yılları’nın Diğer Hece-Aruz Münâkaşaları….......................213

Yahyâ Kemal ve Vezin Meselesi ...................................................................................... 228

Türkçülüğün Esâsları’nda Yer Alan Vezinle Alâkalı Fikirler ............................................235

 

CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA

HECE-ARUZ MÜNÂKAŞALARI.................................................................................. 238

I. Türk Dil Kurultayı ve Vezin Meselesi...............................................................................245

Samih Rıfat’ın İleri Sürdüğü Tezin Getirdiği Münâkaşalar............................................... 246

Karikatür ve Vezin Meselesi .................................................................................................259

Hece Vezni Üzerinde Teknik Bilgiler Veren Eserler ......................................................... 260

Türk Şiirlerinin Vezni ............................................................................................................261

Millî Şiir Âhengi ................................................................................................................... 262

San’ata Dâ’ir’de Yer Alan Vezinle Alâkalı Fikirler ............................................................ 263

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı’nda Hece-Aruz Meselesi Etrafında Yapılan Son

Münâkaşa................................................................................................................................ 265

 

NETİCE................................................................................................................................. 273

 

BİBLİYOGRAFYA.............................................................................................................. 279

 

DİZİN..................................................................................................................................... 303

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 235669
Aktif: 8
Bugün: 117
Dün: 410

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm