Ürünler

Uygulamalı İstatistik


Uygulamalı İstatistik


Açıklama

KİTAP ADI 
UYGULAMALI İSTATİSTİK
Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve İşletme Bilim Dalları İçin


YAZAR ADI
Prof. Dr. Aydın TÜRKBAL


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları


DETAYLAR         
ISBN: 9786055936617
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 294
Baskı yılı: Kasım 2011

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BÖLÜM: 1

1. GİRİŞ

1.1 Bilimin Anlam ve Bilim Adamı

1.2. Bilimin Amacı ve Özellikleri

1.3.Bilimsel Yöntem

1.3.1. Tümdengelim

1.3.2. Tümevarım

1.3.3.Kuram

1.3.4 Değişkenler ve Ölçülmesi

1.3.5. Hipotezler

1.3.6. İlişkiler

1.3.7. Teori ve Kanun

 

BÖLÜM: 2

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN ANLAMI, KAPSAMI VE UNSURLARI

2.1. Bilimsel Araştırmaların Anlamı ve Araştırmacı

2.2.Bilimsel Araştırmaların Özellikleri

2.3.Bilimsel Araştırmaların Bölümleri

2.4.Veri ve Birimin Tanımı ve Çeşitleri

2.4.1.Verinin Tanımı

2.4.2.Birim ve Çeşitleri

2.4.3.Nitelik ve Şık

2.4.4. Kütle ve Çeşitleri

2.4.5.Verilerin Seçimi

2.4.5.1.İradi Seçim

2.4.5.2. İradi Olmayan (Tesadüfî) Seçim

 

BÖLÜM: 3

3. VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

3.1. Verilerin Toplanması

3.2.Veri Toplama Araçları

3.3.Veri Toplama Yöntemleri

3.3.1.Görüşme

3.3.2. Anket

3.3.3.Gözlem

3.3.4.Belgesel Kaynak Derlemesi

3.4.Veri Hataları ve Verilerin Yararlılık Derecesi

3.5.Verilerin İşlenmesi

3.5.1.Sınıflandırma

3.5.2.Kombine Sınıflandırma

3.5.3.Gruplandırma

3.6 İstatistik Tablolar

3.6.2. Tablo Kısımları

3.6.3.Tablo Düzenleme Teknikleri

3.7. Şekiller

3.7.2. Şekillerin Sınıflandırılması

3.7.2.1.Kapalı Şekiller

3.7.2.1.1.Sütun Şekiller

3.7.2.1.2. Alan Şekilleri

3.7.2.1.3.Noktalı Şekiller

3.7.2.1.4.Kartogramlar

3.7.2.1.5.Hacim Şekilleri

3.7.2.2.Açık Şekiller

 

BÖLÜM: 4

4.İSTATİSTİĞİN TANIMI, KONUSU, TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

4.1.İstatistiğin Tanımı

4.2.İstatistiğin Konusu

4.3.İstatistiğin Tarihçesi

4.4.İstatistiğin Önemi

 

BÖLÜM: 5

5.MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ, DAĞILMA ÖLÇÜLERİ VE ORANLAR

5.1.Ortalamalar (Merkezi Eğilim Ölçüleri)

5.1.1.Ortalamaların Mahiyeti

5.1.2. İndisler ve Toplama İşareti

5.1.3.Serilerin Bünyeleri Açısından İncelenmesi

5.1.4.Ortalama Çeşitleri

5.1.4.1.Analitik Ortalamalar

5.1.4.1.1.Aritmetik Ortalama

5.1.4.1.2.Kareli Ortalama

5.1.4.1.3.Geometrik Ortalama

5.1.4.1.4.Harmonik Ortalama

5.1.4.2 Analitik olmayan ortalamalar

5.1.4.2.1 Medyan

5.1.4.2.2 Kartiller

5.1.4.2.3 Desiller

5.1.4.2.4 Persantiller

5.1.4.2.5 Mod

5.1.5 Kullanılacak Ortalama Tipinin Seçimi

5.2 Dağılma ve Değişkenlik

5.2.1 Dağılmanın mahiyeti

5.2.2.Dağılma Ölçüleri

5.2.2.1.Analitik Dağılma Ölçüleri

5.2.2.1.1.Ortalama Sapma

5.2.2.1.2 Standart Sapma

5.2.2.1.3. Değişim Katsayısı

5.2.2.2.Analitik Olmayan Dağılma Ölçüleri

5.2.2.2.1.Dağılma Aralığı

5.2.2.2.2.Kartiller Arası Aralık

5.2.2.2.3.Desiller Arası Aralık

5.2.2.2.4.Persantiller Arası Aralık

5.3.Oranlar

5.3.1.Oranların mahiyeti

5.3.2. Oran Çeşitleri

5.3.2.1. Olaylar arasındaki ilişkiye göre oranlar

5.3.2.2. İlişkinin Derecesine Göre Oranlar

5.3.3.Oranlarla İlgili Sorunlar

5.3.4.Oranların Seçim ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

 

BÖLÜM: 6

6.ÖRNEKLEME TEORİSİ

6.1.Örnekleme ve Temel Örnekleme Prensipleri

6.2.Örnekleme Aşamaları

6.3.Örnekleme çeşitleri

6.4.Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi

 

BÖLÜM: 7

7.İSTATİSTİKÎ İLİŞKİLER

7.1.İstatistikî İlişkilerin Mahiyeti

7.2.İstatistikî İlişkileri Hesaplama Yöntemleri

7.2.1.Regresyon

7.2.1.1..Doğrusal regresyon

7.2.1.2.Regresyon denklemi yardımıyla tahmin

7.2.2.Değişkenlik Arası İlişkinin Derecesini Belirleme Yöntemleri

7.2.2.1.Bağlılık İndeksi

7.2.2.2.Bağlılık Katsayısı

7.2.2.3.Birlikte Değişim Katsayısı ( Kovaryans Katsayısı)

7.2.2.4.Korelasyon Katsayısı

7.2.2.4.1.Basit Korelasyon

7.2.2.4.2.Kısmi Korelasyon

7.2.2.4.3.Sıra Korelasyonu

7.2.2.4.4.Katlı Korelasyon

7.2.2.4.5.Korelasyon Katsayısının Özellikleri

7.2.2.4.6.Korelasyon Katsayısının uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

7.2.2.5.İlişkinin Doğruluğunun Belirlenmesi

7.2.2.6.Önem testleri

 

BÖLÜM: 8

8.1. İSTATİSTİK KARAR TEORİSİ (HİPOTEZ TESTLERİ)

8.1.Hipotez Testlerinin Mahiyeti

8.2.Hipotez Testi Sürecinin Aşamaları

8.3.Parametrik ve Parametrik Olmayan Hipotezler

8.4.Oranlarla İlgili Testler

8.4.1.Tek Oranla İlgili Testler

8.4.2.İki Oranla İlgili Testler (oranlar Arası Farklılık Testi)

8.4.3. İkiden Çok Oranla İlgili Testler

8.5.Ortalamalarla İlgili Testler

8.5.1.Tek Ortalama İle İlgili Test

8.5.2.İki Ortalama İle İlgili Testler (Ortalamalar Arası Farklılık Testleri)

8.5.3. ikiden çok ortalama ile ilgili Testler

8.5.3.1.Varyans Tahminleri

8.5.3.1.1.Gruplar İçi Varyans

8.5.3.1.2.Gruplar Arası Varyans

8.5.3.1.3.Toplam Varyans

8.5.3.2.F testinin uygulaması

8.6.Güven Aralıkları

8.6.1.Nokta Tahmini, Aralık Tahmini ve Güvenirlik

8.6.2.Güven Aralıklarının Mahiyetleri

8.6.3. Güven Aralık Tahminleri

8.6.3.1 Ana Kütle Parametrelerinin Güven Aralık Tahminleri

8.6.3.2. Oranlar İçin Güven Aralık Tahminleri

8.6.3.3. Ortalamalar için güven aralık tahminleri

8.6.3.3.Farklar ve Toplamlar İçin Güven Aralık Tahminleri

8.6.3.4. Standart Sapma İçin Güven Aralık Tahminleri

8.6.3.5.Normal Ana Kütle Varyansı İçin Güven Aralık Tahminleri

KAYNAKLAR

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 272548
Aktif: 4
Bugün: 101
Dün: 217

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm