Ürünler

Yönetim Muhasebesi


Yönetim Muhasebesi


Açıklama

KİTAP ADI
YÖNETİM MUHASEBESİ
    
YAZAR ADI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR     
    

ISBN: 978-605-5936-05-1
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 320
Baskı yılı: 2013- 5. BaskıONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


KİTAP HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Kitabın amacı özellikle işletme bilimi üzerine öğrenim yapan geleceğin işletmecilerine yönetim muhasebesinin temel konularında toplu ve uygulanabilir bilgiler vermektir. Hemen belirtmek gerekir ki bu kitap, yönetim muhasebesinin tüm konularının ele alındığı iddiasında değildir. Yönetim muhasebesi gibi devingen ve işletme yönetimi için çok önemli bilgileri sağlayan ve "modern muhasebe" olarak adlandırılan bu muhasebe türü, belli kalıplar içinde istense de tutula bilemez. Bu nedenle kitapta belli başlı temel konular ele alınırken yönetim muhasebesinde yeni yaklaşımlar gibi kimi konulara da değinilmiştir. Kaldı ki literatürde yönetim muhasebesinin konularının neler olduğu konusunda bir birlik de söz konusu değildir. Bu çalışmanın yazarı ele alınış biçimi ile yönetim muhasebesini işletme muhasebesinin içinde düşünmektedir.
 
Yönetim Muhasebesi Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları
 

    Yönetim Muhasebesinin Kapsamı
    Maliyet Davranışı
    Kar Planlaması
    Bütçeleme
    Satış Bütçesi
    Üretim Bütçesi
    Bütçelenmiş Bilanço
    Sermaye Bütçelemesi
    Yönetsel Denetim
    Maliyetler ve Yönetsel Kararlar
    Geçerli Maliyet
    Batmış Maliyet
    Birleşik Maliyet
    Üretim Kayıpları

 

İÇİNDEKİLER

 

00. SUNUŞ........................................................................................................................

01. KISALTMALAR......................................................................................................

1.YÖNETİM MUHASEBESİNİN KAPSAMI...........................................................

10. MUHASEBE.......................................................................................................

11. İŞLEM MUHASEBESİ....................................................................................

110. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

111. BELGELERİN DÜZENLENMESİ..........................................................

112. HESAPLARIN TUTULMASI..................................................................

113. SONUÇ ÇIKARMA...................................................................................

12. İŞLETME  MUHASEBESİ.............................................................................

120. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

121. MALİYETİN HESAPLANMASI............................................................

122. İŞLETMENİN ÖLÇÜMLENMESİ.........................................................

123. PLANLAMA HESAPLARI......................................................................

13. MUHASEBE BİLGİSİ.....................................................................................

130. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

131. MUHASEBE BİLGİSİ KULLANICILARI...........................................

132. ANLAŞILABİLİRLİK..............................................................................

133. GEREKSİNMEYE UYGUNLUK............................................................

134. GÜVENİLİRLİK........................................................................................

        134.0. Açıklama...........................................................................................

        134.1. Güvenilirlik ve Doğru Bir Şekilde Gösterim..................................

        134.2 Güvenilirlik ve Özün Önceliği..........................................................

        134.3. Güvenilirlik ve Yansızlık.................................................................

        134.4. Güvenilirlik ve İhtiyatlılık...............................................................

        134.5. Güvenilirlik ve Tam Açıklama.......................................................

135. KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK...............................................................

14. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE YÖNETİM.........................................

140. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

141. İŞOLGUSU VE RAPORLAMA...............................................................

142. YÖNETİM VE GERİ BİLDİRİM...........................................................

143. MUHASEBECİLERİN YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ.............

15. YÖNETİM MUHASEBESİ.............................................................................

150. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

151. YÖNETİM MUHASEBESİNİN BİLGİ VERİSİ..................................

152. YÖNETİM MUHASEBESİNİN İLGİ ALANI......................................

153. YÖNETİM MUHASEBESİ VE MUHASEBE TÜRLERİ...................

16. BÖLÜM TEST SORULARI............................................................................

2. MALİYET DAVRANIŞI............................................................................................

20. GENEL BAKIŞ..................................................................................................

21. SABİT MALİYETLER....................................................................................

210. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

211. GERÇEKLEŞMİŞ SABİT MALİYETLER...........................................

212. AYARLANABİLİR SABİT MALİYETLER.........................................

22. DEĞİŞKEN MALİYETLER..........................................................................

220. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

221. DOĞRUSAL  DEĞİŞKEN MALİYET....................................................

222. ARTARAK DEĞİŞKEN MALİYET.......................................................

223. AZARTARAK DEĞİŞKEN MALİYET.................................................

224. AZALARAK DEĞİŞKEN MALİYET....................................................

23. KADEMELİ MALİYETLER.........................................................................

230. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

231. KADEMELİ MALİYET DAVRANIŞ GRAFİĞİ..................................

24.  KARMA MALİYETLER................................................................................

240. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

241. KARMA MALİYET DAVRANIŞ GRAFİĞİ........................................

25. MALİYET DAVRANIŞININ İNCELENMESİ...........................................

250. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

251. YÜKSEK-DÜŞÜK NOKTALAR YÖNTEMİ........................................

252. YARI ORTALAMALAR YÖNTEMİ.....................................................

253. GRAFİK YÖNTEM...................................................................................

254. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ......................................................

255. DİĞER İSTATİSTİK YÖNTEMLER.....................................................

256. KORELASYON KATSAYISI TEKNİĞİ...............................................

257. İŞLETME KARARLARI VE MALİYET DAVRANIŞI......................

26. BÖLÜM TEST SORULARI............................................................................

3. KÂR PLANLAMASI..................................................................................................

30. GENEL BAKIŞ..................................................................................................

31. GRAFİK YÖNTEM VE EŞİTLİK KULLANIMI......................................

311. EŞİTLİK KULLANIMI............................................................................

32. KATKI PAYI YAKLAŞIMI............................................................................

320. KATKI PAYI..............................................................................................

321. KATKI PAYI ORANI...............................................................................

33. GÜVEN  PAYI VE GÜVEN PAYI ORANI..................................................

330. GÜVEN  PAYI............................................................................................

331. GÜVEN  PAYI ORANI..............................................................................

34. SATIŞLARIN KARIŞIMI................................................................................

340. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

341. SATIŞ MİKTAR KARIŞIMI...................................................................

342. SATIŞ MİKTAR KARIŞIMININ DEĞİŞMESİ...................................

35. EĞRİSEL BAŞABAŞ NOKTASI İNCELEMESİ......................................

350. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

351. EĞRİSEL BBN İNCELEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK.........................

36. DEĞİŞKENLERDEKİ DEĞİŞMELER.......................................................

360. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

361. SATIŞ FİYATINDAKİ DEĞİŞME.........................................................

362. DEĞİŞKEN MALİYETTE DEĞİŞME...................................................

363. SABİT MALİYETTE DEĞİŞME............................................................

364. ÇOKLU DEĞİŞMELERİN ETKİSİ.......................................................

37. KÂR İNCELEMELERİ...................................................................................

370. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

371. ARZULANAN DÖNEM KÂRI................................................................

372. ARZULANAN DÖNEM NET KÂRI.......................................................

373. SATIŞLARIN KARIŞIMI VE ARZULANAN KÂR............................

374. BELİRSİZLİK KOŞULLARI ALTINDA KÂR....................................

375. FAALİYET KALDIRACI VE KÂR PLANLAMASI...........................

376. STOK DEĞİŞİMİ VE KÂR PLANLAMASI.........................................

38. YÖNETSEL KARARLAR VE KÂR PLANLAMASI................................

380. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

381. GÜLBABA ÇİÇEK EVİ...........................................................................

382. HASTANE İŞLETMESİ...........................................................................

383. YEŞİLTEPE A.Ş.........................................................................................

384. KARTEPE A.Ş............................................................................................

385. BOZTEPE A.Ş.............................................................................................

386. KRİTİK NOKTA A.Ş................................................................................

39. BÖLÜM TEST SORULARI............................................................................

4. DEĞİŞKEN MALİYET RAPORLAMASI.............................................................

40. GENEL BAKIŞ..................................................................................................

41. TAM  MALİYET  YÖNTEMİ........................................................................

42. DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ.............................................................

43. YÖNTEMLERİN  KARŞILAŞTIRILMASI................................................

44. NES İŞLETMESİ..............................................................................................

45. MES İŞLETMESİ.............................................................................................

46. GELİR TABLOLARININ YORUMU...........................................................

47. BÖLÜM TEST SORULARI............................................................................

5. BÜTÇELEME.............................................................................................................

50. GENEL BAKIŞ..................................................................................................

51. SATIŞ BÜTÇESİ...............................................................................................

510. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

511. SATIŞ BÜTÇESİNE İLİŞKİN ÖRNEK.................................................

52. ÜRETİM BÜTÇESİ..........................................................................................

520. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

521. ÜRETİM MİKTARI BÜTÇESİ..............................................................

522. DOLAYSIZ GEREÇ BÜTÇESİ...............................................................

523. DOLAYSIZ İŞÇİLİK BÜTÇESİ.............................................................

524. GÜG BÜTÇESİ...........................................................................................

525. ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ BÜTÇESİ......................................

53. SATIŞLARIN MALİYETİ  BÜTÇESİ.........................................................

530. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

531. STOK BÜTÇESİ........................................................................................

532. SMM BÜTÇESİNE İLİŞKİN ÖRNEK..................................................

54. FAALİYET GİDERLERİ BÜTÇESİ............................................................

540. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

541. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ BÜTÇESİ......................

542. PSDG BÜTÇESİ.........................................................................................

        542.0. Açıklama...........................................................................................

        542.1. PSDG Bütçesinin Hazırlanması.....................................................

543. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ........................................

        543.0. Açıklama...........................................................................................

        543.1.Genel Yönetim Giderleri Bütçesinin Hazırlanması.....................

544. SATIŞ VE YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ....................................

55. BÜTÇELENMİŞ GELİR TABLOSU...........................................................

550. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

551. BÜTÇELENMİŞ GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ..........

56. YATIRIM, NAKİT VE FİNANSMAN BÜTÇESİ.......................................

560. YATIRIM BÜTÇESİ AÇIKLAMASI....................................................

561. YATIRIM BÜTÇESİNİN DÜZENLENMESİ.......................................

562. NAKİT BÜTÇESİ AÇIKLAMASI.........................................................

563. NAKİT GİRİŞLERİNİN HESAPLANMASI.........................................

564. NAKİT ÇIKIŞLARININ HESAPLANMASI........................................

565. NAKİT BÜTÇESİNİN DÜZENLENMESİ............................................

566. FİNANSMAN BÜTÇESİ..........................................................................

57. BÜTÇELENMİŞ BİLANÇO...........................................................................

570. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

571. BÜTÇELENMİŞ BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ.........................

58. SERMAYE BÜTÇELEMESİ.........................................................................

581. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

581. PARANIN ZAMAN DEĞERİ..................................................................

       581.0. Açıklama...........................................................................................

       581.1. Bileşik Faiz Hesaplamaları.............................................................

       581.2.Bugünkü Değer..................................................................................

       581.3.Birikimli Bugünkü Değer..................................................................

582. YATIRIM KARARI BİLGİLERİ...........................................................

       582.0. Açıklama...........................................................................................

       582.1. Yatırım Tutarı...................................................................................

       582.2. Yatırımın Net Nakit Girişleri...........................................................

       582.3. Yatırımın Ekonomik Ömrü............................................................

       582.4.Yatırımın Hurda Değeri...................................................................

       582.5.Yatırımdan Beklenen Verim...........................................................

       582.6.Yatırım Verilerinin Kullanılması....................................................

583. BELİRLİLİK KOŞULU DURAĞAN PROJE DEĞERLEME.............

       583.0. Açıklama...........................................................................................

       583.1.Denetim Yoluyla Sıralama Yöntemi.............................................

       583.2.Yatırıma Oranlanan Nakit Girişi Yöntemi....................................

       583.3. Kârlılık Oranı Yöntemi...................................................................

       583.4. Geri Ödeme Süresi Yöntemi............................................................

584. BELİRLİLİK KOŞULU DİNAMİK PROJE DEĞERLEME..............

      584.0. Açıklama...........................................................................................

      584.1. Net Bugünkü Değer Yöntemi.........................................................

      584.2. İç Verim Oranı Yöntemi..................................................................

      584.3.Fayda Maliyet Oranı Yöntemi........................................................

      584.4. Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi.........................................................

585. BELİRSİZLİK KOŞULU ALTINDA PROJE DEĞERLEME............

      585.0. Açıklama...........................................................................................

      585.1. Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı Yöntemi..........................

      585.2. Belirlilik Eşitliği Yöntemi.................................................................

      585.3. Olasılık Dağılımı Yöntemi..............................................................

      585.4. Karar Ağacı Yöntemi......................................................................

      585.5. Simülasyon Yöntemi.......................................................................

      585.6. Enflasyona Göre Proje Değerleme................................................

586. ULUSAL EKONOMİ AÇISINDAN PROJE DEĞERLEMESİ...........

      586.0. Açıklama...........................................................................................

      586.1. Sermaye Hasıla Oranı.....................................................................

      586.2. Sermaye İstihdam Oranı.................................................................

      586.3. Ödemeler Dengesi Ölçütü................................................................

      586.4. Kamu Maliyesi Ölçütü....................................................................

59. BÖLÜM TEST SORULARI............................................................................

6. YÖNETSEL DENETİM.............................................................................................

60. GENEL BAKIŞ..................................................................................................

61. DENETİM SİSTEMLERİ...............................................................................

610. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

611. DENETİM UNSURLARI..........................................................................

612. ÖRGÜT PLANI...........................................................................................

613. STANDART YÖNTEMLER VE İŞLEMLER.......................................

614. YETKİLER VE DİĞER UYGULAMALAR..........................................

62. SORUMLULUK MUHASEBESİ...................................................................

620. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

621. SORUMLULUK MERKEZİ....................................................................

622. DENETLENEBİLİR – DENETLENEMEZ MALİYET.......................

623. DOĞRUCA – DOLAYLI MALİYET......................................................

624. SABİT – DEĞİŞKEN MALİYET............................................................

625. MALİYETLER ARASI İLİŞKİLER......................................................

63. MALİYET MERKEZİ BAŞARI DEĞERLEMESİ...................................

630. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

631. GEÇMİŞLE KARŞILAŞTIRMA............................................................

632. BENZER ÇALIŞMA KARŞILAŞTIRMALARI..................................

633. STANDART MALİYET KARŞILAŞTIRMALARI.............................

634. STANDARTLARIN BELİRLENMESİ..................................................

       634.0. Açıklama...........................................................................................

       634.1. Hammadde Standartları.................................................................

       634.2. Dolaysız İşçilik Standartları...........................................................

       634.3. Genel Üretim Gideri Standartları...................................................

       634.4. Standart Maliyetin Hesaplanması................................................

635. SAPMA İNCELEMELERİ.......................................................................

       635.0. Açıklama...........................................................................................

       635.1. Hammadde Sapmaları...................................................................

      635.2. Dolaysız İşçilik Sapmaları..............................................................

      635.3. Genel Üretim Gideri Sapmaları......................................................

      635.4. Sabit GÜG Sapma İncelemesi........................................................

64. KÂR MERKEZİ BAŞARI DEĞERLEMESİ..............................................

640. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

641. KÂR MERKEZİ SAPMA İNCELEMESİ..............................................

642. SATIŞ MİKTAR SAPMASI.....................................................................

643. SATIŞ KARIŞIMI SAPMASI..................................................................

644. SATIŞ FİYAT SAPMASI..........................................................................

645. HARCAMA SAPMASI.............................................................................

646. KÂR MERKEZİ BAŞARI RAPORU.....................................................

65. YATIRIM  MERKEZİ BAŞARI DEĞERLEMESİ...................................

650. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

651. YATIRIM GETİRİSİ ORANI..................................................................

652. ARTIK KÂR...............................................................................................

653. EKONOMİK KATMA DEĞER...............................................................

654. ÖLÇÜTLERİN GENEL DEĞERLEMESİ.............................................

655. YATIRIM MERKEZİNDE ÖLÇÜMLEME SORUNLARI................

66. AKTARMA FİYATLARI................................................................................

660. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

661. AKTARMA FİYATLARININ ÖNEMİ..................................................

662. AKTARMA FİYATLARINI BELİRLEME..........................................

663. KÂR MERKEZİ AKTARMA FİYAT YÖNTEMLERİ.......................

       663.0. Açıklama...........................................................................................

       663.1. Pazar Fiyatını Temel Alan Yöntemler..........................................

       663.2. Maliyeti Temel Alan Yöntemler....................................................

       663.3. Özel Amaçlı Yöntemler...................................................................

664. MALİYET MERKEZİ AKTARMA FİYAT YÖNTEMLERİ............

       664.0. Açıklama...........................................................................................

       664.1. Fiili Maliyeti Temel Alan Yöntemler.............................................

       664.2. Standart Maliyeti Temel Alan Yöntemler....................................

665. AKTARMA FİYATINI BELİRLEME ETMENLERİ.........................

67. BÖLÜM TEST SORULARI............................................................................

7. MALİYETLER VE YÖNETSEL KARARLAR.....................................................

70. GENEL BAKIŞ..................................................................................................

71. MALİYET YAKLAŞIMLARI........................................................................

710. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

711. ANGLOSAKSON YAKLAŞIMI..............................................................

712. ALMAN YAKLAŞIMI..............................................................................

72. GEÇERLİ MALİYET......................................................................................

73. BATMIŞ MALİYET.........................................................................................

74. BAŞKA MALİYET KAVRAMLARI............................................................

740. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

741. MAMUL MALİYETİ-DÖNEM MALİYETİ.........................................

742. ÖZGÜN MALİYET-YENİLEME MALİYETİ......................................

743. FARKEDEN MALİYET-MARJİNAL MALİYET...............................

744. ALTERNATİF MALİYET-FIRSAT MALİYETİ.................................

745. DİĞER MALİYET KAVRAMLARI......................................................

75. ÜRET YA DA SATINAL SEÇİMİ.................................................................

750. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

751. A PARÇASINI ÜRET YA DA SATIN AL.............................................

752. B PARÇASINI ÜRET YA DA SATIN AL.............................................

753. C PARÇASINI ÜRET YA DA SATIN AL.............................................

76. BİRLEŞİK MALİYET.....................................................................................

760. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

761. AYIRIM NOKTASI...................................................................................

762. ÜRETİM MİKTARINA GÖRE PAYLAŞTIRMA...............................

763. SATIŞ HASILATINA GÖRE PAYLAŞTIRMA...................................

764. BİRLEŞİK MALİYET VE İŞLETME KARARLARI.........................

765. BİRLEŞİK MALİYET TEST SORULARI............................................

77. ÜRETİM KAYIPLARI.....................................................................................

770. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

771. KUSURLU ÜRETİM.................................................................................

772. BOZUK ÜRETİM......................................................................................

773. ÜRETİM ARTIKLARI.............................................................................

774. FİRE.............................................................................................................

       774.0. Açıklama...........................................................................................

       774.1. Sipariş Maliyetinde Fire...................................................................

       774.2. Safha Maliyeti FİFO Yöntemi.......................................................

       774.3. Safha Maliyeti Ortalama Yöntem................................................

       774.4. Normal ve Anormal Fire Ayırımı..................................................

775. FİRE TEST SORULARI...........................................................................

78. MODERN MALİYETLEME YÖNTEMLERİ...........................................

780. GENEL AÇIKLAMA................................................................................

781. MALİYET SİSTEMLERİ.........................................................................

782. GERİYE DÖNÜK MALİYETLEME......................................................

783. KAİZEN MALİYETLEME......................................................................

784. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME.............................................

785. MAMUL YAŞAM DÖNEMİNCE MALİYETLEME..........................

786. HEDEF MALİYETLEME........................................................................

787. GENEL DEĞERLENDİRME...................................................................

8. SONUÇ..........................................................................................................................

80. ÖZETLEME......................................................................................................

81. SONSÖZ..............................................................................................................

82. A GLOSSARY OF- MANAGEMENT ACCOUNTING TERMS..........................

83. YARARLANILAN YAYINLAR.....................................................................

84. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI...................................................

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248546
Aktif: 10
Bugün: 154
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm