Yayınlarımız

KİTAP ADI YAZAR YENİ FİYAT
İletişim Bilimi perspektifinden Risk İletişimi Stratejileri İnci Yakut 12,00
Sağlık iletişiminde Katılımın İşlevi İnci Yakut 15,00
Kent, Görsel Kimlik ve İletişim Pınar Eraslan Yayınoğlu-Filiz Susar 25,00
5. Kamu Yönetimi Forumu Emre Bağce 20,00
Uluslararası İlişkilere Giriş: Teorik Bakış Ed.: Hasret Çomak 24,00
Fikret Hakan: Eskimeyen Yeşilçamlı Nigar Pösteki 24,00
İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Sevinç Korkmaz 20,00
Joe BricoMasumdur Fikret Hakan 20,00
Bölgesel Politikalar Ed.: Hasret Çomak 35,00
Kobi'lerde Ufrs'ye Uygun Finansal Raporlama Sami Karacan 0,00
Polken Şair Şeybani Han destanı Münevver Tekcan - Ümit Özgür Demirci 40,00
Dönemsel Muhasebe Vasfi Haftacı 40,00
Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Ed.: Hasret Çomak 35,00
Dış Ticaret ve Dış Ticaret işlemleri Muhasebesi Sami Karacan 45,00
İç Denetim-Güncel Yaklaşımlar Niyazi Kurnaz-Tansel Çetinoğlu 0,00
Yeniden Üretim İrem Figen Gülenç 15,00
Sokrates’ten Âşık Veysel’e Ed: H. Emre Bağce 18,00
Kent Kültüründe Dil Kirlenmesi Hasan Kolcu 18,00
Selanikli Hasan Akif Divanı İ. Güven Kaya 40,00
21. Yüzyılda Türk Dış Politikası ve Diplomasisi Ed.: Hasret Çomak 45,00
Türkiye Amerika İlişkilerinde Clinton Faktörü Buket Önal 25,00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ahmet Sait Candan 35,00
Girişimciliğin Temel Bilgileri 2.Baskı Selma Akpınar 24,00
Yaşamalanı-Otorite ilişkisi Açısından Devrim 2.Baskı Şener Aksu 24,00
İş Hukuku -2. baskı Esin Karacan 0,00
Lojistik Faaliyetlerde Maliyetleme Sami Karacan 24,00
Mülki İdare ve İç Güvenliğin Denetimi Hamza Ateş 24,00
Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Hamza Ateş 24,00
21. Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları Yılmaz Bingöl 35,00
Türkiye Ekonomisinde Yakın Dönem Siyasi ve Ekonomik Ayhan Orhan 25,00
Türk Edebiyatı Araştırmaları Hasan Kolcu 40,00
JavaServer Pages Mimar Aslan 55,00
Thales-Amazon Kraliçesi Kazım Çende 24,00
Andromeda'ya Dönüş- Durkonlar Kazım Çende 22,00
Uygulamalı İstatistik Aydın Türkbal 25,00
Beyaz Camın Yerlileri Sevgi Can Yağcı 25,00
Android Mimar Aslan 55,00
Bilgi Teknolojileri-6. baskı Funda Dağ- Umut Altınışık- Serdar Solak
Çalışma Yaşamında Kadın Esin Karacan 18,00
Teori ve Örneklerle Jeofizikte Modelleme Bülent Oruç 35,00
Teori ve Örneklerle Gravimetri Bülent Oruç 20,00
1990 Sonrası Türk Sineması Nigar Pösteki 24,00
Türk Eğitim Tarihinden Esintiler Mehmet Sarıoğlu 26,00
Yakıt Pili Teknolojisi Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 20,00
Biyogaz Teknolojisi Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 35,00
Objective-C Programlama Dili Mimar Aslan 40,00
İkincil Enerji Üretimi ve Elektrik Motorları Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 25,00
Endüstride İşletme Yönetimi Aslı Moral 30,00
Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Rifat Oymak 24,00
Bilgi Teknolojileri-Temel Kavramlar Esra Çoban Budak-Yusuf Budak 24,00
Hava Kalitesi Yönetimi Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 45,00
Sinema Okuryazarlığı Mehmet Arslantepe 25,00
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi-Fotovoltaik Teknoloji Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 48,00
Finans Yönetiminde İşletmelerin Pay Senetlerini Geri Satın Alma Kararı Sibel Fettahoğlu 16,00
Tekdüzen Hesap Planına Göre Maliyet Muhasebesi (MYO) Vasfi Haftacı 20,00
Kara Perşembeden Mortgage Krizine Ayhan Orhan 25,00
Gravite Yöntemi Bülent Oruç 30,00
Maliyet Muhasebesi -9.baskı Vasfi Haftacı 38,00
İktisadi Düşünce Tarihi-3.Baskı Neşe Erim 25,00
Sosyal Davranış Harun Demirkaya  
Avrupa Medya Okuryazarlığı: Türkiye Profili Nurdan Öncel Taşkıran 42,00
Şeyler ve İnsanlar Yavuz Adugit 30,00
Türk Edebiyatında Hece Aruz Tartışmaları Hasan Kolcu 30,00
Global Kültür ve Kimlik Neşe Kaplan 25,00
İşletme Ekonomisi Vasfi Haftacı 35,00
JavaServer Faces Mimar Aslan 55,00
Temel Fotoğraf ve Kompozisyon Muzaffer Sütlüoğlu 75,00
Kadın Kitabı Münevver Tekcan 35,00
Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Etiği Sami Karacan 25,00
Sendikal Örgünlenme-TUC Örgütlenme Akademisi Sayım Yorgun 20,00
Küresel Ekonomik Kriz ve Etkileri ve Medya Gülgün Çiğdem 35,00
Temel Muhasebe Vasfi Haftacı 25,00
Risâletü’s-Sürūr Ve’l-Feraģ Tercümesi Mehmet Gedizli 20,00
Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş Haluk Geray 40,00
İşletmeciliğin Temel Bilgileri (MYO) Ali Akdemir 25,00
İşletmecilik   Ali Akdemir 38,00
Karar Teorisi Zerrin Aladağ 20,00
Banka Muhasebesi İffet Görkey Kesimli 35,00
Sanayide Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 55,00
İktisadi Düşünceden Yönetim Düşüncesine Vasfi Haftacı 40,00
Nijad Ekrem ve Tefekkür Recaizade Mahmut Ekrem-Haz. Hakan Sazyek 30,00
Takdîr-i Elhân-Kudemadan Birkaç Şair-Pejmürde-Takrizat Recaizade Mahmut Ekrem-Haz. Hakan Sazyek 25,00
Yeni Medya; Yeni Pratikler, Yeni Olanaklar Ed: Emel Baştürk Akca 35,00
Hibernate Mimar Aslan 54,00
Motorlar Termodinamik Esaslar H. İbrahim Şengün 24,00
İşletme Finansmanı Abdurrahman Fettahoğlu 35,00
Kojenerasyon ve Trijenerasyon Tekniği Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 25,00
Motorlar Yapı ve Hesabı H. İbrahim Şengün 40,00
Aytink Eğitimci Kitabı Aykut Açkalmaz 35,00
Felsefeye Çıkış Meriç Bilgiç- Kübra demir Bilgiç 25,00
İşletmelerde Uluslararası Finans Yönetimi Abdurrahman Fettahoğlu 33,00
Çalışma İktisadına Giriş Kuvvet Lordoğlu - Nurcan Özkaplan 25,00
Genel Muhasebe İffet Görkey Kesimli 35,00
Büyük Boşluk Vasfi Haftacı 35,00
Divan Şairlerinden Gazeller 1 (2. baskı) Gencay Zavotçu 42,00
Üniversitelerde Tam Maliyetleme Ahmet Cemkut Badem 30,00
Jeotermal Enerji Uygulamaları Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 25,00
Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Selçuk Alp- Arzu Kilitci 50,00
C Programlama Dili Selçuk Alp- Arzu Kilitci 38,00
İktisat Öncesi İktisat Vasfi Haftacı 40,00
Bilgi Ekonomisi ve Emek Abdulkadir Şenkal 35,00
Yönetim Muhasebesi-6. Baskı Vasfi Haftacı 32,00
İşletmelerde Finansal Çözümleme-7.baskı Vasfi Haftacı 34,00
Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri-5. Baskı Sami Karacan 37,00
Türkiye'de İnsan Kaynakları Yönetimi Harun Demirkaya 25,00
Isı Enerjisi Depolama H. Hüseyin Öztürk 24,00
Avupa Birliği Rehberi İrfan Kaya Ülger 35,00
SQL Server 2014 Selçuk Özdemir 35,00
Atatürkün Koruması Hüseyin Reşat Fatih Kıran 24,00
Dış Ticaret  İşlemleri Muhasebesi Vasfi Haftacı 24,00
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Ferhan Emir Tuncay 25,00
Biyoloji Tarihi ve Evrim Dinçer Ayaz- Şerafettin arıkan 30,00
İşletmelerde Bütçe ve Kontrol Vasfi Haftacı 24,00
Akut İskemik İnmede Nörolojik Skorlama Ölçekleri Muhammed Nur Ögün 22,00
Muhasebe Testleri -2.baskı Sami Karacan 20,00
Şirketler Muhasebesi -5. Baskı Vasfi Haftacı 30,00
Jeotermal Seracılık H. Hüseyin Öztürk 30,00
Sağlık Turizmi (Teori ve Politika) Zişan Korkma Özcan- Vahdettin Aydın 30,00
Kobiler ve Girişimcilik Vasfi Haftacı 30,00
Genel İşletme İsa Kayaalp 32,00
Uluslararası Ekonomi Hukuku-Cilt 1 Şaban Kayıhan -Mehmet Eski 35,00
Genel Ekonomi-8. Baskı Osman Z. Orhan- Seyfettin Erdoğan 25,00
Para Politikası-2.baskı Osman Z. Orhan- Seyfettin Erdoğan 35,00
Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler 3.baskı Neşe Ömür - Yücel türker Ulutaş 35,00
Taşıma İşletmeleri Muhasebesi Yusuf Sürmen 50,00
Yugoslavya Neden Parçalandı İrfan Kaya Ülger 32,00
Denetim ve Raporlama Sami Karacan - Rahmi Uygun 55,00
Muhasebe Denetimi 4.Baskı Vasfi Haftacı 35,00
Biyoyakıt Üretimi H. Hüseyin Öztürk 40,00
Seralarda Enerji Dengesi H. Hüseyin Öztürk 18,00
Eski Türkçede Fiiller Ümit Özgür Demirci 48,00
Ferahname Ali Şeylan 40,00
Yönetim Stratejileri Sevim Koçer 30,00
150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık Recep Yılmaz - M. Nur Erdem 32,00
Coğrafya ve Muhasebe Vasfi Haftacı 25,00
Marka Yayma Stratejisinin Tükeciler Tarafından Algılanmasına Duygu Fırat 32,00
Yöneylem Araştırması 2 Zerrin Aladağ 21,00
Yöneylem Araştırması 1 Zerrin Aladağ 22,00
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-7. Baskı Ed.: Sıdıka Cebeci-Şener Aksu 30,00
Türk Dili -6.baskı Ed.: Hasan Kolcu 32,00
İkisada Giriş-7.baskı Osman Z. Orhan- Seyfettin Erdoğan 39,00
Portföy Yönetimi Abdurrahman Fettahoğlu 36,00
Çalışma Psikolojisi Aşkın Keser  48,00
Yöneylem Araştırması Zerrin Aladağ 35,00
Muhasebede Dönem İçi İşlemleri -2. Baskı Sami Karacan 65,00
Girişimcilikte Temel Prensipler Mehmet Naci Efe 24,00
Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma - III Nihal Paşalı Taşoğlu 30,00
Bilim, Felsefe ve Üniversite Meriç Bilgiç 42,00
Antropogonoia Meriç Bilgiç 19,00
Yatırım Projeleri Vasfi Haftacı 22,00
İslam Ekonomisi ve Finansı Seyfettin Erdoğan - Ayfer Gedikli 42,00
Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü Seyfettin Erdoğan - Ayfer Gedikli 48,00
Zaman Serileri Analizi Azizi Kutlar 35,00
Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojisi Durmuş Kaya - H. Hüseyin Öztürk 30,00
Ben Bülbül Gencay Zavotçu 22,00
İşletmecilik Bilgisi Vasfi Haftacı 30,00
Finansal Tablolar Analizi (MYO) Vasfi Haftacı 22,00
Robot Kinematiği Zafer Bingül- Serdar Çiçek 42,00
Bir Film Çekmek Mehmet Arslantepe 25,00
Mikrobiyoloji 1-sağlık Meslekleri İçin Rüştü Taştan - Alparslan Okcu 35,00
Devlet Borçlanması Ahmet Ulusoy 35,00
Maliye Politikası Ahmet Ulusoy 40,00
Türk Özel sigorta Hukuku Dersleri-2.baskı Şaban Kayıhan -Ömer Bağcı 20,00
Kamu Yönetimi-11 Baskı Bilal Eryılmaz 42,00
Mobil Yazılımlar ve Muhasebe Bilgi Sisteminin Güvenliği Ahmet Yanık 22,00
Bitki biyoçeşitliliği laboratuvarı 2 Fazıl Özen - Özlem Aksoy- Arda Acemi 48,00
Küreselleşme sürecinde sosyal politika Abdulkadir Şenkal 37,00
Eviwes ile uygulamalı zaman serileri Azizi Kutlar 30,00
Eviwes ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri Azizi Kutlar 29,00
Batı klinik refleksoloji Bilal Yalçıner 38,00
Zekamıza dokunan ilaçlar Bekir Faruk Erden 38,00
Stratejik İnsan kaynakları yönetimi Tamer Keçecioğlu 25,00
Yetenek savaşlarında ikinci perde: yetenek yönetimi Tamer Keçecioğlu 45,00
Bilim dili bağlamında dil ve kimlik Mustafa Yıldız 30,00
Yeni konsept savaş Ali Poyraz Gürson 34,00
Osmanlı tarihi Mehmet Sait Karaçorlu 48,00
İdeoloji ve sosyal politika Aslı Güleç Taşdemir 25,00
Robot dinamiği ve kontrolü Zafer Bingül- Serdar Çiçek 47,00
E-Finans Sibel Fettahoğlu 20,00
Finansal Tabloların Tms/Tfrs’ye Uyumlu Hale Getirilmesi Sami Karacan- Rahmi Uygun 30,00
Sosyal Davranış ve Protokol Harun Demirkaya 32,00
Eviews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları Azizi Kutlar 22,00
Turizm Okumaları 1 Ed. Sami Karacan 26,00
Konaklama işletmelerinde deneyimsel pazarlama anlayışı ve duygusal emek Ayşe Günsel 22,00
Çin Ekonomisi Meriç Subaşı Ertekin 35,00
Medya Okuryazarlığına Giriş Nurdan Öncel Taşkıran 25,00
Temel Matematik Barış Aksu 23,00
Çalışma Yaşamında Kariyer Serpil Aytaç- Aşkın Keser 36,00
İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri Yüksel Güngör 34,00
Simulink ve waijunk blok set ile st mikrodenetleyicilerin programlaması ve kontrol Nurettin Abut - Farzin Asadi 45,00
Bireysel İş Hukuku Esin Karacan 20,00
Yerel Yönetimler 8.baskı Ramazan Şengül 32,00
Bellek Tazeler Yanlışları Nigar Pösteki 45,00
Yaşlılıkta Refleksoloji Uygulamaları Bilal Yalçıner 24,00
Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Ensar Nişancı - Ümit İzmen 50,00
Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi Ayhan Orhan- Selçuk Koç - Mehmet Çağrı Gözen 25,00
Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları Selçuk Koç- Sema Yılmaz Genç- Kerem Çolak 42,00
Etikte Akıl ve Duygu Çatışması-Akılcı Perspektif-2.baskı Yavuz Adugit 33,00
Sermaye Piyasaları ve Analizi Abdurrahman Fettahoğlu 35,00
Y kuşağı Girişimcilik Eğilimleri Gönül Konakay 20,00
Havayolu İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi Ednan Ayvaz 30,00
Uluslararası Sosyal Politika Pir Ali Kaya 47,00
Güç Elektroniği Devrelerinin PSIM ile Simülasyonu Nurettin Abut - Farzin Asadi 55,00
Dönüşüm Borçlar Hukuku Mehmet Altundiş 25,00
Dönüşüm İcra ve İflas Hukuku Mehmet Altundiş 24,00
Dönüşüm Medeni Hukuk Mehmet Altundiş 34,00
Dönüşüm Ticaret Hukuku Mehmet Altundiş 32,00
Dönüşüm Kaymakamlık Mehmet Altundiş 32,00
Dönüşüm Anayasa Hukuku Anayasa Yargısı Mehmet Altundiş 40,00
Dönüşüm İdare Hukuku İdari Yargılama Hukuku Mehmet Altundiş 45,00
Dönüşüm Ceza Hukuku (Genel-Özel Hükümler) Ceza Muhakemesi Hukuku Mehmet Altundiş 24,00
Makam Kaymakamlık Açık Uçlu Soru Bankası Fazıl Özen - Özlem Aksoy- Arda Acemi 45,00
Dönüşüm Kpss Hukuk Cilt-1 Özel Hukuk Mehmet Altundiş 115,00
Dönüşüm KPSS Hukuk Cilt 2 - Kamu Hukuku  Mehmet Altundiş 109,00
Kaymakamlıkta Son Viraj Metin Kaya 36,00
Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri-3.baskı Şaban Kayıhan -Ömer Bağcı 50,00
Ceza Hukukunda Son Viraj Metin Kaya 25,00
Sayısal Çözümleme Bülent Oruç -Adnan Sondaş 22,00
Çok Katlı Pazarlama Nihal Paşalı Taşoğlu 22,00
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Notları Mehmet Altundiş 25,00
Etkili Müzik Eğitimi Can Kahramansoy 38,00
Teknolojiden ekonomiye 21. yüzyıl dünya ve türkiye Vasfi Haftacı 30,00
Tarımda Hidrolik Uygulamaları Gürsel Küsek 35,00
Doğal Yaşam Koridorları Gürsel Küsek 19,50
Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar-4.baskı Aşkın Keser - Gözde Yılmaz, Senay Yürür  49,00
Aşk ilinden Gönül Dilinden Gencay Zavotçu 50,00
Kim Lider Olamaz Oktay Koç 25,00
Sporda Halkla İlişkiler Ali Yıldırım 32,00
Siyaset ve Edebiyat Hasan Yazıcı 22,00
Dünya Ekonomisinde Altın Oğuz Bal 20,00
Güven Yönetimi Mine Halis 20,00
Kadın ve Liderlik  Mine Halis 17,00
Türk hukukunda acentelik sözleşmesi Şaban Kayıhan 50,00
Ekonometeri -13.baskı Recep Tarı 49,00
Başarılı ve rekabetçi yeni ürünler tasarlama ve geliştirme Paşa Yayla 40,00
D’Une identité à l’autre: l’identité bosniaque musulmane à la lumière du passé Bületn Aydın Ertekin 20,00
Klasikten moderne işletme yönetimine bakış Gazi Uçkun 35,00
Türk idare tarihi Oktay Koç 25,00
Güç elektroniği devrelerinin matlab simulink ile simülasyonu Nurettin Abut - Farzin Asadi çıkacak
5M işletme etmenleri ve yönetim Vasfi Haftacı çıkacak
Güç elektroniği Farzin Asadi çıkacak
Turizm okumaları II Sami Karacan çıkacak
Geçmişten geleceğe yönetim teorileri ve uygulamaları Seher Uçkun - Burcu Üzüm çıkacak
Küresel sosyal politika Abdulkadir Şenkal çıkacak
     
KURAM KİTAP     
     
Kıymetli Evrak Hukuku Tamer Bozkurt 33,00
Şirketler Hukuku Tamer Bozkurt 0,00
İnsan hakları ve Demokratikleşme- Reşit Gürbüz 55,00
Ceza Hukuku -Genel Hükümler İsmail Ercan 45,00
Ticari İşletme Hukuku Tamer Bozkurt 33,00
Justice-İdari hakimlik Çalışma Kitabı (Ekli) Ümit Kaymak-İsmail ercan 180,00
Tarih Notları Şehriban Ercan 45,00
Justice-Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (2 cilt) Ümit Kaymak-İsmail ercan 190,00
İdari Yargı Notları Ümit Kaymak-İsmail ercan 36,00
Ticaret Hukukunda Son Viraj Tamer Bozkurt 33,00
Temel Takip Hukuku Mevzuatı İsmail Ercan 27,00
Temel Özel hukuk Mevzuatı İsmail Ercan 35,00
Devlet Memurları Mevzuatı Ümit Kaymak 20,00
Temel İdare Hukuku Mevzuatı Ümit Kaymak 25,00
Temel İdari Yargılama mevzuatı Ümit Kaymak 20,00
Temel Yerel Yönetimler Mevzuatı Ümit Kaymak 20,00
Temel Ticari Mevzuat İsmail Ercan 35,00
Temel Milletlerrası Özel Hukuk Mevzuatı İsmail Ercan 27,00
Temel Usul Hukuku Mevzuatı İsmail Ercan 35,00
Maliye- Vergi Hukuku Serdar Şahin - İsmail Engin 48,00
Temel Vergi Mevzuatı Ümit Kaymak 38,00
Temel İmar Mevzuatı Ümit Kaymak 40,00
Tensip- Adli ve İdari hakimlik Çıkmış Sorular Ümit Kaymak-İsmail ercan 200,00
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Ümit Kaymak 5,00
Temel Ceza Mevzuatı İsmail Ercan 35,00
Anayasa Hukuku-18.baskı Ümit Kaymak 36,00
İdare Hukuku Ümit Kaymak 49,00
Sermaye Piyasası Mevzuatı Turgay Münyas 25,00
Ticaret Hukuku Tamer Bozkurt 54,00
Medeni Hukuk I İsmail Ercan 20,00
Kamu İhale Usulleri Serdar Şahin   35,00
Türk Medeni Kanunu İsmail Ercan 14,50
Türk Borçlar Kanunu İsmail Ercan 13,50
Türk Medeni Kanunu -Türk Borçlar Kanunu İsmail Ercan 18,50
İdari Yargılama Usulü Kanunu Ümit Kaymak 11,50
Anayasa TCK CMK CGTİHK İsmail Ercan 22,00
Ceza Muhakemesi Kanunu İsmail Ercan 13,50
Türk Ceza Kanunu İsmail Ercan 14,50
Ceza Muhakemesi Hukuku İsmail Ercan 59,00
Medeni Usul Hukuku İsmail Ercan 59,00
Justice Fenomen İsmail Ercan - Ümit kaymak 37,00
Tensip- Anayasa Hukuku İsmail Ercan - Ümit kaymak 21,00
Tensip- Borçlar Hukuku İsmail Ercan - Ümit kaymak 25,00
Tensip- Ceza Hukuku İsmail Ercan - Ümit kaymak 20,00
Tensip- Ceza Muhakemesi Hukuku İsmail Ercan - Ümit kaymak 18,00
Tensip- İdare Hukuku İsmail Ercan - Ümit kaymak 20,00
Tensip- Ticaret Hukuku İsmail Ercan - Ümit kaymak 20,00
Tensip-Medeni Usul Hukuku İsmail Ercan - Ümit kaymak 19,00
Tensip-Medeni Hukuk İsmail Ercan - Ümit kaymak 25,00
Tensip-İdari Yargı İsmail Ercan - Ümit kaymak 20,00
Tensip-İcra ve İflas Hukuku İsmail Ercan - Ümit kaymak 19,00
Tensip-Vergi Hukuku Maliye İktisat  İsmail Ercan - Ümit kaymak 22,00
Kpss Hukuk Soruları İsmail Ercan - Ümit kaymak 125,00
İnsan Hakları ve Demokratikleşme Reşit Gürbüz 35,00
Themis- Anayasa Hukuku -19.Baskı Zehra Odyakmaz - Ümit Kaymak 39,50
Türkiyenin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri Reşit Gürbüz 35,00
Themis- İdari Yargı Zehra Odyakmaz - Ümit Kaymak - İsmail Ercan 45,00
Themis- Vergi Hukuku-Türk Vergi Sistemi Fulya Şahin- Serdar Şahin 42,00
Themis- Anayasa Hukuku -20.Baskı Zehra Odyakmaz - Ümit Kaymak 29,50
Themis Kaymakamlık Çalışma Kitabı İsmail Ercan - Ümit kaymak 79,00
Justice adli hakimlik çalışma kitabı 2018 güncelleme eki İsmail Ercan - Ümit kaymak 69,00
İcra ve İflas Hukuku İsmail Ercan 46,00
Ceza Hukuku -Özel Hükümler İsmail Ercan 44,00
Justice-Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (Modüler Set-8+ Ek Kitap) İsmail Ercan - Ümit kaymak 275,00
Adli hakimlik Seti İsmail Ercan - Ümit kaymak 636,00
Sınav Mevzıatı-1 İsmail Ercan çıkacak
     
TEMSİL KİTAP    
Numerus Özgün Muhasebe Soruları Ferhat Yıldız 79,00
Muhasebe Konu Anlatımı Ferhat Yıldız 69,00
Tamamı Çözümlü Muhasebe Çıkmış Sorular Ferhat Yıldız 79,00
Monografi Soruları Ferhat Yıldız 49,00
Matrah Vergi Hukuku Türk Vergi Sistemi Çözümlü Soru Bankası Sertkan Erdurmaz 65,00
Vergi Hukuku Konu Anlatımı Sertkan Erdurmaz 30,00
Muhasebe Denemeleri (Kpss ve Kurum Sınavları İçin ) Ferhat Yıldız 69,00
Kamu Hukuku'nda Son Viraj Metin Kaya  42,00
Dönüşüm Adli hakimlik Özel Hukuk Mehmet Altundiş 69,00
Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı Soysal Aygün 24,00
İttifak KPSS Alan Denemesi Ferhat Yıldız 60,00
Medeni Hukuk Mustafa Ahmet Şengel 39,00
İstisna Vatandaşlık Bilgisi Melih Gönenç 29,00
Ceza Hukuku Özel Hükümler-Ders Notları Komisyon 24,00
Dönüşüm Adli hakimlik Kamu Hukuku Mehmet Altundiş 60,00
Medeni Hukuk 2- Ders Notları Komisyon 30,00
Milletlerarası Özel Huku- Ders Notları Komisyon 27,00
Medeni Hukuk 1-Eşya Hukuku-Miras Hukuku -Ders Notları Komisyon 36,00
İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı Metin Kaya  29,00
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Mustafa Ahmet Şengel 37,00
     
     
LEVEL KİTAP     
C # 6.0 Volkan Atasever 42,00
Arduino ve Raspberry Pi ile Elektronik Uygulamaları Volkan Asktaş- Umut Bayğut 29,00
Siber İstihbarat Atalay Keleştemur 39,00
Nasıl Başardılar Mehmet şen 19,00
Spring Framework Mimar Aslan 49,00
Wordpress Tema Geliştirme Bahtiyar Paltacı 29,00
Web Tasarımı ve Web Programlama Uğur Gelişken 69,00
Ethical Hacking Ömer Çıtak 0,00
Git ve Github Kullanımı Arman Kara 19,00
Python ve Kivy ile Cross Platform Uygulama Geliştirme Yahya Kesenek 35,00
C # 7 Volkan Atasever 59,00
Kotlin Mehmet Ali Sıcak 45,00
Android Sanatı Gulbala Salamov- Volkan Gürbüz 49,00
Mobil Oyun Tasarımı ve Programlama Uğur Gelişken 45,00
İleri Seiye HTML5 Programlama Uğur Gelişken 49,00
Bootstrap 4 Uğur Gelişken 33,00
Her Yönüyle Windows Server 2016 Bülent Gür , Volkan Şayf , Murat İ. Kantar , Ali Yüksel  55,00
Android Wear Ve İleri Android Uygulamaları  Mehmet Ali Sıcak 79,00
OpenCv -Görüntü İşleme ve Yapay Öğrenme Birol Kuyumcu 45,00
Android Programlama ve Uygulama Rehberi Mehmet Ali Sıcak 79,00
Responsive Web Tasarım ve Frond-End - Back-End Programlama Eğitim Seti Uğur Gelişken 145,00
     
AREL KİTAP     
Kedra Mehlika Dülger  
On Sahabe Vasfi Haftacı  
Sarıkamış Servet Koşar  
Top Model Mandala 1 Nur Sezgin  
Duygu ve Davranışlaımızın Patronu Olmak Kunter Kurt  
Çocuğunu Tanı Dikkatini Topla Enis kara  
Kalkışma ( Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz ) Kollektif  
Gir İçeri Bul kendini Nurcemal Tancıl  
İşaret Dili Rehberi Emine Çiçek  
Ve Yolculuk Nuray Karadeniz  
Son Nebi ve Resul Hz. Muhammed Vasfi Haftacı  
Mea Culpa Mustafa Yılmaz  
Kur'an'a Göre Ömür ve Kıyamet Muhasebesi Vasfi Haftacı  
Tablet Çocukları Ramazan Şimşek  
     
     
DAĞITIMINI YAPTIĞIMIZ YAYINEVİ    
VOLGA YAYINCILIK    
     
Dünden Bugüne Refleksoloji Terapi Bilal Yalçıner 24,00
Elektrik Devreleri 1 Teori ve Çözümlü Örnekler Ali Bekir yıldız 40,00
Elektrik Devreleri 2 Teori ve Çözümlü Örnekler Ali Bekir yıldız 45,00
Tartışma Kültürü ve Tartışma Programları Mert Gürer 40,00
Giyimin Dili Siyasal İletişimde Giyim Kodlarının Rolü Zeynep Varlı Gürer 30,00
Dijimodern Medyada Reklam Tüketimi Belkıs Saraç Uslusoy 25,00
Techne'den Teknolojiye Değişen Toplum ve İletişim Sedat Özel 25,00
Elektronik Elemanları Duran Leblebici 25,00
Analog Elektronik Devreleri Duran Leblebici 45,00
Türk Basınında Milletvekili Şeçimleri İhsan Karlı 45,00
1946'dan Günümüze Medya ve Siyaset Tolga Yazıcı  
Yitik Yeniçerilerin İzinde Nail Baki 25,00
Yöntem ve Örneklerle Araştırmacı Gazeticilik Gürsoy Değirmencioğlu 20,00
1923-1946: Tek Partili Dönem Medya ve Siyaset 2 Tolga Yazıcı 30,00
Bilgi Toplumunda Teknoloji, Medya ve Siyaset Tolga Yazıcı 25,00
19. Yüzyılda Yalava Kazası’nın Ekonomik ve Sosyal Durumu Mehmet Emin Yardımcı 20,00
İletişimin Tekno-Sosyolojisi Nihal Kocabay Şener 26,00
Klinik Farmakoloji Gönüllüler Üzerinde İlaç Araştırmaları Bekir Faruk Erden 45,00


Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 229817
Aktif: 8
Bugün: 456
Dün: 422

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm