Ürünler

Teori ve Örneklerle JEOFİZİKTE MODELLEME


Teori ve Örneklerle JEOFİZİKTE MODELLEME


Açıklama

KİTAP ADI 
Teori ve Örneklerle JEOFİZİKTE MODELLEME

    
YAZAR ADI
Doç. Dr. Bülent ORUÇ

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5936-64-8
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 376
Baskı yılı: Mart 2012

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


KİTAP HAKKINDA ÖZET BİLGİ

 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM 1

 

1.11. Ortogonal Matrisler................................................................................................. 24

1.11.1. Gram-Schmidt Yöntemi ile Ortogonal Matrislerin Hesaplanması................ 24

1.12. Özdeğerler ve Özvektörler ....................................................................................... 28

1.13. QR Ayrışımı..............................................................................................................31

1.13.1. QR Ayrışımı ile Özdeğer Hesaplanması.......................................................... 33

1.14. Tekil Değer Ayrışımı (SVD)..................................................................................... 34

1.15. Doğrusal Bağıntılar Sistemi .................................................................................... 39

1.15.1. İyi ve Kötü Koşullu Doğrusal Bağıntılar Sistemleri...................................... 40

1.15.2. Aşırı Tanımlı Doğrusal Bağıntılar Sistemi ve Normal Bağıntılar................ 43

1.15.2.1. Normal Bağıntıların Geometrik Olarak Elde Edilmesi ........................ 45

1.15.2.2. Normal Bağıntıların QR Ayrışımı ile Çözümü..................................... 54

1.15.2.3. Normal Bağıntıların SVD Yöntemiyle Çözümü................................... 56

1.16. Eksik Tanımlı Doğrusal Bağıntılar Sistemi ve Minimum Norm Çözümü........... 58

1.16.1. Eksik Tanımlı Sistemlerin QR Ayrışımı ile Çözümü..................................... 60

1.16.2. Eksik Tanımlı Sistemlerin SVD Yöntemi ile Çözümü...................................61

1.17. Optimizasyon ............................................................................................................ 62

1.17.1. Endik İniş Yöntemi ile Doğrusal Optimizasyon............................................. 63

1.17.2. Eşlenik Gradyent Yöntemi ile Doğrusal Optimizasyon................................. 67

1.17.2.1. Eşlenik Gradyent Yönteminin Enküçük Kareler Çözümü.................... 74

1.17.3. Endik İniş Yöntemi ile Doğrusal Olmayan Optimizasyon............................ 77

1.17.4. Eşlenik Gradyent Yöntemi ile Doğrusal Olmayan Optimizasyon................ 82

1.17.5. Lokal ve Global Minimumların Doğrusal Olmayan Optimizasyonu ......... 86

1.17.5.1. Endik İniş Yöntemi ile Lokal ve Global Optimizasyon....................... 86

1.17.5.2. Eşlenik Gradyent Yöntemi ile Lokal ve Global Optimizasyon............ 88

1.18. Türev.......................................................................................................................... 89

1.18.1. Sonlu Farklar Yöntemiyle Yaklaşık Türevler.................................................. 91

1.18.2. Bir Boyutlu Poisson Diferansiyel Denkleminin Çözümü.............................. 95

1.19. Newton-Raphson Yöntemi...................................................................................... 102

1.19.1. Doğrusal Olmayan Bağıntılar Sisteminin Çözümü ..................................... 104

1.19.2. Newton-Raphson Yönteminin Yakınsama Oranı .........................................110

 

BÖLÜM 2

Düz Çözüm.......................................................................................................................113

2.1. İki Boyutlu Poligonal Modellerin Gravite Anomalilerinin Hesaplanması.............119

2.2. İki Boyutlu Poligonal Modellerin Manyetik Anomalilerinin Hesaplanması........ 127

2.3. Manyetotellürik Yöntemde Düz Çözüm................................................................. 129

2.3.1. Yatay Tabakalı Ortamlarda Görünür Özdirenç

ve Faz Eğrisinin Hesaplanması...................................................................................133

2.4. Schlumberger Diziliminde Elektrik Özdirenç ve Düz Çözüm............................. 136

2.4.1. Doğrusal Filtrelerle Görünür Özdirenç Eğrilerinin Hesaplanması............... 140

2.5. Yoğunluk ve Sismik Hızlardan Yansıma Sismogramlarının Hesaplanması.........145

2.6. Bir Boyutlu Isı Denkleminin Sonlu Farklarla Çözümü ve Düz Çözüm............... 154

2.6.1. Açık Çözüm ..................................................................................................... 156

2.6.2. Kapalı Çözüm ................................................................................................. 160

 

BÖLÜM 3

 

Ters Çözüm.......................................................................................................................165

3.1. Doğrusal Ters Çözüm................................................................................................167

3.1.1. Ayrıklaştırma ve Ayrık Verilerin Doğrusal Ters Çözümü............................ 168

3.1.2. Enküçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Çözüm.............................................171

3.1.3. Gravite Verilerinin Doğrusal Ters Çözümü.....................................................173

3.1.3.1. Bir Boyutlu Doğrusal Ters Çözüm..........................................................173

3.1.3.2. İki Boyutlu Doğrusal Ters Çözüm..........................................................176

3.1.4. Manyetik Verilerin Doğrusal Ters Çözümü....................................................181

3.1.4.1. Bir Boyutlu Doğrusal Ters Çözüm..........................................................181

3.1.4.2. İki Boyutlu Doğrusal Ters Çözüm..........................................................182

3.1.5. Sismometre Kayıtlarının Doğrusal Ters Çözümü...........................................189

3.1.6. Sismik Tomografi .............................................................................................191

3.1.6.1. Doğrusal Tomografi................................................................................. 193

3.1.7. Sismik Yansıma Verilerinde Ters Filtreleme .................................................. 198

3.1.7.1. Enküçük Kareler Yöntemi ile Ters Filtreleme........................................ 205

3.1.7.1.1. Wiener Filtreleri................................................................................ 208

3.1.8. Enküçük Kareler Yöntemi ile Veri Çakıştırma ..............................................213

3.1.8.1. Bir Boyutlu Veri Çakıştırma....................................................................214

3.1.8.2. İki Boyutlu Veri Çakıştırma................................................................... 223

3.1.9. Yinelemeli Enküçük Kareler Doğrusal Ters Çözümü.....................................231

3.1.10. Yinelemeli Minimum Norm Doğrusal Ters Çözümü.................................. 232

3.2. Doğrusal Olmayan Ters Çözüm.............................................................................. 232

3.2.1. Enküçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Olmayan Ters Çözüm................... 242

3.2.1.1. Ağırlıklı Enküçük Kareler Yöntemi....................................................... 248

3.2.1.1.1. Parametre ve Veri Ağırlıklandırma................................................ 250

3.2.1.2. Sönümlü Enküçük Kareler Yöntemi (Marquardt-Levenberg Yöntemi)................ 252

3.2.1.3. Sönümlü Ağırlıklı Enküçük Kareler Yöntemi ..................................... 255

3.2.1.4. SVD Yöntemi ile Doğrusal Olmayan Ters Çözüm............................... 256

3.2.1.5. Sönümlü Enküçük Kareler Yönteminin SVD Çözümü ....................... 262

3.3. Parametre ve Veri Ayırımlılığı................................................................................. 263

3.3.1. Doğrusal Ters Çözümde Ayırımlılık .............................................................. 264

3.3.2. Doğrusal Olmayan Ters Çözümde Ayırımlılık.............................................. 268

3.3.2.1. SVD Yönteminde Ayırımlılık................................................................. 268

3.3.2.1.1. Sıfırdan Farklı Tekil Değerlere Göre Sınıflandırma..................... 270

3.3.2.2. Sönümlü Enküçük Kareler Yönteminin SVD Çözümünde Ayırımlılık........... 279

3.4. Duyarlılık Matrisinin Sayısal Türev ile Hesaplanması.......................................... 299

3.4.1. Manyetotellürik ve Elektrik Özdirenç Ters Çözümünde Yaklaşık Türevler.......... 302

3.5. Jeofizik Modellemede Optimizasyon...................................................................... 305

3.5.1. Endik İniş Yöntemiyle Optimizasyon............................................................. 306

3.5.2. Eşlenik Gradyent Yöntemiyle Optimizasyon .................................................311

 

Kaynaklar..........................................................................................................................319

 

EK

(MATLAB Bilgisayar Programları)................................................................................ 325

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 319612
Aktif: 6
Bugün: 106
Dün: 160

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm