Ürünler

Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri


Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri


Açıklama

 

KİTAP ADI
MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ   

YAZAR ADI
Doç. Dr. Sami KARACAN

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5936-68-6
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 406
Baskı yılı: Ocak 2015 (5. Baskı)

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

   

İ Ç İ N D E K İ L E R

SUNUŞ................................................................................................

ÖNSÖZ.......................................................................................

İÇİNDEKİLER.........................................................................

KISALTMALAR.........................................................................

1.  MUHASEBE - ENVANTER - DEĞERLEME VE KÂR KAVRAMLARI 

1.1. MUHASEBENİN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI.

1.1.1. MUHASEBENİN TANIMI.

1.1.2. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI.

1.1.3. MUHASEBE SİSTEMİ - MUHASEBE SİSTEMİNİN ANLAM VE AMACI 

1.1.4. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI.

1.1.5. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI İLE İLGİLİ KONU TESTİ 

1.2. ENVANTER VE ENVANTERİN AŞAMALARI.

1.2.1. ENVANTERİN TANIMI.

1.2.2. ENVANTERİ GEREKTİREN SEBEPLER..

1.2.3. ENVANTER İŞLEMLERİNİN AŞAMALARI.

1.2.3.1.  Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri

1.2.3.2.  Muhasebe İçi Envanter İşlemleri

1.2.4. ENVANTER DEFTERİ VE LİSTELERİ.

1.2.5. ENVANTER İLE İLGİLİ KONU TESTİ.

1.3. DEĞERLEME VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ.

1.3.1. DEĞERLEMENİN TANIMI.

1.3.2. TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE DEĞERLEME

1.3.3. SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA DEĞERLEME..

1.3.4. VERGİ USÜL KANUNU'NA GÖRE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ 

1.3.4.1.  Maliyet Bedeli (VUK Md. 262)

1.3.4.2.  Borsa Rayici (VUK Md. 263)

1.3.4.3.  Tasarruf Değeri (VUK Md. 264)

1.3.4.4.  Mukayyet Değer (VUK Md. 265)

1.3.4.5.  İtibari Değer (VUK Md. 266)

1.3.4.6.  Vergi Değeri (VUK Md. 268)

1.3.4.7.  Rayiç Bedel (VUK Mük. Md. 266)

1.3.4.8.  Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti (VUK Md. 267)

1.3.5. İKTİSADİ KIYMET TÜRLERİNE GÖRE DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ 

1.3.6. DEĞERLEME İLE İLGİLİ KONU TESTİ.

1.4. TİCARİ KÂR VE MALİ KÂR..

1.5. İŞLETMELERDE KÂRIN TESPİTİNDE YAKLAŞIMLAR..

1.5.1. ÖZ SERMAYE KARŞILAŞTIRILMASIYLA KÂRIN SAPTANMASI 

1.5.2. HASILAT VE GİDERLERİN KARŞILAŞTIRILMASIYLA KÂRIN SAPTANMASI 

1.5.3. TİCARİ KÂR – MALİ KÂR İLE İLGİLİ KONU TESTİ.

 

2.  TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ - HESAP PLANI VE MUHASEBE HESAPLARINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ.

2.1. TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI İLE BAĞLANTISI 

2.1.1. HESAP ÇERÇEVESİNİN TANIMI, AMACI VE NİTELİKLERİ 

2.1.2. TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ.

2.1.3. HESAP PLANININ TANIMI VE HESAP ÇERÇEVESİ İLE BAĞLANTISI 

2.2. MUHASEBEDE HESAP KAVRAMI VE HESAPLARIN GENEL İŞLEYİŞİ 

2.3. AKTİF HESAPLARDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ.

2.3.1. DÖNEN VARLIK HESAPLARI.

2.3.1.1.  Hazır Değerler

 2.3.1.2.  Hazır Değerler İle İlgili Konu Testi

2.3.1.3.  Menkul Kıymetler

2.3.1.4.  Menkul Kıymetler İle İlgili Konu Testi

2.3.1.5.  Ticari Alacaklar

2.3.1.6.  Ticari Alacaklar İle İlgili Konu Testi

2.3.1.7.  Stoklar

2.3.1.8.  Stoklar İle İlgili Konu Testi

2.3.1.9.  Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

2.3.1.10. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Konu Testi

2.3.1.11. Katma Değer Vergisi Hesaplarının Kapatılması

2.3.1.12. Katma Değer Vergisi Hesapları İle İlgili Konu Testi

2.3.2. DURAN VARLIKLAR..

2.3.2.1.  Maddi Duran Varlıklar

2.3.2.2.  Maddi Duran Varlıklar İle İlgili Konu Testi

2.3.2.3.  Maddi Olmayan Duran Varlıklar

2.3.2.4.  Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle İlgili Konu Testi

2.4. PASİF HESAPLARDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ.

2.4.1. YABANCI KAYNAKLAR..

2.4.1.1.  Mali Borçlar

2.4.1.2.  Mali Borçlar İle İlgili Konu Testi

2.4.1.3.  Ticari Borçlar

2.4.1.4.  Ticari Borçlar İle İlgili Konu Testi

4.1.5.  Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

2.4.2. ÖZ KAYNAKLAR..

2.5. GELİR TABLOSU HESAPLARI.

2.5.1. GENEL AÇIKLAMA..

2.5.2. GELİR TABLOSU HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

2.5.3. GELİR VE GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI.

2.5.4. GELİR TABLOSU HESAPLARI İLE İLGİLİ KONU TESTİ 

2.6. MALİYET HESAPLARI.

2.6.1. GENEL AÇIKLAMA..

2.6.2. 7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI.

2.6.2.1.  7/A Maliyet Hesap Seçeneğinin Genel Özellikleri

2.6.2.2.  7/A Maliyet Hesap Seçeneğinde Kullanılan Hesaplara İlişkin Açıklamalar

2.6.3. 7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI.

2.6.3.1.  7/B Maliyet Hesap Seçeneğinde Kullanılan Hesaplara İlişkin Açıklamalar

2.6.4. MALİYET HESAPLARI İLE İLGİLİ KONU TESTİ

  

3.  MALİ TABLOLAR..

3.1. MALİ TABLO TANIMI VE İLKELERİ.

3.2. MALİ TABLOLARIN AMAÇLARI.

3.3. MALİ TABLO TÜRLERİ.

3.4. MALİ TABLOLARDAKİ BİLGİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

3.5. TEMEL MALİ TABLOLAR..

3.5.1. BİLANÇO..

3.5.1.1.  Bilançonun Tanımı ve Şekilleri

3.5.1.2.  Bilanço Düzenleme İlkeleri

3.5.1.2.1.    Varlıklara İlişkin İlkeler

3.5.1.2.2.    Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler

3.5.1.2.3.    Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler

3.5.1.3.  Bilançonun Biçimsel Yapısı

3.5.1.4.  Bilanço Dipnotları

3.5.1.5.    Türkiye Muhasebe Standartlarında Bilançonun Sunumuna İlişkin Temel Esaslar

3.5.2. BİLANÇO İLE İLGİLİ KONU TESTİ.

3.5.3. GELİR TABLOSU..

3.5.3.1.  Gelir Tablosunun Tanımı ve Şekilleri

3.5.3.2.  Gelir Tablosu Düzenleme İlkeleri

3.5.3.3.  Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı

3.5.3.4.  Gelir Tablosu Dipnotları

3.5.3.5.    Türkiye Muhasebe Standartlarında Gelir Tablosunun Sunumuna İlişkin Temel Esaslar

3.5.4. GELİR TABLOSU İLE İLGİLİ KONU TESTİ.

 

4.  ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER..

4.1. STOKLAR VE DİĞER DÖNEN VARLIKLAR İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  

4.1.1. ÖRNEK 1 – YILMAZ TİCARET ÖRNEĞİ.

4.1.2. ÖRNEK 2. – DOĞAN TİCARET ÖRNEĞİ.

4.2. TİCARİ ALACAKLAR İLE İLGİLİ ÖRNEKLER..

4.2.1. ÖRNEK 1 – GÜLSÜN TİCARET ÖRNEĞİ.

4.3. DURAN VARLIKLAR İLE İLGİLİ ÖRNEKLER..

4.3.1. ÖRNEK 1 – RUKİYE TİCARET ÖRNEĞİ.

4.4. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  

4.4.1. ÖRNEK 1 – SEMA TİCARET ÖRNEĞİ.

4.5. YENİDEN DEĞERLEME İLE İLGİLİ ÖRNEKLER..

4.5.1. ÖRNEK 1 – ENGİN TİCARET ÖRNEĞİ.

4.6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER..

4.6.1. ÖRNEK 1 – BENSU TİCARET ÖRNEĞİ.

4.6.2. ÖRNEK 2 – ESİN TİCARET ÖRNEĞİ.

4.6.3. ÖRNEK 3 – KARACAN TİCARET ÖRNEĞİ.

4.6.4. ÖRNEK 4 – ESB TİCARET ÖRNEĞİ.

4.6.5. ÖRNEK 5 – SEMİH TİCARET ÖRNEĞİ.

4.7. MALİYET HESAPLARI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER..

4.7.1. ÖRNEK 1 – UFUK TİCARET ÖRNEĞİ.

4.7.2. ÖRNEK 2 – ELİF TİCARET ÖRNEĞİ.

4.7.3. ÖRNEK 3 – SİNAN TİCARET ÖRNEĞİ.

4.8. GENEL ÖRNEKLER..

4.8.1. ÖRNEK 1 – ÖZGE TİCARET ÖRNEĞİ.

4.8.2. ÖRNEK 2 – YAKUP TİCARET ÖRNEĞİ.

4.8.3. ÖRNEK 3 – AYSU TİCARET ÖRNEĞİ.

4.8.4. ÖRNEK 4- ES-SA TİCARET ÖRNEĞİ.

 

5.  EKLER..

5.1. EK 1 - KONU TESTLERİ AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLERİ.

5.2. EK 2 - TEKDÜZEN HESAP PLANI.

5.3. EK 3 - TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK) TARAFINDAN YAYIMLANAN STANDARTLAR..

YARARLANILAN YAYINLAR

 

 

 

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248544
Aktif: 8
Bugün: 99
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm